Contact
 1. 8334-Fysiotherapie bij hoesten en benauwdheid
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U bent opgenomen in Isala en heeft last van benauwdheid of moeite met het ophoesten van slijm (sputum). Van de fysiotherapeut in het ziekenhuis heeft u oefeningen gekregen om de klachten te verminderen. In deze folder kunt u deze oefeningen nalezen.

Oefeningen slijm ophoesten

De fysiotherapeut van het ziekenhuis heeft u verteld over Active cycle of breathing techniques (ACTB). Dit zijn ademhalingsoefeningen die u kunt gebruiken om slijm uit de longen op te hoesten. Daardoor wordt ademhalen makkelijker. ACTB bestaat uit vier oefeningen:

 1. Ademhaling controleren.
 2. Diepe ademhalingsoefeningen.
 3. Huffen.
 4. Hoesten.

Als u klachten heeft, doet u alle vier de oefeningen in onderstaande volgorde.

Oefening 1: ademhaling controleren

Deze oefening gebruikt u om de luchtwegen te ontspannen en verschijnselen als kortademigheid en piepen te verlichten.

 • Leg uw hand op uw navel.
 • Ontspan de schouders, laat ze hangen.
 • Adem rustig in via de neus en voel de buik boller worden.
 • Blaas vervolgens rustig uit via de mond en ontspan de buik.
 • Doe dit ongeveer 6 keer.

Oefening 2: diepe ademhalingsoefeningen

Deze oefening gebruikt u om de lucht achter het slijm in de kleine luchtwegen te krijgen.

 • Ontspan uw borst.
 • Adem langzaam en diep in.
 • Houd uw adem ongeveer 3 seconden vast.
 • Adem rustig uit totdat de longen leeg zijn. Druk de lucht er niet uit.
 • Herhaal dit 3 tot 4 keer. Als u licht in het hoofd wordt (duizelig), voer dan opnieuw oefening 1 uit.

Oefening 3: huffen

Huffen is vooral zinvol om het slijm uit de kleine luchtwegen naar de grote luchtwegen te krijgen.

 • Adem rustig in.
 • Adem krachtig en snel uit. Houd de keel en mond open. Deze techniek kunt u vergelijken met wanneer u probeert een spiegel te laten beslaan met uw adem.
 • Huf 2 keer.

Oefening 4: hoesten

 • Adem rustig in.
 • Hoest krachtig.
 • Als het slijm na deze oefeningen nog niet goed is opgehoest, doet u alle oefeningen nog een keer.

Oefening bij benauwdheid

Als u benauwd bent, kunt u een oefening doen om de klachten te verminderen. 

 • Bij deze oefening tuit u bij het uitademen uw lippen om de druk in de longen hoger te houden. Daardoor staan uw longen langer open en kan er meer lucht uit.
 • Adem 2 seconden rustig in via de neus.
 • Blaas 4 seconden rustig uit via de mond, waarbij u uw lippen tuit alsof u een kaars uitblaast.

Oefening buikademhaling

Uitademing

 • Adem uit.
 • Trek de buik in.
 • Buik- en longholte worden kleiner.

Inademing

 • Adem in.
 • Ontspan de buik, deze wordt boller.
 • Buik- en longholte worden groter.

Contact

Als u tijdens uw opname in Isala nog vragen heeft over deze oefeningen, meldt u zich dan bij de verpleegkundige op de afdeling of bij de fysiotherapeut in het ziekenhuis.

Zwolle

Fysiotherapie
(038) 424 32 24 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Fysiotherapie
(0522) 23 33 38 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

8 oktober 2020 / 8334