Contact
  1. 8430-IBD (PID): H5 Zorg op afstand met MijnIBDcoach
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

U bent onder behandeling in Isala voor een chronische darmziekte. Samen met uw arts heeft u gesproken over zorg op afstand. Met zorg op afstand kunnen de IBD-verpleegkundigen van Isala u op afstand coachen. Dit kan u helpen om beter om te gaan met uw ziekte. Ook leert u klachten bij uzelf herkennen, waardoor u eerder kunt ingrijpen. In deze folder leest u meer over zorg op afstand bij IBD. En over de app MijnIBDcoach die we hiervoor gebruiken.

Wat is zorg op afstand?

Met zorg op afstand stuurt u gegevens over uw gezondheid aan ons door. Dit kan bijvoorbeeld de uitslag van de calprotectinetest zijn. Maar ook een vragenlijst over hoe u zich voelt. Als deze gegevens aanleiding geven om contact met u op te nemen, dan belt de IBD-verpleegkundige u om samen te bespreken wat er nodig is.

Zorg op afstand is een extra manier om zelf uw gezondheid in de gaten te houden. U krijgt hierdoor meer inzicht in uw ziekte. U weet wanneer het wel of niet goed met u gaat, en wat u zelf kunt doen. Daarnaast heeft u ook op de afgesproken momenten een controleafspraak op de polikliniek en/of met uw MDL-arts.

MijnIBDcoach is een hulpmiddel bij de behandeling. Samen met uw IBD-verpleegkundige en uw MDL-arts beheert u uw behandelplan. In dat behandelplan houdt u samen bij hoe de behandeling verloopt. Ook de afspraken die u samen maakt over de doelen die u graag wilt behalen, worden in het behandelplan vastgelegd.

Waarom is zorg op afstand nodig?

Het risico bij IBD is het krijgen van een opvlamming van uw darmziekte. De klachten bij een opvlamming kunnen heel verschillend zijn. Meestal is er sprake van buikpijn, diarree en/of bloedverlies en vermoeidheid. Soms moet u hiervoor opgenomen worden in het ziekenhuis. Als u zelf uw klachten eerder herkent en uw zorgverlener dit eerder weet, kunnen we een opvlamming of zelfs een ziekenhuisopname voorkomen.

Hoe geef ik mijn gegevens door?

U stuurt eenvoudig en veilig uw gezondheidsgegevens door met de MijnIBDcoach van Sananet. U hoeft voor MijnIBDcoach nooit thuis te blijven. Als er een vragenlijst voor u klaarstaat, dan doet u die wanneer u dat zelf het beste uitkomt.

Hoe vaak geef ik mijn gegevens door?

U gebruikt MijnIBDcoach wanneer dat nodig is. Gaat het goed, dan wordt MijnIBDcoach gebruikt om kenniskuren te volgen, een vragenlijst in te vullen en om uw afspraak met uw MDL-arts of IBD-verpleegkundige voor te bereiden. 

Gaat het een tijdje wat minder, dan kan uw IBD-verpleegkundige of MDL-arts besluiten om u wat extra in de gaten te houden. U krijgt dan gedurende maximaal zes weken wekelijks een sessie waarin wordt gevraagd hoe het met u gaat, zodat mogelijke verslechteringen sneller opgespoord kunnen worden.

Let op!
Uw gegevens worden niet direct gecontroleerd door de verpleegkundigen.  Heeft uw vraag spoed of heeft u meteen hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bekijk de contactgegevens in hoofdstuk 1 van dit Patiënten Informatie Dossier

Starten met zorg op afstand

De verpleegkundige meldt u aan voor zorg op afstand met MijnIBDcoach. U ontvangt dan inloggevens en een wachtwoord. Daarna kunt u starten met zorg op afstand aan de hand van het schema dat voor u is klaargezet. U krijgt een melding wanneer er een vragenlijst voor u klaarstaat. MijnIBDcoach is te vinden op het internet, via de website www.mijnibdcoach.nl.

Hoe kan ik inloggen?

Ga naar de website www.mijnibdcoach.nl. Klik op de website rechtsboven op ‘Inloggen’. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’. Als u de eerste keer inlogt, wordt u gevraagd om een nieuw eigen wachtwoord aan te maken. 

