Contact
  1. 8271-Coronavirus opname spoed
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

U bent opgenomen op de Spoed, omdat u misschien besmet bent met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Voor de patiënten die we op COVID-19 testen hebben we op de Spoed een aparte afdeling ingericht. Deze afdeling noemen we de cohortafdeling van de Spoed. Daarmee zorgen we ervoor dat patiënten die andere spoedzorg nodig hebben, niet in contact komen met het virus. Onze medewerkers die op de cohortafdeling werken hebben beschermende kleding aan. Zo beschermen ze zichzelf tegen het virus.

Het is nog niet zeker of ik besmet ben met COVID-19. Waarom lig ik dan wel op de cohortafdeling?

Op de Spoed zijn niet voldoende isolatiekamers om alle patiënten die mogelijk drager van COVID-19 zijn apart op te vangen. Iedereen die klachten heeft die passen bij een corona-besmetting plaatsen we daarom op één afdeling. Op deze manier kunnen we op de Spoed zo veel mogelijk mensen op een verantwoorde manier helpen.

Wat gebeurt er op de Spoed?

We bekijken eerst welke onderzoeken u nodig heeft. Dat kan een bloedonderzoek en een foto van de longen zijn. Ook doen we een coronatest. De arts beoordeelt of u fit genoeg bent om weer naar huis te gaan. Als u niet fit genoeg bent, nemen wij u op. Wij plaatsen u dan over naar een speciale cohortverpleegafdeling. Dit is een isolatie-afdeling. De artsen en verpleegkundigen dragen daar beschermende kleding.

Wanneer hoor ik de uitslag van de coronatest?

Bent u fit genoeg om naar huis te gaan, kunt u de uitslag van de test thuis afwachten. Als u besmet bent met COVID-19 krijgt u via de telefoon de uitslag te horen van de GGD. Bent u niet besmet met het virus, dan belt de GGD u niet. U kunt altijd na 5 werkdagen de uitslag van de test inzien in uw dossier via www.mijnisala.nl. Ook krijgt u leefregels voor thuis mee.

Moet u worden opgenomen? Dan krijgt op de cohortafdeling verdere informatie.

Hoe houd ik op de Spoed contact met mijn naasten?

Begeleiding

Voor patiënten die naar de Spoedeisende hulp komen geldt: 1 begeleider brengt de patiënt.

Bij een coronaverdachte patiënt laat de begeleider een telefoonnummer achter en verlaat het ziekenhuis.

Daarop zijn twee uitzonderingen:

  1. Bij een slecht aanspreekbare patiënt is 1 begeleider toegestaan. De begeleider draagt een mond-neus-masker.
  2. Bij een patiënt die met de ambulance wordt gebracht is 1 begeleider toegestaan. De begeleider draagt een mond-neus-masker.

Hierdoor verbetert de noodzakelijke informatieoverdracht en begeleiding van de patiënt.

Telefonisch contact

Wij begrijpen dat de opname voor u en uw naasten moeilijk en onverwacht kan zijn. Wij adviseren u daarom om zelf contact te houden via uw eigen mobiele telefoon.
Het is handig als u een lader bij u heeft. Zo kunt u bellen met uw naasten. Dat kan ook handig zijn als u een gesprek heeft met de arts. Ook kunnen zorgverleners u bellen, bijvoorbeeld om uw medicijnen met u door te nemen. U wordt dan gebeld met een anoniem nummer.

Goed om te weten

Voor de meeste patiënten verloopt een opname op de Spoed zoals hierboven uitgelegd. Bij sommige kwetsbare of jonge patiënten zijn andere maatregelen nodig. Geldt dat voor u, dan informeren wij u hierover persoonlijk.

1 april 2020 / 8271