Contact
  1. 8365-Beroerte - Herseninfarct (PID): H3 Bijlage trombectomie

Patiënten Informatie Dossier

Bij een trombectomie wordt er een stolsel (een trombus) uit een bloedvat in de hersenen verwijderd.

Met een prik in de lies, wordt er een katheter (slangetje) in een bloedvat gebracht. De katheter wordt via het bloedvat opgeschoven naar de afgesloten slagader in de hersenen. Daar wordt geprobeerd om het stolsel weg te halen. Met verwijderbare stents wordt het stolsel uit het bloedvat getrokken. Terwijl het stolsel uit het bloedvat getrokken wordt, wordt er via de katheter bloed opgezogen. Hiermee voorkomen we dat er stukjes stolsel losschieten en andere bloedvaten in de hersenen verstoppen.

Een trombectomie wordt gedaan bij patiënten met een herseninfarct, bij wie op de CTA een stolsel in een groot bloedvat van de hersenen te zien is. Door dit stolsel weg te halen, kan er weer bloed naar dit deel van de hersenen stromen. Het is heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Hoe langer het stolsel het bloed in de hersenen tegenhoudt, hoe groter de schade aan het hersenweefsel.

Bij de meeste patiënten is een behandeling met trombectomie alleen zinvol als dit niet later dan 6 uur na het herseninfarct plaatsvindt. Een trombectomie leidt meestal niet tot volledig herstel, maar kan er wel voor zorgen dat de gevolgen minder erg zijn, dan wanneer het stolsel niet is verwijderd.

Wat zijn de risico’s?

Een van de belangrijkste risico's van een trombectomie in de hersenen is dat een stukje stolsel afbreekt of losschiet en een ander bloedvat afsluit. Als dat kan, wordt dit bloedvat ook meteen met een trombectomie behandeld. Daarnaast is er een risico op beschadiging van de bloedvatwand in de hals of in de hersenen. Dit kan leiden tot afsluiting van het bloedvat of een hersenbloeding.

Na een trombectomie wordt een patiënt opgenomen op de Braincare unit.

Wie door een ander ziekenhuis is doorgestuurd voor deze behandeling, wordt meestal de volgende dag weer teruggeplaatst naar het eigen ziekenhuis. De verdere behandeling vindt dan daar plaats.

Controle

Na de trombectomie wordt u regelmatig gecontroleerd en bent u aangesloten aan de monitor. De eerste 8 uur worden de controles elke 30 minuten gedaan. Daarna worden de controles elk uur gedaan. 24 uur na de trombectomie stoppen deze controles. Bij elke controle wordt er gekeken naar: de bloeddruk, hartslag, temperatuur, bewustzijn, pupillen, kracht in armen en benen. Deze controles worden ook ’s nachts gedaan.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8365 / P