Contact
 1. 8239-Thuisbehandeling Chance@home bij endocarditis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent recent opgenomen in Isala wegens endocarditis, een ontsteking aan de hartklep. Uw behandelaar heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw thuisbehandeling

Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog of de thoraxchirurg. De verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home in de praktijk

Afhankelijk van uw behandelplan kunt u door de gespecialiseerde verpleegkundige van Chance@home gedurende maximaal 4 weken zorg krijgen. Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis komt is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van te voren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken.

Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken

 • Beoordeelt de verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.
 • Controleert de verpleegkundige onder andere uw bloeddruk, pols en gewicht en dient, indien nodig, ook medicijnen (diuretica) direct in de bloedbaan toe.
 • Neemt de verpleegkundige bloed af voor laboratoriumonderzoek om te controleren of de behandeling geen schadelijke bijwerkingen heeft.
 • Ook maakt de verpleegkundige een hartfilmpje/ECG.

Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige de behandeling bij. Ook kunnen er extra thuisbezoeken ingepland worden of extra medicijnen gegeven worden. De verpleegkundige kan te allen tijde met uw behandelend arts overleggen over uw behandeling. 

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u:

 • De eerste 5 dagen van uw thuisbehandeling thuis moet blijven.
  Daarna kan er in overleg met de verpleegkundige Chance@home en de behandelend arts meer bewegingsruimte buitenshuis afgesproken worden. Wij willen benadrukken dat hierin een beroep wordt gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat u zich houdt aan de rechten en plichten van de leefregels.
 • Niet mag werken.
 • Uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen.
 • Activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden.
 • Geen auto mag besturen gedurende de thuisbehandeling.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Meer weten over endocarditis

Voor meer informatie over endocarditits verwijzen we u graag naar www.hartstichting.nl.

Contact

Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via telefoonnummer (038) 424 40 05.

Laatst gewijzigd 29 augustus 2019 / 8239

Gerelateerde folders