Contact
  1. 8319-Fysiotherapie kinderen

Bij opname op de Neonatale intensive care (NICU)

Wanneer uw kindje te vroeg (prematuur) is geboren en opgenomen is op de afdeling Neonatale intensive care (NICU) wordt er een kinderfysiotherapeut bij de behandeling betrokken.
Ook wordt er een kinderfysiotherapeut betrokken bij de behandeling als er bijzonderheden zijn rondom de (motorische) ontwikkeling van uw pasgeboren kind. De kinderfysiotherapeut voert gesprekken, observeert, voert lichamelijk onderzoek uit en neemt motorische testen af. Hier leest u daar meer over.

Wat doet de kinderfysiotherapeut voor uw kindje in het ziekenhuis?

Bij een zwangerschapsduur van minder dan 34 weken wordt de kinderfysiotherapeut betrokken. Ook bij andere pasgeborenen die risico hebben op problemen op het gebied van hun (motorische) ontwikkeling kan de kinderfysiotherapeut een rol spelen. Dat kan bijvoorbeeld als een kindje om medische redenen in het ziekenhuis moet liggen. Maar ook als er sprake is van hersenschade, een aangeboren afwijking of syndroom.

Onderzoek

De kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt om te bepalen of de motorische ontwikkeling verloopt zoals je mag verwachten bij een kindje van de (gecorrigeerde-) leeftijd van uw kind op dat moment. Hieronder leest u meer over het kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

Ontwikkeling bespreken

U krijgt uitleg met betrekking tot factoren die de ontwikkeling beïnvloeden. Ook wordt u samen met uw kind begeleid in het bevorderen van een zo optimaal mogelijke (motorische-) ontwikkeling.

Vervolgtraject

Uw kinderfysiotherapeut bespreekt met u het vervolgtraject voor de periode na de ziekenhuisopname. Voor kinderen geboren na een zwangerschapsduur minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht <1500 gram is er bijvoorbeeld ToP-zorg. Dit is zorg aan huis, uitgevoerd door een daartoe specifiek opgeleide kinderfysiotherapeut. U leest hier meer over in de folder 'ToP-programma: naar huis met uw vroeggeboren kindje'.

Draagdoek

Wij stimuleren ouders om te overwegen hun kindje te gaan dragen in een draagdoek vanwege de vele, bewezen, voordelen voor ouder en kind. De kinderfysiotherapeuten zijn opgeleid om u hierin te adviseren en, als daar behoefte aan is, u veilig te leren dragen.

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek

Het onderzoek van een kinderfysiotherapeut kan bestaan uit verschillende onderdelen:

GMS

Een GMs (General Movements) video-opname; dit is de beoordeling van de spontane bewegingen van uw kindje door een video-opname.

Bij deze beoordeling wordt vooral gelet op de kwaliteit van de bewegingen, variatie is één van de factoren die daarbij heel belangrijk is.

Observatie

Soms kan een kinderfysiotherapeut ervoor kiezen om mee te kijken met een dagelijkse verzorging. Je kindje maakt met zijn gedrag duidelijk hoe het met hem/haar gaat en waar de behoefte ligt. De zogenaamde ‘lichaamstaal’. Door samen met u naar uw kindje te kijken, kunt u leren om deze signalen te begrijpen en zo te leren inspelen en afstemmen op de behoeften en mogelijkheden van uw kind.

Lichamelijk onderzoek

Hierbij zal de kinderfysiotherapeut uw kind in handen nemen en zo aspecten als spierspanning, symmetrie (tussen links en rechts), en motorische reacties te kunnen beoordelen en “voelen”.
Het heeft de voorkeur om uw kindje, zoveel mogelijk samen met u te bekijken.

Begeleiding

Begeleiding door een kinderfysiotherapeut wordt afgestemd op de specifieke situatie van uw kind. Dit wordt altijd aan u uitgelegd. Begeleiding bestaat uit:

  • Voorlichting, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het brein van jonge kinderen en de invloed van omgevings- en bewegingservaring daarop.
  • Eens per 2 weken is er een adviezenuur voor ouders waar onze adviezen en de achtergrond daarvan uitgebreid uitgelegd worden. U ontvangt hiervoor vanzelf een uitnodiging. U leest hier meer over in de folder 'Kinderfysiotherapie: adviezen voor ouders van pasgeborenen'.
  • Advies met betrekking tot houding (bijvoorbeeld gericht op tegengaan van een voorkeurshouding), hantering, (bijvoorbeeld het zogenaamde “roterend hanteren”). U leest hier meer over in de folder 'Kinderfysiotherapie: draaiend verzorgen, oppakken en neerleggen'. Ook andere adviezen komen aan de orde zoals het dragen in een draagdoek.
  • Overige onderwerpen, gebaseerd op uw individuele situatie.

Kwaliteit van zorg

Bij de zorg op onze afdeling houden we zoveel mogelijk rekening met uw kind. Wij willen graag dat uw kind ondanks de noodzakelijke behandeling zoveel mogelijk comfort, rust en stabiliteit ervaart. Als ouder wordt u zo veel mogelijk betrokken bij deze zogeheten ‘ontwikkelingsgerichte zorg’.

We streven ernaar dat u steeds dezelfde kinderfysiotherapeut ontmoet. Dit is om planningsredenen niet altijd haalbaar. U kunt rekenen op kwalitatief goede zorg; wij zijn als kinderfysiotherapeuten in Isala gewend om intensief met elkaar en met andere zorgverleners samen te werken en uitgebreid over te dragen.

Komt u vooral met uw vragen en opmerkingen, we werken graag met u samen. Als u de kinderfysiotherapeut wilt spreken, kunt u dat vertellen aan de verpleegkundigen op de afdeling. Dan zorgen zij ervoor dat u een afspraak krijgt met één van de kinderfysiotherapeuten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen:

Kinderfysiotherapeuten

088 624 81 04 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 5 maart 2024 / 8319