Contact
  1. 8248-Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige

U bent opgenomen op een verpleegafdeling waar een team van verpleegkundigen voor u zorgt. Twee verpleegkundigen binnen het team houden het overzicht over uw zorg. Zij zijn uw EVV’ers. Dit zijn Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV). In deze folder leest u wat een EVV’er doet.

Uw EVV’er:

  • begeleidt u tijdens uw ziekenhuisopname, van opname tot ontslag;
  • kijkt samen met u en de arts of u nog andere zorg van andere specialismen nodig heeft;
  • houdt in de gaten of de zorg zo goed mogelijk verloopt;
  • is het aanspreekpunt voor u en uw familie;
  • zorgt dat u elke twee weken een voortgangsgesprek heeft over uw opname. Als u of uw arts dit wil, kan het ook vaker (of minder vaak). U kunt bij uw EVV’er zelf om een voortgangsgesprek vragen.
  • zorgt dat uw verpleegkundig dossier goed op orde is.

Goed om te weten

Uw EVV’er zorgt niet altijd zelf voor u. Ook is uw EVV’er niet altijd bij een voortgangsgesprek aanwezig. Uw EVV’er zorgt er wel voor dat hij/zij weet wat er tijdens het gesprek besproken is.

Wat gebeurt er als mijn EVV’er er niet is?

Tijdens vakanties wordt gekeken of het nodig is dat u een andere EVV’er krijgt. Is uw EVV’er voor langere tijd afwezig, dan krijgt u een andere EVV’-er. Binnen 48 uur na uw opname is uw EVV’er meestal bekend.
De namen van uw Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundigen zijn:


 Heeft u nog vragen over de taken van uw EVV’er? Dan kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8248