Contact
 1. 8183 Hartrevalidatie in Isala Diaconessenhuis Meppel

U bent in Isala Diaconessenhuis Meppel behandeld voor hartklachten. Nu bent u zo ver hersteld dat u kunt gaan revalideren. Uw arts heeft u geadviseerd het hartrevalidatieprogramma te volgen. In deze folder kunt u lezen wat hartrevalidatie inhoudt. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de hartrevalidatie vergoedt. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of dat ook voor u het geval is.

Waarom hartrevalidatie

Een hartaandoening kan geestelijke, lichamelijke en sociale gevolgen hebben. Het doel van de hartrevalidatie is u te helpen de draad van het leven weer op een zo goed mogelijke manier op te pakken. Vaak gaat het daarbij om het herstel van het vertrouwen in uw lichaam en in uzelf. U krijgt informatie over- en leert u om te gaan met, de gevolgen van uw hartziekte. Ook kan er worden gewerkt aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie. Uw eventuele partner en anderen om u heen ervaren ook de gevolgen van wat u overkomen is. Zij kunnen ondersteuning en advies krijgen bij het omgaan met de nieuwe situatie. Hartrevalidatie kan u en uw naasten helpen de juiste balans in uw leven te (her)vinden.

Actieve deelname

Zowel patiënten als hun partners mogen positieve resultaten verwachten van de hartrevalidatiemodules. Het realiseren van de doelstellingen van de hartrevalidatie is echter niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma, maar vooral van uw eigen actieve deelname.

Doelen

De belangrijkste doelen van de hartrevalidatie voor hartpatiënten zijn:

 • een gezonde leefstijl ontwikkelen, zodat de kans op onnodige verergering van de hartziekte afneemt;
 • verminderen van psychische en sociale problemen, die zich voordoen als gevolg van de hartziekte;
 • hervatten van bezigheden, die u voor het optreden van de hartziekte had.

Gang van zaken

Uw behandelend cardioloog heeft met u over hartrevalidatie gesproken. In overleg met u melden zij u aan bij de hartrevalidatie verpleegkundige. U heeft tijdens uw opname of na ontslag een gesprek met deze verpleegkundige.

Tijdens het hartrevalidatieprogramma krijgt u informatie over allerlei onderwerpen:

 • stoppen met roken;
 • gezonde voedingsgewoonten;
 • omgaan met stress;
 • werk en werkhervatting;
 • sport en vrije tijd;
 • seksualiteit;
 • omgaan met grenzen, angstige en sombere gevoelens, enzovoort.

Rol hartrevalidatieverpleegkundige

De hartrevalidatieverpleegkundige bespreekt met u tijdens het intakegesprek uw revalidatiedoelen. Ook de zogenaamde fietstest doet u onder haar leiding zowel bij aanvang als bij afsluiten van de hartrevalidatie.

Bij het intakegesprek wordt een eventuele partner ook uitgenodigd. De hartrevalidatieverpleegkundige coördineert alle activiteiten van het hartrevalidatieprogramma en is tijdens het gehele traject uw aanspreekpunt.

Hartrevalidatie op maat

Het revalidatieprogramma bestaat uit meerdere modules (pakketten):

 • informatie module;
 • bewegingsmodule (intensief of minder intensief);
 • leefstijlcursus.

Tijdens het intakegesprek zal aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst vastgesteld worden welke modules het best bij u passen. Dat gebeurt in samenspraak met de hartrevalidatieverpleegkundige. Uw ziektebeeld, uw eigen behoeften, uw algehele conditie en uw thuissituatie spelen hierbij een rol. Zo nodig kan in de loop van het programma het pakket worden aangepast. Hieronder vindt u informatie over deze modules.

Informatiemodule

De informatiemodule wordt verzorgd door verschillende deskundigen en heeft als doel u inzicht te geven in beïnvloedbare risicofactoren van hart- en vaatziekten. Iedere deskundige zal vanuit zijn of haar vakgebied vertellen over de risicofactoren en de gevolgen van de hartziekte. Natuurlijk komt ook aan de orde hoe u die risicofactoren kunt verminderen en zo uw herstel kunt bevorderen. Hierbij is gelegenheid tot het stellen van algemene vragen.

Deze module bestaat uit vier bijeenkomsten in groepsverband. U en uw partner kunnen deze bijeenkomsten, onder het genot van een kop koffie of thee, in willekeurige volgorde bijwonen.

De inhoud is als volgt:

 • Een sportarts bespreekt de medische achtergrond, behandelmethoden en risicofactoren met betrekking tot hartziekten.
 • Een psycholoog geeft uitleg over veel voorkomende psychologische verschijnselen die zich kunnen voordoen bij u of uw partner na wat u met uw hart overkomen is.
 • Een diëtiste geeft u informatie over gezonde eet- en drinkgewoonten. Zij kan u voedingsadviezen geven en u zo nodig begeleiden bij overgang naar gezonde voeding.
 • Een maatschappelijk werker gaat in op wat u ervaart en ervaren heeft na wat er met uw hart gebeurd is. U bent nu enkele weken thuis en heeft zelf ondervonden hoe het gaat. Aan de hand van een dvd van de Nederlandse Hartstichting laten we u zien hoe patiënten en hun naaste omgeving op verschillende wijze omgaan met hartklachten, welke problemen ze thuis kunnen krijgen en hoe ze die oplossen. Na de film is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Bewegingsmodule

De bewegingsmodule is een fysiotherapeutisch programma en heeft als doel uw conditie weer op te bouwen, uw grenzen te leren kennen en eventueel te verleggen of (weer) plezier in bewegen te krijgen. Het programma duurt zes weken, in een aaneengesloten periode. In deze periode komt u twee keer per week trainen in groepen van maximaal acht personen. Hierbij zijn twee fysiotherapeuten aanwezig om u te begeleiden. De duur is een uur en bestaat uit twee delen.

