Contact
 1. 8334-Fysiotherapie bij hoesten en benauwdheid

U bent opgenomen in Isala en heeft last van benauwdheid of moeite met het ophoesten van slijm (sputum). Van de fysiotherapeut in het ziekenhuis heeft u oefeningen gekregen om de klachten te verminderen. In deze folder kunt u deze oefeningen nalezen.

Oefeningen slijm ophoesten

De fysiotherapeut van het ziekenhuis heeft u verteld over Active cycle of breathing techniques (ACTB). Dit zijn ademhalingsoefeningen die u kunt gebruiken om slijm uit de longen op te hoesten. Daardoor wordt ademhalen makkelijker. ACTB bestaat uit vier oefeningen:

 1. Ademhaling controleren.
 2. Diepe ademhalingsoefeningen.
 3. Huffen.
 4. Hoesten.

Als u klachten heeft, doet u alle vier de oefeningen in onderstaande volgorde. Bij alle hoestoefeningen is het belangrijk dat u goed rechtop zit.

Oefening 1: ademhaling controleren

Deze oefening gebruikt u om de luchtwegen te ontspannen en verschijnselen als kortademigheid en piepen te verlichten.

 • Leg uw hand op uw navel.
 • Ontspan de schouders, laat ze hangen.
 • Adem rustig in via de neus en voel de buik boller worden.
 • Blaas vervolgens rustig uit via de mond en ontspan de buik.
 • Doe dit ongeveer 6 keer.

Oefening 2: diepe ademhalingsoefeningen

Deze oefening gebruikt u om de lucht achter het slijm in de kleine luchtwegen te krijgen.

 • Ontspan uw borst.
 • Adem langzaam en diep in.
 • Houd uw adem ongeveer 3 seconden vast.
 • Adem rustig uit totdat de longen leeg zijn. Druk de lucht er niet uit.
 • Herhaal dit 3 tot 4 keer. Als u licht in het hoofd wordt (duizelig), voer dan opnieuw oefening 1 uit.

Oefening 3: huffen

Huffen is vooral zinvol om het slijm uit de kleine luchtwegen naar de grote luchtwegen te krijgen.

 • Adem rustig in.
 • Adem krachtig en snel uit. Houd de keel en mond open. Deze techniek kunt u vergelijken met wanneer u probeert een spiegel te laten beslaan met uw adem.
 • Huf 2 keer.

Oefening 4: hoesten

 • Adem rustig in.
 • Hoest krachtig.
 • Als het slijm na deze oefeningen nog niet goed is opgehoest, doet u alle oefeningen nog een keer.

 

Afbeelding: Cyclus Ademhaling controleren, diepe ademhaling, huffen en hoesten

Oefening bij benauwdheid

Bij deze oefening tuit u bij het uitademen uw lippen om de druk in de longen hoger te houden. Daardoor staan uw longen langer open en kan er meer lucht uit.

 • Adem rustig in via de neus, let erop dat u niet te diep inademt.
 • Adem langzaam uit via een kleine opening van uw mond (getuite lippen), de uitademing wordt hiermee langer dan de inademing.

Benauwdheid uitademen en inademen
Afbeelding: Inademen en uitademen bij benauwdheid

Oefening buikademhaling

Leg uw handen op uw navel en voel hoe uw buik meebeweegt met de ademhaling.

Uitademing

 • Adem uit.
 • Trek de buik iets in.
 • Buik- en longholte worden kleiner.

Afbeelding: Uitademing

Inademing

 • Adem in.
 • Zet de buik uit.
 • Buik- en longholte worden groter.

Afbeelding: Inademing

Contact

Als u tijdens uw opname in Isala nog vragen heeft over deze oefeningen, meldt u zich dan bij de verpleegkundige op de afdeling of bij de fysiotherapeut in het ziekenhuis.

Zwolle

Fysiotherapie
088 624 32 24 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Fysiotherapie
088 624 23 05 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 18 maart 2022 / 8334