Heeft u problemen met inloggen op MijnIBDcoach? Maak dan gebruik van de helpdesk van Sananet. U kunt contact opnemen met (046) 458 80 01 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 8:30 uur tot 17:00 uur). Of stuur een email naar: helpdesk@sananet.com.

Hoe werkt MijnIBDcoach?

Hieronder leest u uit welke onderdelen MijnIBDcoach bestaat en waarvoor u ze kunt gebruiken.

De belangrijkste onderdelen van MijnIBDcoach

Kenniskuren

Met een kenniskuur krijgt u in een paar korte ‘gesprekjes’ op uw computer informatie, tips en persoonlijke adviezen. Deze kunnen gaan over een bepaald gebied van de behandeling of het omgaan met uw IBD. De informatie van een kenniskuur krijgt u in de vorm van tekst, filmpjes, afbeeldingen of geluidsfragmenten.
U kunt zelf kiezen welke kenniskuur u wilt volgen. Een kenniskuur volgen kost 5-10 minuten per dag, gedurende 3 à 4 dagen. Een periodieke gezondheidscheck of het voorbereiden van de spreekuur sessie kost u maximaal 10 tot 15 minuten.

Sessies

Een sessie is een kort ‘gesprekje’ dat u op uw computer voert. Dat kan een onderdeel van een kenniskuur zijn maar bijvoorbeeld ook ter voorbereiding op een spreekuurcontact of de periodieke gezondheidscheck. U krijgt via uw e-mail een bericht als er een nieuwe sessie voor u klaarstaat. Het aantal sessies dat klaarstaat, wordt aangegeven door een getal rechts bovenin het plaatje.

Reminders

Reminders helpen u per e-mail ergens aan herinneren. Bijvoorbeeld aan het innemen van uw medicijnen op een bepaald tijdstip, of een wekelijkse sportieve activiteit. U kunt zelf zoveel reminders aanmaken als u wilt.

Behandelplan

Het behandelplan toont het verloop van uw IBD. U kunt zien wat er wel en niet voor u heeft gewerkt. Het behandelplan wordt gevuld door regelmatige controles van uw gezondheid: de zogenaamde ‘periodieke gezondheidscheck’. Daarnaast wordt ook de informatie uit de voorbereidende sessies van een spreekuurcontact gebruikt. Op basis van het behandelplan kan uw behandeling eventueel worden aangepast. 

Vragen

Met de functie ‘Vragen’ kunt u berichten sturen en vragen stellen aan uw IBD-verpleegkundige/verpleegkundig specialist. Natuurlijk wel zo lang deze vragen niet heel dringend zijn. U krijgt binnen drie tot vijf werkdagen een reactie. Heeft u wel dringende vragen of ernstige klachten? Neem dan telefonisch contact op voor overleg. Meer informatie en contactgegevens leest u in hoofdstuk 1.

Instellingen

Bij instellingen kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, bijvoorbeeld uw wachtwoord of uw telefoonnummer.

Wat moet ik doen als ik klachten krijg?

Als uw thuismetingen er aanleiding toe geven, neemt de IBD-verpleegkundige de volgende werkdag contact met u op. Om te bespreken hoe u zich voelt. Ook bespreken jullie samen wat u kunt doen om de klachten te verminderen.

Wanneer moet u met ons bellen? Neem contact op met de polikliniek bij:

  • Rectaal bloedverlies
  • Acute heftige buikpijn
  • Ernstige diarree en hoge frequentie hiervan
  • Koorts bij darmklachten
  • Herkenbare opvlammingsklachten
  • Klachten van abces

Heeft u één van deze klachten? Bel dan met de polikliniek. Meer informatie en contactgegevens leest u in hoofdstuk 1.

Wat moet ik doen bij technische problemen?

Problemen met MijnIBDcoach?

Heeft u technische problemen met MijnIBDcoach? Maak dan gebruik van de helpdesk van Sananet. U kunt contact opnemen met (046) 458 80 01 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 8:30 uur tot 17:00 uur). Of stuur een email naar: helpdesk@sananet.com.

Problemen met uw eigen computer, iPad, tablet of smartphone?

Heeft u problemen met uw eigen apparaat (iPad, tablet, smartphone) en kunt u geen vragenlijst invullen? Laat ons dan weten dat u geen vragenlijst of metingen kunt invullen. U kunt dan contact opnemen met de polikliniek. Kijk voor de contactgegevens in hoofdstuk 1.

 

 

Laatst gewijzigd 7 december 2021 / 8430 / P