Contact
  1. 8433-IBD (PID): H8 Aanvullende informatie

Patiënten Informatie Dossier

Op onderstaande websites vindt u uitgebreide extra informatie over IBD.

Handige websites

Crohn & Colitis NL

Crohn & Colitis NL is de patiëntenorganisatie voor iedereen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in Nederland. Deze organisatie heeft veel informatiebrochures en organiseert bijeenkomsten. Verder kunt u hier terecht voor gesprekken met ervaringsdeskundigen. De vereniging zet zich actief in voor goede zorg voor mensen met IBD, op sociaal, medisch en maatschappelijk niveau.

Adres: Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
Tel 0348-420780
E-mail: info@crohn-colitis.nl
www.crohn-colitis.nl

Maag lever Darm Stichting

De Maag lever Darm Stichting is een fondsenwervende organisatie die zich inzet om maag-, lever- en darmziekten te voorkomen en te bestrijden.

Houtlaan 4b
3447 GM worden
Tel: 0348-420780
E-mail: info@mlds.nl
www.mlds.nl

Voedingscentrum Nederland

Voedingscentrum Nederland is een door de Nederlandse overheid gesubsidieerde instelling die voorlichting geeft over voedsel en voeding.
www.voedingscentrum.nl

Stomavereniging

De Stomavereniging zet zich in voor de meest optimale kwaliteit van leven voor stomadragers, mensen met een pouch en hun naasten.
www.stomavereniging.nl

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8433 / P