Contact
 1. 8551-Laatste levensfase: bent u voorbereid?

Denken en praten over doodgaan vinden de meeste mensen niet makkelijk. Voor uzelf en de mensen om u heen is het vaak moeilijk om over te beginnen. Misschien weet u al dat u een ziekte heeft en niet beter kunt worden. Of misschien bent u al oud en wilt u graag uw wensen bespreken.  Tijdens uw laatste levensfase komt er veel op u af en moet u (of uw naasten) veel keuzes maken. Door u hier vooraf al op voor te bereiden krijgt u meer rust. In deze folder leest u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze fase.

Wanneer nadenken over de laatste levensfase?

Voor mensen op hoge leeftijd komt het levenseinde steeds dichterbij. Hetzelfde geldt voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte. Voor hen kan de laatste levensfase al op jonge leeftijd beginnen. Daarom is het nooit te vroeg om na te denken en in gesprek te gaan over de dood.

Door van te voren over belangrijke keuzes na te denken, ontstaat er later rust. Dit geeft vaak een goed gevoel. In de eerste plaats doet u dat voor uzelf. Maar u helpt daarmee ook uw naasten én de mensen in de zorg. Zij weten dan wat uw wensen zijn. En hoe ze mogen handelen als het eenmaal zover is.

U beslist zelf wanneer u over uw wensen, ideeën of keuzes in gesprek wilt gaan. Ga in gesprek wanneer u eraan toe bent. Wacht er niet te lang mee, maar neem er wel voldoende tijd voor.

Wat kunt u doen?

Stap 1 – Denk erover na

Denk eerst eens rustig na over uw eigen wensen: ‘Hoe zie ik mijn laatste levensjaren? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik wel, of juist niet? Waar zou ik willen sterven?

Stap 2 - Praat erover

Ga in gesprek over uw eigen wensen, ideeën en keuzes met uw naasten. Bijvoorbeeld met uw partner, kinderen, vrienden. Of met uw vertrouwenspersoon in de zorg zoals uw huisarts, specialist of verpleegkundige. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren met hun kennis en ervaring.

Stap 3 - Leg uw wensen vast

Leg uw persoonlijke wensen vast. Dat kan op twee manieren:

 1. U kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament.
 2. U kunt uw wensen vastleggen in uw eigen patiëntendossier bij uw huisarts of specialist.

Er zijn standaardformulieren, waarin u belangrijke zaken op een eenvoudige manier kunt invullen en ondertekenen. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen hoe u denkt over:

 • Reanimeren; wil ik dat wel of niet? Wanneer wel, wanneer niet?
 • Intensive care; wil ik wel of niet kunstmatig beademd worden?
 • Palliatieve sedatie; wil ik mijn bewustzijn verlagen bij onbehandelbaar lijden?
 • Euthanasie; wil ik een zelfgekozen levenseinde met hulp van een arts?
 • Orgaan- en weefseldonatie; wil ik mijn organen doneren? 

Wie beslist over uw wensen?

U kunt in uw testament of in het patiëntendossier vastleggen wie er over u beslist, als u dat zelf niet meer kunt. U kunt iemand machtigen of kunt vastleggen wie uw contactpersoon is.

Bespreek met diegene wat u belangrijk vindt:

 • Wil ik thuis sterven, in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice?
 • Wil ik nog met iemand spreken voordat ik sterf?
 • Wil ik begraven of gecremeerd worden?
 • Welke andere wensen heb ik nog?

Waar vindt u meer informatie?

U kunt in gesprek gaan met uw arts of verpleegkundige.
Daarnaast kunt u meer informatie lezen op de volgende websites:

Contact

Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan uw arts of verpleegkundige.

Deze folder is tot stand gekomen door het project ‘voorbereiding laatste levensfase’. 

Laatst gewijzigd 28 oktober 2022 / 8551