Contact
  1. 8462-Hemodialyse en predialyse: Stoppen met dialyse

Denkt u er over na om te stoppen met dialyseren? Dan is dit voor u en uw naasten een zware beslissing. Uw nefroloog en de andere hulpverleners van de dialyseafdeling willen u zo goed mogelijk ondersteunen in deze moeilijke fase. Ook als u uw besluit heeft genomen, kunt u rekenen op steun van alle hulpverleners van de afdeling. In dit hoofdstuk leest u over wat u en uw naasten kunnen verwachten als u stopt met dialyseren. 

U denkt eraan om te stoppen met dialyseren. Hoe nu verder?

U kunt zelf beslissen om te stoppen met dialyseren. Het is belangrijk om de redenen waarom u wilt stoppen met dialyseren met de nefroloog, de verpleegkundigen of andere leden van het dialyse team te bespreken. Betrek ook uw eigen familie, naasten en/of vrienden in uw besluit om te willen stoppen met dialyse. Dit is belangrijk om een goede beslissing te kunnen maken. 
Wanneer u twijfelt of graag uw besluit wilt toelichten, kunt u een gesprek met de nefroloog aanvragen. U kunt het ook bespreken tijdens de dialysebehandeling met de verpleegkundige.

Hoe bespreek ik mijn gedachten en gevoelens met mijn familie en vrienden en hoe kan ik eventueel samen met hen dit besluit nemen?

Veel mensen vinden het moeilijk om met hun partner, familie of vrienden over het stoppen van behandeling te praten. U bent misschien bang voor hun reactie. Toch kunt u het beste dit open bespreken. Ook al zult u het in het begin vast erg moeilijk vinden om dit te doen. U kunt vragen of de nefroloog, verpleegkundige of maatschappelijk werker bij het gesprek met uw familie aanwezig kan zijn. De keuze is aan u.

Als u het besluit heeft genomen om te stoppen met de dialyse behandeling gaat u de laatste levensfase in. Misschien wilt u graag informatie en advies krijgen. Wij begeleiden u graag als u dat wilt.  

U kunt ook een wensdialyse krijgen, om afscheid te nemen van de verpleegkundigen en/of de andere dialyse patiënten.

Is het stoppen van de dialyse een vorm van euthanasie?

Stoppen met de dialyse is geen euthanasie, omdat bij euthanasie sprake is van het actief beëindigen van het leven door middel van het toedienen van medicatie. Bij stoppen met de dialyse is er sprake van staken van een niet langer gewenste behandeling.

Overdracht van ziekenhuis naar huisarts

Bij het stoppen van de dialysebehandeling draagt het ziekenhuis de medische behandeling over aan uw huisarts. De huisarts wordt dan uw hoofdbehandelaar. In overleg met u is het mogelijk om thuiszorg in te schakelen. U kunt er ook voor kiezen om naar een hospice te gaan. Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Dit kan uw huisarts regelen.

Het behandelteam van de dialyse afdeling blijft, in overleg met u en uw huisarts, contact met u houden. Er zal een moeilijke tijd aanbreken. Het helpt om meer te weten over de laatste fase, de stervensfase.  

Hoe verloopt de laatste fase?

Hoe lang de laatste fase duurt is voor iedereen anders. Deze laatste fase kan gemiddeld een paar weken duren na de laatste dialysebehandeling. Natuurlijk hangt dit af van uw situatie en hoe het met u gaat. U kunt een aantal lichamelijke en geestelijke veranderingen verwachten. Dit kan voor iedereen anders zijn.

Samen met uw hoofdbehandelaar (huisarts/nefroloog) bespreekt u om te stoppen met de medicijnen, die u elke dag moest innemen. Of u besluit om minder medicijnen in te nemen. Ook het volgen van een dieet is nu niet meer of bijna niet meer nodig.

Welke klachten kan ik krijgen als ik besluit te stoppen met dialyseren?

Als u stopt met dialyseren zullen de afvalproducten zich ophopen in uw lichaam. Hierbij is jeuk een veelvoorkomende klacht. Ook kunt u klachten krijgen zoals minder zin in eten en misselijkheid. Met medicatie proberen wij deze symptomen zo goed mogelijk te verminderen. Ook kunt u meer vocht vast gaan houden, waardoor u zich benauwd kunt voelen.
Om te voorkomen dat u moeilijk kunt ademen, raden wij u aan om minder te drinken en vocht binnen te krijgen. Als de dialysebehandeling stopt terwijl u nog wel vocht binnen krijgt, dan kunt u ‘overvuld’ raken. Dit ziet u aan bijvoorbeeld een zwelling (oedeem) van de benen of vochtzakjes onder de ogen. Daarbij is het mogelijk dat het vocht zich ophoopt in de longen (longoedeem). U krijgt het dan moeilijker met ademen, vooral als u plat op uw rug ligt.

De kans op overvuld raken is groter als u niet meer plast. Het is dan soms mogelijk om dit met plastabletten te verbeteren (als u nog plast). Als de benauwdheid niet verbetert met plastabletten, kunt u andere medicijnen krijgen om het ademen wat gemakkelijker te maken.

Zout houdt vocht vast; daarom is het belangrijk om minder zout te gebruiken. 

Wanneer contact opnemen? 
Krijgt u het benauwd? Of heeft u moeite met ademhalen? Neem dan contact op met uw hoofdbehandelaar (huisarts of nefroloog).

Waakmand

Wilt u stoppen met dialyse, dan krijgt u van ons een waakmand mee. Wij hopen dat deze mand u en uw naasten een stukje steun en troost biedt in deze moeilijke tijd. 

‘’Waken is de tijd nemen om samen stil te staan. Een tijd van bewustwording en bezinning, een intense en soms ook een verwarrende ervaring en niemand kan zeggen om hoeveel tijd het zal gaan.’’

De waakmand is eigenlijk een simpele doos met een waardevolle inhoud. De inhoud speelt in op uw 5 zintuigen; horen, zien, voelen, ruiken en proeven en voor de naasten die waken. 

Wij wensen u en uw naasten veel sterkte en wijsheid bij deze moeilijke keuze. 

Laatst gewijzigd 18 februari 2022 / 8462 / P