Contact
  1. 8399-Veilig de weg op bij hersentumoren en uitzaaiingen in de hersenen

Heeft u een aandoening in uw hersenen? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Weet u niet zeker of u nog wel veilig en verantwoord kunt rijden met uw motor of auto? Er gelden een aantal wettelijke eisen als u een hersentumor of uitzaaiingen in de hersenen (hersenmetastasen) heeft en u weer auto of motor wilt rijden. In deze folder leest u hier meer over. De informatie in deze folder geldt ook voor mensen met andere tumoren binnen de schedel, zoals meningeomen, hypofysetumoren en brughoektumoren. In de wetteksten van de overheid heten deze tumoren “intracraniële tumoren”.

Wel of niet de weg op?

U bent als bestuurder verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. U mag alleen rijden als u volgens de wet ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen: zowel geestelijk als lichamelijk in staat om te rijden.
Weet u niet zeker of u nog wel veilig en verantwoord kunt rijden? Maar gaat u toch de weg op en veroorzaakt u een ongeluk? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor de gevolgen van het ongeluk.

Bespreek met uw specialist welke invloed uw aandoening of medicijngebruik op uw rijvaardigheid kan hebben. Uw specialist is wettelijk verplicht u hierover te informeren.
Wanneer u (denkt dat u) niet veilig kunt rijden, kunt u er uiteraard ook zelf voor kiezen om  tijdelijk niet te rijden.

In deze folder gaat het niet over fietsen of wandelen. Heeft u hier twijfels of vragen over? Bespreek dit dan met uw behandelend medisch specialist.

Rijden na een epileptische aanval

Patiënten met tumoren binnen de schedel kunnen soms klachten hebben van epileptische aanvallen (insulten). Heeft u een epileptische aanval gehad? Dan mag u de eerste zes maanden geen auto- of motorrijden. Heeft u meer dan één aanval gehad? Dan mag u een jaar niet rijden.
In sommige situaties gelden uitzonderingen. Overleg met uw neuroloog over uw situatie.

Gezondheidsverklaring

Wat is de Gezondheidsverklaring?

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring.  In sommige situaties (zoals op het moment van rijexamen doen en bij verlenging van het rijbewijs bij personen boven de 75 jaar) moet een Gezondheidsverklaring naar waarheid ingevuld worden.

Wanneer moet ik de Gezondheidsverklaring invullen?

Wanneer u twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden, is het belangrijk om dit te laten beoordelen. Op dat moment vult u ook de Gezondheidsverklaring in. Weet u niet zeker of u een Gezondheidsverklaring moet invullen, bespreek dit dan met uw arts. U kunt ook met uw arts overleggen wat hiervoor een geschikt moment is.
Uw zorgverleners geven geen informatie aan het CBR of aan andere instanties, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Gezondheidsverklaring invullen en medische keuring

De Gezondheidsverklaring kunt u invullen via de website van het CBR. Voor het digitaal invullen heeft u een DigiD, met controle via SMS of app, nodig en moet u via Ideal betalen.

Liever op papier dan digitaal? Dan kunt u bij de gemeente ook een papieren Gezondheidsverklaring kopen.

Wanneer u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, zal het CBR u laten weten dat u gekeurd moet worden. Bij hersentumoren en –metastasen moet een keuring plaatsvinden door een neuroloog. Bij hypofysetumoren moet keuring plaatsvinden door een internist met kennis van endocrinologie. In overleg met uw behandelend specialist kan deze keuring in Isala gepland worden. In Isala doet een andere neuroloog, dan uw behandelende neuroloog de keuring.

Bij sommige gezondheidsproblemen of -beperkingen is er ook een rapport van een andere medisch specialist nodig. Bijvoorbeeld: bij een problemen met zien heb je ook een rapport van een oogarts nodig.

Bij hersentumoren en hersenmetastasen geldt dat de specialist bij de keuring moet kunnen verklaren dat er minimaal drie maanden sprake is geweest van een stabiele situatie. Is dit niet het geval, dan kan u nog niet rijgeschikt verklaard worden. De termijn van drie maanden geldt niet bij hypofyse tumoren.
Voor beroepsmatig gebruik van het rijbewijs en voor groep 2 rijbewijzen ( voor het besturen van vrachtwagens en bussen) gelden specifieke regels. Het voert te ver om ze in deze folder te noemen.

De kosten voor de “Gezondheidsverklaring” en de keuring worden helaas niet vergoed door uw verzekeraar.

CBR beslist of u weer rijgeschikt bent

Het CBR beslist of u weer rijgeschikt bent en hoe lang dit geldt. Soms is er eerst nog een rijtest nodig. Deze rijtest krijgt u via het CBR.

Wij hebben geen invloed op de snelheid waarmee de afhandeling van de procedure bij het CBR verloopt.

Invloed van medicijnen op het rijden

Wanneer u weer mag autorijden, blijft het altijd belangrijk om bij gebruik van medicatie na te gaan of deze medicijnen van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid. Vraagt u zich af of u wel of niet mag rijden met uw medicijn? Dit kunt u dat op één van de volgende manieren zien:

  • Op de verpakking van het medicijn staat (indien van toepassing) de waarschuwing: ‘Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen’.
  • In de bijsluiter van het medicijn staat onder het kopje ‘Rijvaardigheid en het gebruik van machines’ of er bijwerkingen zijn die de rijvaardigheid kunnen verminderen.

Meer informatie en handige websites 

Contact

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bespreek deze dan met uw medisch specialist. Of bezoek de website van Oncologisch centrum voor contactgegevens.

Laatst gewijzigd 13 september 2022 / 8399