Contact
 1. 8576-Thuisbehandeling Chance@home na een aortaklepingreep (TAVI)

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent opgenomen in Isala wegens een aortaklepingreep. Uw behandelaar heeft, in overleg met u, besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw behandeling

U heeft een ingreep van de aortaklep ondergaan en er hebben zich geen complicaties voorgedaan. U kunt volgens onze gegevens veilig verder thuis begeleid worden.
Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. Een gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Uw huisarts wordt ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding

Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

De thuisbehandeling

U wordt op de tweede dag na de ingreep door een gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home bezocht op de verpleegafdeling. In een gesprek zal de nodige informatie worden gegeven over de thuisbehandeling en om eventuele vragen te beantwoorden. Na het gesprek kunt u naar huis.

Op dag 3 wordt u thuis bezocht door een gespecialiseerd verpleegkundige van Chance@home. De verpleegkundige zal thuis uw bloeddruk, hartfilmpje en indien noodzakelijk de bloedwaarden controleren. Verder zal de verpleegkundige informeren naar de klachten en als het nodig is overleggen met de cardioloog in het ziekenhuis. De verpleegkundigen van Chance@home zijn 24 uur bereikbaar, gedurende 7 dagen per week.

 • Thuisbehandeling is mogelijk voor patiënten die binnen een straal van 30 km rondom Zwolle wonen.
 • Thuisbehandeling wordt geboden door gespecialiseerde verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum.
 • De controle betreffende de aandoening valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog, te vergelijken met een ziekenhuisbed thuis.

Wat wordt er van u verwacht tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u tijdens de thuisbehandeling:

 • de dagen van uw thuisbehandeling moet u thuisblijven
 • onderneem geen vermoeiende activiteiten tijdens een thuisbehandeling
 • niet mag werken
 • uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen
 • activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden
 • geen auto mag besturen.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels bespreken met de verpleegkundige die u thuis bezoekt.

Handige tips over eten en bewegen

Door tijdens uw thuisbehandeling te bewegen en genoeg te eten, wordt u sterker en heeft u minder hulp nodig. Elke vorm van beweging draagt bij aan herstel. Als u ziek bent, heeft u ook meer voeding nodig. Uw lichaam is namelijk hard aan het werk om beter te worden en kan daarbij extra energie gebruiken. Bekijk de tips op de poster, die kunnen u helpen bij uw herstel.

Stoppen van de thuisbehandeling

De dag na het thuisbezoek heeft u een telefonisch afspraak met de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home. Na dit telefonisch gesprek bent u ontslagen van de thuisbehandeling. Indien er medicatiewijzigingen zijn, worden deze doorgegeven aan de openbare apotheek.

Leefregels na TAVI - ingreep via de lies

Uw nieuwe hartklep (of hartklepprothese) is via de liesslagader ingebracht. Door u te houden aan de leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel.

Vervolgafspraak cardioloog

 • U krijgt een oproep voor een poliklinische vervolgafspraak bij uw eigen cardioloog met voorafgaand mogelijk nog aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld transthoracaal echo-cor, pacemakercontrole, ECG en/of laboratoriumonderzoek)

Wanneer Isala niet uw eigen ziekenhuis is:

 • U krijgt een oproep voor een poliklinische vervolgafspraak bij een TAVI cardioloog te Isala met voorafgaand mogelijk nog aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld transthoracaal echo-cor, pacemakercontrole, ECG en/of laboratoriumonderzoek). Overige vervolgafspraken worden gepland bij uw eigen cardioloog.
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen de controleafspraak. Mocht u geen afspraak ontvangen hebben of de datum schikt niet, wilt u dan contact opnemen met de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer (088) 624 23 74.

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. Hierover vindt u meer informatie op de website bij Rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via telefoonnummer (088) 624 40 05.

Laatst gewijzigd 5 maart 2024 / 8576 / L