Contact
 1. 8199-PEG-sonde radiologische plaatsing (PID): H2 De PRG-sonde

Patiënten Informatie Dossier

Wat is een PEG-sonde?

De PEG-sonde is een slangetje dat via een sneetje door de buikwand in de maag wordt geplaatst. Door deze sonde, die langere tijd kan blijven zitten, wordt vloeibare voeding (sondevoeding) en/of vloeibare medicatie gegeven.

Wat is een PRG -sonde?

De afkorting PRG staat voor Percutane Radiologische Gastrostomie. Dit is een voedingssonde. De arts plaatst de voedingssonde (dun slangetje) rechtstreeks door uw huid in de maag. Dit gebeurt op de afdeling Radiologie.

Bij u is gekozen voor een plaatsing via röntgenbeelden omdat plaatsing met de endoscopische PEG-methode niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door vernauwing van uw slokdarm of wanneer het tijdens een endoscopische PEG-plaatsing niet mogelijk bleek om de sonde te plaatsen. U arts geeft u hier extra uitleg over. De verdere behandeling of verzorging van de sonde is met de PRG- methode vrijwel gelijk aan de endoscopisch geplaatste PEG-sonde.

 

Medische illustratie PRG-sonde

 

Afbeelding 1: Plaats van de PEG-sonde.

Waarom krijgt u een PEG-sonde?

Het is belangrijk dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo kan uw conditie op peil gehouden of verbeterd worden. Als u naar verwachting gedurende langere tijd niet of niet voldoende kunt eten, krijgt u (aanvullende) voeding via deze sonde.

Door wie wordt de PEG-sonde ingebracht?

De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie. Een radioloog, een arts op de röntgenafdeling, voert de behandeling uit. Een radiologisch laborant assisteert de radioloog hierbij, bijvoorbeeld door de materialen steriel aan te geven en de apparatuur te bedienen.

Hoe lang blijft de PEG-sonde zitten?

De sonde die tijdens een PRG procedure geplaatst wordt is de zogenaamde Gastrotube of ballonsonde. Deze sonde heeft aan het uiteinde een ballon die gevuld wordt met water waardoor de sonde in de maag gefixeerd wordt. Deze sonde moet elke drie maanden gewisseld worden. Meer informatie leest u in het hoofdstuk Gastrotube.

Plaatsing van de sonde met de PRG-methode

Voorbereiding

 • U wordt in het ziekenhuis opgenomen. Meestal is er sprake van een dagopname.
 • Het is belangrijk dat u uw medicijnen voor vierentwintig uur meeneemt.
 • Wanneer u bloedverdunners gebruikt, wilt u dit aan de arts doorgeven?
 • Om ervoor te zorgen dat er geen voedsel meer in uw maag aanwezig is tijdens de behandeling, is het belangrijk dat u nuchter bent.  Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling vanaf 24.00 uur niet mag eten of drinken of stoppen met eventuele sondevoeding. Als de behandeling ’s middags plaatsvindt mag u ’s ochtends om 7.00 uur een licht ontbijt nemen (bijvoorbeeld twee beschuitjes en een kop thee). Hierna mag u niet meer eten en drinken en moet u stoppen met eventuele sondevoeding. Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u deze met een klein beetje water innemen.
 • Op de verpleegafdeling wordt er een opnamegesprek met u gevoerd. Vervolgens wordt er een infuusnaald ingebracht voor het toedienen van antibiotica. Dit wordt gegeven om een infectie te voorkomen. Tevens wordt er bloed geprikt om uw stollingsstatus in beeld te krijgen.
 • Ook wordt er een neusmaagsonde geplaatst (indien mogelijk). Hierover leest u verderop in dit PID meer.  
 • De behandeling vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).
Let op!
Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Geef dit dan altijd aan ons door voordat we met de behandeling beginnen.

Het inbrengen van de sonde

Nadat u door de anesthesioloog onder narcose bent gebracht, wordt u met steriele doeken toegedekt. Daarna ziet de behandeling er als volgt uit:

 • Eerst spuit de radioloog via de maagsonde lucht in de maag zodat die beter zichtbaar wordt op zowel de röntgenbeelden als op de echografie.
 • Met behulp van de echografie bepaalt hij daarna hoe hij de maag gaat aanprikken.
 • Vervolgens prikt de radioloog onder röntgenstraling de maag aan. Met een beetje contrastmiddel controleert hij of hij op de juiste plek in de maag zit.
 • Door de naald worden een voerdraad en een hechtdraad  met ankertjes ingebracht.
 • De radioloog gebruikt tijdens de ingreep de  ankertjes om de maagwand naar de buikwand toe te trekken
 • Over de voerdraad wordt de sonde geplaatst.
 • De  ballon van de sonde wordt gevuld met water en tegen de maagwand aangetrokken.
 • De externe fixatiedisk wordt aangeschoven tot op de huid. Daarna wordt deze vastgehecht.
 • Nu is de sonde geplaatst.

Nazorg

 • U moet nog drie uur nuchter blijven
 • Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar uw bloeddruk, hartfrequentie en het zuurstofgehalte in uw bloed (vitale functies) worden gecontroleerd.
 • Wanneer de vitale functies goed blijven en u goed wakker bent, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.
 • Na drie uur wordt door de verpleegkundige de watertest uitgevoerd. Hierbij wordt er honderd ml lauw water langzaam via de sonde ingespoten.
 • Indien u na dertig minuten niet misselijk bent en geen pijnklachten heeft, kan er gestart worden met het toedienen van de sondevoeding volgens het voorschrift van de diëtiste. U kunt ook thuis starten met het toedienen van de sondevoeding.
 • Mag u naast de sondevoeding ook nog eten en/of drinken, dan kan uw eigen dieet herstart worden na de watertest.
 • U mag weer naar huis wanneer u niet misselijk bent en geen ernstige pijn meer heeft. Dit is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.  Uw arts bespreekt dit met u.
 • Na de ingreep kan de plek waar de sonde is geplaatst pijn doen. Dit is normaal. U mag hiervoor paracetamol nemen om de pijn te verminderen.
 • De externe fixatiedisk van uw sonde is vastgehecht. De hechtingen worden een week na de plaatsing door de voedingsverpleegkundige op de poli verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak.

Complicaties

Het inbrengen van een PEG-sonde kan voor complicaties zorgen. Deze complicaties bespreekt de arts vooraf met u. De volgende complicaties kunnen optreden:

 • Tijdens de ingreep kunt u zich verslikken waardoor er maaginhoud in de longen kan komen. Hierdoor kan u een longontsteking krijgen. 
 • Tijdens de plaatsing kunnen andere organen die voor uw maag liggen geraakt worden.
 • U kunt een bloeding  of infectie of abces krijgen op de plek waar uw sonde is geplaatst.
 • Uw sonde kan verschuiven en niet meer in uw maag uitkomen.
30 januari 2019 / 8199 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.