Contact
 1. 8355-Waterbelastingtest

Binnenkort heeft u een waterbelastingtest. Uw arts heeft u verteld waarom dit onderzoek nodig is. In deze folder leest u hoe dit onderzoek gaat. Lees de folder goed door om u op het onderzoek voor te bereiden.

Waarom een waterbelastingtest?

Met een waterbelastingtest wordt de oorzaak van een te lage concentratie natrium in uw bloed  onderzocht. Een te lage concentratie natrium in uw bloed noemen we hyponatriëmie. Meestal heeft een te lage concentratie natrium te maken met de hoeveelheid water dat door het lichaam wordt vastgehouden.

Met de waterbelastingtest kijken we hoe uw nieren reageren op het drinken van een bepaalde hoeveelheid water. Als u water drinkt, neemt uw lichaam een deel van het water op. Een normaal werkende nier scheidt het te veel aan water uit. Dit wordt door de nier geregeld met het antidiuretisch hormoon (ADH). Door een stoornis in het aanmaken of de werking van het ADH scheidt de nier het te veel aan water niet uit. Hierdoor houdt u te veel water vast. Daardoor daalt de concentratie natrium in uw bloed en ontstaan er klachten.

Het is belangrijk om te onderzoeken wat de verschillende oorzaken van uw klachten zijn. Elke oorzaak kan namelijk leiden tot een andere behandeling.

Voorbereiding

 • Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt nemen. Bijvoorbeeld: twee beschuiten of twee crackers of één snee brood met jam of flesvoeding of sondevoeding.
 • Bij het ontbijt mag u water, thee, koffie of zuivel (melk) drinken.
 • Let op: U mag maximaal 300 ml drinken bij het ontbijt.
 • Als u medicijnen slikt, mag u deze ‘s ochtends niet innemen. Bespreek van te voren met uw arts of dit ook voor uw medicijnen geldt.

Het onderzoek

 • Het onderzoek vindt plaats op de verpleegafdeling in het ziekenhuis. Het gaat om een dagopname.
 • Eerst wordt u gewogen en worden uw bloeddruk en hartslag gemeten. Ook worden bloed en een urinemonster afgenomen. Daarna start het onderzoek.
 • U drinkt 20 ml water per kilogram lichaamsgewicht binnen 30 minuten.
  Voorbeeld: als u 75 kg weegt, drinkt u 75 x 20 ml = 1500 ml water. Deze hoeveelheid moet u opdrinken binnen 30 minuten.
 • In de volgende 4 uur wordt elk uur een hoeveelheid urine verzameld. Na 2 uur en na 4 uur vindt ook bloedafname plaats.
 • U blijft tijdens het onderzoek op de verpleegafdeling. U blijft zoveel mogelijk zitten of liggen.
 • Eten en drinken is tijdens het onderzoek niet toegestaan.

Het onderzoek begint ’s ochtends om circa 9.00 uur en duurt in totaal ongeveer 6 uur. Na het onderzoek gaat u weer naar huis.

Na het onderzoek

 • Als het onderzoek klaar is, kunt u uw medicijnen van de ochtend alsnog innemen en mag u weer normaal eten en drinken.
 • Uw arts bespreekt de uitslagen met u en wat dit betekent voor uw behandeling.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Nefrologie
088 624 55 44 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8355