Contact
  1. 8269-Opname cohortafdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

U bent opgenomen op onze cohortafdeling. Deze verpleegafdeling is ingericht voor patiënten met een bewezen infectie van het coronavirus (COVID-19). Hier leest u meer over opname op de cohortafdeling.

In het ziekenhuis krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten van nature altijd al bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken.

Om overdracht van micro-organismen tussen patiënten zoveel mogelijk tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan de basis hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld het wassen of desinfecteren van de handen. Op het moment dat de basis hygiënemaatregelen niet voldoende zijn om overdracht van micro-organismen te voorkomen, kunnen wij besluiten isolatiemaatregelen te nemen om (verdere) verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen.

Cohortisolatie

Als meerdere patiënten op een verpleegafdeling besmet zijn, worden zij vaak bij elkaar op een kamer gelegd. Alle besmette patiënten worden apart van de andere patiënten verpleegd. Dit noemen wij cohortisolatie.

  • Tijdens uw opname op de cohortafdeling dragen medewerkers handschoenen, een schort, mond-neus-masker, spatbril en een muts.
  • In principe blijft u op uw kamer. In overleg met de verpleegkundige mag u voor revalidatie eventueel uw kamer verlaten.
  • Wanneer het nodig is om onderzoeken op een andere afdeling in het ziekenhuis te ondergaan, worden maatregelen genomen tijdens transport. U krijgt in dit geval een mond-neus-masker voor. De onderzoeksafdeling neemt ook voorzorgsmaatregelen.

Opname

Bij de opname op de cohortafdeling bespreekt de verpleegkundige de volgende punten met u:

  • waarom u in isolatie ligt;
  • de duur van de isolatie;
  • de maatregelen die ziekenhuismedewerkers moeten nemen;
  • de maatregelen voor bezoek;
  • de momenten waarop de verpleegkundige bij u komt;
  • de voorwaarden waaronder de isolatie niet meer nodig is.

Bezoek

Tijdens uw opname op de cohortafdeling mag u geen bezoek ontvangen.

Het kan plezierig zijn om te lezen, te puzzelen, muziek te luisteren of een ander soort activiteit. Denk ook aan handwerkmateriaal, schrijfmateriaal en uw mobiele telefoon. Verder kunt u ook draadloos internetten.

Na ontslag

Wanneer u 24 uur geen klachten (koorts, neusverkoudheid, hoesten) meer heeft, is isolatie niet meer nodig. U kunt overgeplaatst worden naar een gewone verpleegafdeling.

Heeft u bij ontslag nog klachten, dan zijn er ook in uw thuissituatie maatregelen nodig. De GGD of uw eigen huisarts kan u hierover informeren. Ook vindt u informatie op de website van het RIVM.

Contact

Mocht u vragen hebben of problemen ervaren door de isolatie, aarzelt u dan niet deze met de verpleegkundige of behandelend arts van de afdeling te bespreken.

Wij wensen u een spoedig herstel toe.

1 april 2020 / 8269