Contact
  1. 8505-Onderzoek bij MS

Er zijn veel ontwikkelingen binnen de MS zorg. Onderzoek (studie) is belangrijk om te kijken of nieuwe medicijnen of behandelingen effectief zijn. Om nieuwe MS medicijnen te kunnen ontwikkelen, is uitgebreid onderzoek nodig. Daarom doen wij mee aan diverse studies. Zo dragen we bij aan een toekomst waarin MS vertraagd en mogelijk zelfs kan worden gestopt.

Wat is medicijnonderzoek?

Zonder onderzoek worden er geen medicijnen ontwikkeld. De weg van laboratorium naar apotheek is lang bij medicijnen. Voordat medicijnonderzoek op mensen plaatsvindt, is het uitgebreid getest in het laboratorium. Zo kunnen we voorspellen hoe het lichaam reageert en voorkomen we dat proefpersonen gevaar lopen.

Medicijnonderzoek in 4 fasen

Fase 1: Is het veilig?

In deze fase krijgen gezonde proefpersonen een zeer lage dosis van een medicijn. We kijken dan hoe zij reageren en of ze het medicijn goed verdragen. Ook onderzoeken we hoe het lichaam het middel opneemt en afbreekt. Als alle resultaten gunstig zijn, kunnen we door naar fase 2. Door de lage dosering is de gezondheid van proefpersonen niet in gevaar. Sommigen hebben last van bijwerkingen, zoals hoofdpijn of misselijkheid. Dit is ongevaarlijk, maar kan wel vervelend zijn.

Fase 2: Is het effectief?

In deze fase kijken we of het medicijn ook echt werkt. We testen dit op kleine groepen patiënten. We onderzoeken daarnaast de juiste dosering. Is het medicijn veilig én effectief? Dan gaan we door naar fase 3.

Fase 3: Hoe goed werkt het in vergelijking met bestaande medicijnen?

Het medicijn is nu klaar om door een grote groep patiënten getest te worden. In deze fase krijgen we beter zicht op bijwerkingen en vergelijken we het medicijn met bestaande medicijnen. Werkt het goed? Dan wordt het officieel geregistreerd. Dat betekent dat artsen het dan kunnen voorschrijven.

Fase 4: Medicijnonderzoek op de lange termijn

Als het medicijn eenmaal op de markt is, houdt het onderzoek niet op. Gebruikers van over de hele wereld helpen mee om bijvoorbeeld bijwerkingen op de lange termijn te registreren (via hun arts).

Onderzoek in Isala

Hoe meer mensen met MS deelnemen aan onderzoek, hoe beter. De onderzoeken in Isala zijn vooral fase 4 onderzoeken. Ook nemen we soms deel aan fase 3 onderzoeken.

Bij een onderzoek moeten vaak vragenlijsten ingevuld worden. Met vragen over klachten die bij MS horen, maar ook over uw thuissituatie. Allemaal belangrijke aspecten die nodig zijn voor onderzoek. De meeste vragenlijsten zijn digitaal, zodat u het makkelijker kunt invullen.

Onderzoek in het MS-centrum

Welke onderzoeken zijn er in het MS-centrum?

PASS: na alemtuzumab/lemtrada gebruik (fase 4 studie)

Onderzoek naar de effecten en bijwerkingen in de dagelijkse praktijk. Het eerste jaar krijgen deelnemers een kuur van 5 dagen op de afdeling Neurologie. In het tweede jaar een kuur van 3 dagen. Daarna begint een observatieperiode.

MuSicalE: bij ocrelizumab/ocrevus gebruik (fase 4 studie)

Onderzoek naar de effecten en bijwerkingen in de dagelijkse praktijk. Het medicijn Ocrelizumab wordt om de 6 maanden gegeven. De patiënt wordt één dag opgenomen op de afdeling Neurologie. Om de 6 maanden, vullen deelnemers vragenlijsten in via de MusicalIE app.

