Contact

Inhaalzorg

  1. Inhaalzorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De coronacrisis heeft voor lange wachtlijsten gezorgd. Vooral voor patiënten die wachten op een operatie. Wij leggen graag uit hoe dat komt, wat we eraan doen en wat u kunt doen.

Hoe zijn de wachtlijsten ontstaan?
De coronacrisis was een bijzondere periode voor iedereen. De ziekenhuizen verzorgden veel patiënten met corona. Isala heeft daarbij veel corona-patiënten uit andere delen van Nederland overgenomen. Collega’s van andere verpleegafdelingen en de operatiekamers hielpen op de corona-afdelingen. Daardoor kon een deel van de operaties niet doorgaan. Spoedoperaties en operaties van patiënten die ernstig ziek waren gingen wel door. Soms kon Isala gelukkig ook meer operaties uitvoeren. Dit heeft zeker een jaar geduurd. Al die tijd is het aantal patiënten dat wacht op een operatie gegroeid.

Veel zorg in te halen
Zolang het aantal coronapatiënten laag is, werken medewerkers weer op hun eigen afdeling. De 25 operatiekamers in Zwolle, Meppel en het Behandelcentrum zijn weer allemaal in gebruik. Daardoor opereren we weer net zoveel patiënten als voor de coronacrisis. Om de patiënten op de wachtlijst sneller te kunnen helpen streven we ernaar meer operaties uit te voeren dan normaal: we halen zorg in. Ziekenhuizen hebben heel veel zorg in te halen, ook Isala. Er staan duizenden patiënten op een wachtlijst.

 

Meestgestelde vragen over inhaalzorg

In de zomer bereiden we de inhaalzorg voor. We streven ernaar om in september te starten met inhaalzorg door extra te opereren op zaterdagen. Ook overleggen we met andere ziekenhuizen en behandelcentra of patiënten bij hen geopereerd kunnen worden. In deze voorbereidingstijd kunnen onze medewerkers rust nemen. Want ook na de zomervakantie zal er weer veel van hen gevraagd worden.

Wij doen ons uiterste best om op zaterdagen te kunnen opereren. Op zondagen en avonden opereren lukt helaas niet. Daarvoor zijn er simpelweg niet genoeg medewerkers. Daarom is Isala in overleg met andere ziekenhuizen en behandelcentra om samen te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen. Zo kunnen we de wachtlijsten wat sneller korter maken.

Het duurt nog maanden voordat de wachttijden voor een operatie weer normaal zijn; zeker tot in 2022. Hoe lang het precies gaat duren kunnen we niet zeggen.

Het is voor ons nu niet te zeggen wanneer u aan de beurt bent voor uw operatie. Patiënten die het langst op de wachtlijst staan, zijn het eerst aan de beurt. Natuurlijk gaat spoedzorg en de zorg voor ernstig zieken altijd voor. Het is heel begrijpelijk dat we hier veel vragen over krijgen. Helaas kunnen we daar geen duidelijk antwoord op geven. Wij vragen u vriendelijk ons niet te bellen om te vragen wanneer uw operatie plaatsvindt. Wij bellen iedere patiënt die aan de beurt is, of wij sturen een bericht.

Goed om te weten: Als Isala u belt, leest u ‘privé-nummer’ of ‘anoniem’ in het scherm van uw telefoontoestel.

Isala neemt contact met u op als uw operatie wordt ingepland. Het liefst bellen wij u daarover. Als dat niet lukt sturen wij u een bericht. Wij willen u op tijd laten weten wanneer u aan de beurt bent. Soms valt een operatie onverwacht uit. Dan kan het zijn dat we u kort voor de operatie bellen. Zo proberen we alle operatietijd zo goed mogelijk te gebruiken.

Bel met uw huisarts of de polikliniek als uw klachten erger worden. De huisarts of de specialist bekijkt samen met u wat het beste is om in uw situatie te doen.

Isala overlegt met andere ziekenhuizen of behandelcentra welke operaties daar kunnen plaatsvinden. Zo komen patiënten eerder aan de beurt. Wij nemen contact met u op, als dat voor u zo is. Dan mag u zelf kiezen of u ergens anders geopereerd wilt worden of dat u liever wacht op de operatie bij Isala.

Natuurlijk maken wij hierover eerst goede afspraken met de ziekenhuizen en behandelcentra.

Als u buiten Isala geopereerd kunt worden, leggen we u precies uit hoe dat in z’n werk gaat.

Dat kan. Uw zorgverzekeraar kan voor u kijken of u eerder in een ander ziekenhuis geopereerd kunt worden. Misschien is deze zorgbemiddeling voor u een goede oplossing. We vragen u om het aan ons door te geven als u ergens anders bent geopereerd. U kunt hiervoor bellen met de polikliniek bij Isala. We halen u dan van onze wachtlijst af.

Bel met de polikliniek bij Isala als u al ergens anders bent geopereerd. Dan halen wij u van onze wachtlijst af.