 • Het eerste deel is het cardiofitness gedeelte. Hierin werkt u aan uw conditie door te fietsen, te roeien of te lopen. Dit gebeurt met behulp van een vooraf opgesteld trainingsschema
 • Het tweede deel bestaat uit verschillende sport- en spelactiviteiten. Er zijn verschillende groepen, afhankelijk van het niveau van belasting. Om u op het goede niveau in te delen vindt er vooraf een korte intake en een wandeltest plaats. Daarnaast wordt bij de indeling gekeken naar de uitslag van de fietstest. Er is gelegenheid om u om te kleden en na afloop te douchen. We adviseren makkelijk zittende kleding en geen waardevolle voorwerpen mee te nemen.
  Deze module volgt u zonder partner. Als uw partner een keer mee wil kijken, kan dit in overleg met de fysiotherapeut. Voor eventuele chauffeurs is er een aparte wachtruimte.

Individueel traject

Op indicatie kan door de hartrevalidatieverpleegkundige individuele afspraken gemaakt worden met de leden van het hartrevalidatieteam.

Leefstijlcursus

In de loop van de revalidatieperiode kan blijken dat de hartklacht uw emotionele evenwicht ernstig heeft verstoord of dreigt te verstoren. Het is dan belangrijk dat u uw angstgevoelens, stressklachten of depressieve gevoelens goed leert hanteren. In dat geval wordt u (samen met uw partner) uitgenodigd om deel te nemen aan de leefstijlcursus. Dit zijn vier cursusbijeenkomsten van anderhalf uur onder leiding van een psycholoog. Tijdens de cursus leert u om de psychische gevolgen van uw hartklacht te herkennen en een manier te vinden om met uw negatieve gevoelens om te gaan. U kunt zich voor deze cursus aanmelden na de informatiemodule van de psycholoog of via uw hartrevalidatieverpleegkundige.

In afwachting van de hartrevalidatie kunt u vast beginnen uw leefstijl waar nodig aan te passen.

Voeding

 • Kijk eens kritisch naar uw eetpatroon.
 • Te vet, te veel, te zout? Voldoende vezels, groente en fruit? Voldoende variatie?

Alcohol en roken

 • Wees matig met alcohol. Alcohol kan de werking van medicijnen versterken.
 • Roken is slecht voor de gezondheid, met name voor hart en bloedvaten. Als u rookt, probeer te stoppen met roken.
 • Eenmaal thuis vraagt u zich waarschijnlijk af wat u beter wel en niet kunt doen. In het algemeen geldt dat het verstandig is om een regelmatig leven te leiden. Hier volgen enkele adviezen en enige informatie:

Lopen

 • Probeer elke dag minstens één keer naar buiten te gaan.
 • Probeer steeds wat verder te lopen.
 • Houd rekening met kou en harde wind.
 • Vraag of iemand met u mee wil lopen als u zich onzeker voelt.

Fietsen

 • Blijf de eerste tijd dicht bij huis.
 • Houd rekening met kou en harde wind.
 • 2 weken na een infarct en 6 weken na een hartoperatie mag u weer fietsen.
 • Vraag of iemand met u mee wil fietsen als u zich onzeker voelt.

Autorijden

 • 4 weken na een hartinfarct en 6 weken na een hartoperatie mag u weer autorijden. (Als u zich zeker genoeg voelt.)
 • Probeer in het begin druk verkeer te vermijden.
 • Rijd in het begin niet te lang achter elkaar. Autorijden is inspannender dan u denkt.

Sport (bewegen) in het algemeen

 • U kunt beter nog niet sporten, zeker niet in wedstrijdverband.
 • Langzaam de conditie weer gaan opbouwen. (De beweegmodule volgt mogelijk nog).
 • Heeft u zich ingespannen en blijft u de hele dag moe, dan heeft u teveel gedaan.

Huishoudelijke werkzaamheden

 • De eerste weken na uw ontslag uit het ziekenhuis moet u inspannende werkzaamheden (zoals stofzuigen, ramen zemen, toilet en douche schoonmaken) vermijden.
 • Probeer het werk zoveel mogelijk te spreiden over de dag en de week. Loop bijvoorbeeld liever twee keer met lichte boodschappentas dan één keer met een te zware.

Tuinieren

 • De eerste weken na uw ontslag uit het ziekenhuis mag u niet grasmaaien of de tuin omspitten.
 • Doe niet te lang achter elkaar te zwaar werk.

Seksualiteit

Vrijen is geen activiteit die het hart extra belast, de inspanning hierbij is te vergelijken met het oplopen van twee trappen. Als u zonder problemen kunt traplopen is vrijen geen probleem.

Enkele handige websites zijn:

www.rokeninfo.nl
www.luchtsignaal.nl
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.mijnvoedingscentrum.nl
www.harteraad.nl

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de hartverpleegkundige.

Meppel

Cardiologie
(0522) 23 34 86 (hartrevalidatieverpleegkundige bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 12.00 en van 15.00 tot 15.45 uur)
hartrevalidatie@isala-diac.nl

23 november 2018 / 8183

Gerelateerde folders

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.