Next-MS

Onderzoek om te zien of patiënten die Natalizumab/Tysabri krijgen, op basis van hun bloedspiegel, meer tijd tussen hun vierwekelijks infuus kunnen krijgen. Aan dit onderzoek kan iedereen met MS deelnemen, die Tysabri gebruikt, mits zij:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • voorafgaand 6 of meer Tysabri-infusen hebben gehad

Nieuwe onderzoeken

MonSter studie

Groot en belangrijk onderzoek naar het effect van thuismonitoring op de kwaliteit van leven van MS patiënten. Wij verwachten dat thuismonitoring daar een positief effect op heeft. Dit is echter nog niet eerder onderzocht. Voordat thuismonitoring ingevoerd kan worden, willen wij zeker weten dat dat inderdaad zo is. Het onderzoek heet MonSter omdat er ‘Monitor’ in zit, ‘MS’ en ‘monster’, dat naar een (grote) proef verwijst.

Controle- en studiegroep

Het onderzoek duurt 2 jaar met nog 6 maanden uitloop om alle gegevens te verwerken. Aan dit onderzoek kunnen 200 MS-patiënten deelnemen. Loting bepaalt in welke groep u komt: de controle- of studiegroep.

Bij de controlegroep blijft de zorg zoals die nu is: u komt gemiddeld 4 keer op de polikliniek.
De studiegroep gaat werken met de MS-monitor en gaat ook minimaal twee keer per jaar beeldbellen met de MS verpleegkundig specialist. Beeldbellen gebeurt dan in plaats van een afspraak op de polikliniek.

Doel

Bepalen of de MS-monitor en beeldbellen werkbaar is en kwaliteit verhogend werkt. Zowel voor de MS patiënt als de zorgverlener.

Het Isala MS-centrum is het eerste centrum in Nederland die de MS-monitor en beeldbellen op deze manier onderzoeken bij MS patiënten. De uitkomsten worden landelijk meegenomen. Zo hopen wij een belangrijk aandeel te kunnen leveren aan de optimalisering van MS zorg in Nederland.

DOT-MS studie

Landelijke studie: wanneer stoppen met medicatie bij langdurig stabiele ziekte? Kan eerstelijns ziektemodulerende therapie veilig worden gestopt bij RRMS patiënten, die 5 jaar geen ziekteactiviteit hebben gehad? Patiënten worden twee jaar gevolgd met onder andere MRI-scans.

eNose studie

Kan een ‘elektronische neus’ (eNose) de diagnose MS stellen via uitademingslucht? In Isala Meppel doen wij hier onderzoek naar. Met een eNose hopen we dat het aantonen (of juist uitsluiten) van MS minder belastend en sneller kan. De eNose kijkt naar een patroon van vluchtige organische stoffen in de uitgeademde lucht. Het apparaat moet aan de hand van het adempatroon voorspellen of een patiënt MS heeft.

Deelname aan de eNose studie

Heeft u MS en wilt u mee doen? Of wilt u deelnemen als gezond proefpersoon of kent u iemand die interesse heeft? Mail dan naar Rozemarijn Ettema, arts-assistent en onderzoeker afdeling Neurologie: a.r.ettema@isala.nl.

Meedoen aan onderzoek

  • Als er een onderzoek is waaraan u mogelijk deel kunt nemen, dan legt uw neuroloog of verpleegkundig specialist MS dit aan u voor.
  • Natuurlijk mag u er dan eerst over nadenken, voordat u besluit mee te doen. Meestal krijgt u een week bedenktijd.
  • Indien akkoord ondertekent u als eerste het toestemmingsformulier. Vervolgens ondertekent de betrokken neuroloog, verpleegkundig specialist MS of onderzoeksverpleegkundige.

Contact

Senior onderzoeker Marlies Hoving is hét aanspreekpunt voor alle lopende onderzoeken binnen het MS-centrum. U kunt haar bereiken via 088 624 24 58. Ze is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag. Mailen kan ook: m.hoving@isala.nl

Heeft u nog vragen, dan kunt u ook bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

verpleegkundigen specialisten MS
088 624 75 60 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Polikliniek Neurologie / MS-poli
088 624 24 58 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Polikliniek Neurologie
088 624 24 58 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 29 maart 2023 / 8505