Contact
 1. 8183-Hartrevalidatie in Isala Diaconessenhuis Meppel

U bent in Isala Diaconessenhuis Meppel behandeld voor hartklachten. Nu bent u zo ver hersteld dat u kunt gaan revalideren. Uw arts heeft u geadviseerd het hartrevalidatieprogramma te volgen. In deze folder kunt u lezen wat hartrevalidatie inhoudt. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de hartrevalidatie vergoedt. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of dat ook voor u het geval is.

Waarom hartrevalidatie

Een hartaandoening kan geestelijke, lichamelijke en sociale gevolgen hebben. Het doel van de hartrevalidatie is u te helpen de draad van het leven weer op een zo goed mogelijke manier op te pakken. Vaak gaat het daarbij om het herstel van het vertrouwen in uw lichaam en in uzelf. U krijgt informatie over- en leert u om te gaan met, de gevolgen van uw hartziekte. Ook kan er worden gewerkt aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie. Uw eventuele partner en anderen om u heen ervaren ook de gevolgen van wat u overkomen is. Zij kunnen ondersteuning en advies krijgen bij het omgaan met de nieuwe situatie. Hartrevalidatie kan u en uw naasten helpen de juiste balans in uw leven te (her)vinden.

Actieve deelname

Zowel patiënten als hun partners mogen positieve resultaten verwachten van de hartrevalidatiemodules. Het realiseren van de doelstellingen van de hartrevalidatie is echter niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma, maar vooral van uw eigen actieve deelname.

Doelen

De belangrijkste doelen van de hartrevalidatie voor hartpatiënten zijn:

 • een gezonde leefstijl ontwikkelen, zodat de kans op onnodige verergering van de hartziekte afneemt;
 • verminderen van psychische en sociale problemen, die zich voordoen als gevolg van de hartziekte;
 • hervatten van bezigheden, die u voor het optreden van de hartziekte had.

Gang van zaken

Uw behandelend cardioloog heeft met u over hartrevalidatie gesproken. In overleg met u melden zij u aan bij de hartrevalidatie verpleegkundige. U heeft tijdens uw opname of na ontslag een gesprek met deze verpleegkundige.

Tijdens het hartrevalidatieprogramma krijgt u informatie over allerlei onderwerpen:

 • stoppen met roken;
 • gezonde voedingsgewoonten;
 • omgaan met stress;
 • werk en werkhervatting;
 • sport en vrije tijd;
 • seksualiteit;
 • omgaan met grenzen, angstige en sombere gevoelens, enzovoort.

Rol hartrevalidatieverpleegkundige

De hartrevalidatieverpleegkundige bespreekt met u tijdens het adviesgesprek uw revalidatiedoelen. Ook de zogenaamde fietstest doet u onder haar leiding zowel bij aanvang als bij afsluiten van de hartrevalidatie.

Bij het adviesgesprek wordt een eventuele partner ook uitgenodigd. De hartrevalidatieverpleegkundige coördineert alle activiteiten van het hartrevalidatieprogramma en is tijdens het gehele traject uw aanspreekpunt.

Hartrevalidatie op maat

Het revalidatieprogramma bestaat uit meerdere onderdelen. Tijdens het adviesgesprek zal aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst vastgesteld worden welk onderdelen van het programma het best bij u passen. Dat gebeurt in samenspraak met de hartrevalidatieverpleegkundige. Uw ziektebeeld, uw eigen behoeften, uw algehele conditie en uw thuissituatie spelen hierbij een rol. Zo nodig kan in de loop van het programma het pakket worden aangepast.

Het hartrevalidatieprogramma

Het totale revalidatieprogramma bestaat uit twee onderdelen:

 • Voorlichtingsbijeenkomsten (workshops). 
 • Het beweegprogramma.

Leefstijltrainingen (cursus)

Na het hartrevalidatieprogramma kunt u aanvullend een leefstijltraining volgen. U hoeft daar nu nog geen besluit over

te nemen. Er zijn 2 verschillende trainingen:

 • Een leefstijltraining gericht op het bevorderen van gezondheid door middel van goede voeding en beweging. 
 • Een leefstijltraining gericht op het hanteren van stress.

 

In afwachting van de hartrevalidatie kunt u vast beginnen uw leefstijl waar nodig aan te passen.

Voeding

 • Kijk eens kritisch naar uw eetpatroon.
 • Te vet, te veel, te zout? Voldoende vezels, groente en fruit? Voldoende variatie?

Alcohol en roken

 • Wees matig met alcohol. Alcohol kan de werking van medicijnen versterken.
 • Roken is slecht voor de gezondheid, met name voor hart en bloedvaten. Als u rookt, probeer te stoppen met roken.
 • Eenmaal thuis vraagt u zich waarschijnlijk af wat u beter wel en niet kunt doen. In het algemeen geldt dat het verstandig is om een regelmatig leven te leiden. Hier volgen enkele adviezen en enige informatie:

Lopen

 • Probeer elke dag minstens één keer naar buiten te gaan.
 • Probeer steeds wat verder te lopen.
 • Houd rekening met kou en harde wind.
 • Vraag of iemand met u mee wil lopen als u zich onzeker voelt.

Fietsen

 • Blijf de eerste tijd dicht bij huis.
 • Houd rekening met kou en harde wind.
 • 2 weken na een infarct en 6 weken na een hartoperatie mag u weer fietsen.
 • Vraag of iemand met u mee wil fietsen als u zich onzeker voelt.

Autorijden

 • 4 weken na een hartinfarct en 6 weken na een hartoperatie mag u weer autorijden. (Als u zich zeker genoeg voelt.)
 • Probeer in het begin druk verkeer te vermijden.
 • Rijd in het begin niet te lang achter elkaar. Autorijden is inspannender dan u denkt.

Sport (bewegen) in het algemeen

 • U kunt beter nog niet sporten, zeker niet in wedstrijdverband.
 • Langzaam de conditie weer gaan opbouwen. (Het beweegprogramma volgt mogelijk nog).
 • Heeft u zich ingespannen en blijft u de hele dag moe, dan heeft u teveel gedaan.

Huishoudelijke werkzaamheden

 • De eerste weken na uw ontslag uit het ziekenhuis moet u inspannende werkzaamheden (zoals stofzuigen, ramen zemen, toilet en douche schoonmaken) vermijden.
 • Probeer het werk zoveel mogelijk te spreiden over de dag en de week. Loop bijvoorbeeld liever twee keer met lichte boodschappentas dan één keer met een te zware.

Tuinieren

 • De eerste weken na uw ontslag uit het ziekenhuis mag u niet grasmaaien of de tuin omspitten.
 • Doe niet te lang achter elkaar te zwaar werk.

Seksualiteit

Vrijen is geen activiteit die het hart extra belast, de inspanning hierbij is te vergelijken met het oplopen van twee trappen. Als u zonder problemen kunt traplopen is vrijen geen probleem.

Enkele handige websites zijn:

www.rokeninfo.nl
www.luchtsignaal.nl
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.mijnvoedingscentrum.nl
www.harteraad.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de hartverpleegkundige.

Meppel

Cardiologie
(0522) 23 34 86 (hartrevalidatieverpleegkundige bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 12.00 en van 15.00 tot 16.00 uur)
hartrevalidatie2@isala.nl

31 januari 2019 / 8183

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.