Contact
Kopbeeld

Rekening en toelichting prijs

 1. Rekening en toelichting prijs
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: bijvoorbeeld een onderzoek, operatie of controle bij de arts. Maar het ziekenhuis rekent deze verschillende behandelingen niet apart af. Alles wordt gebundeld in een pakketje aan zorg. Dat noemen we een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Het ziekenhuis stuurt voor deze DBC een rekening naar u of uw zorgverzekeraar.

In de film 'Betalen van ziekenhuiszorg' legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit hoe een rekening voor ziekenhuiszorg tot stand komt.

Heeft u een vraag over prijzen voor zorg of over uw rekening? Wellicht vindt u het antwoord al in de lijst met veel gestelde vragen. Als u toch nog vragen heeft, kunt u die stellen aan een medewerker van de afdeling Zorgfacturatie. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het nummer is (038) 424 22 16.

Meer informatie over prijzen en de rekening voor ziekenhuiszorg kunt u ook vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Als u naar het ziekenhuis gaat, start uw zorgpad. Uw arts legt vast welke zorg u heeft gekregen.

Om tussentijds de kosten voor uw zorg in rekening te kunnen brengen, knipt het ziekenhuis uw zorgpad op in meerdere periodes. De zorg die u in één periode heeft gehad, wordt gebundeld in één pakketje. Dat pakketje noemen wij een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). De periode die daarbij hoort noemen we DBC-periode.

De lengte van een DBC-periode is wettelijk vastgelegd. Als een DBC-periode eindigt, opent vanzelf een nieuwe periode waarin uw arts uw zorg weer verder voortzet en vast legt.

Elke keer als een DBC-periode eindigt, bundelt het ziekenhuis alle zorg uit die periode tot een zorgpakket en stuurt hiervoor een rekening naar u of uw verzekeraar.
Op de rekening voor ziekenhuiszorg staan alle behandelingen die u in het ziekenhuis heeft gehad bij een specialisme. Denk hierbij aan onderzoeken, bezoeken, operaties, dagbehandelingen en opnames.
Alle kosten voor uw zorg zijn bij elkaar gebracht onder één code: het DBC-zorgproduct.
Als u meerdere zorgvragen heeft bij één of meerdere specialismen in het ziekenhuis, heeft u per zorgvraag een apart DBC-zorgproduct.

U krijgt een rekening na elke (landelijk) vastgestelde DBC-periode. Als de afspraken met de verzekeraars over de prijzen nog niet rond zijn, kan een rekening ook later verstuurd worden.

U kunt controleren of de DBC-zorgproductcode klopt via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Door op deze site de code in te vullen, krijgt u de omschrijving van uw behandeling.

Twijfelt u dan nog, neem dan contact op met de afdeling Zorgfacturatie van Isala.

 • Een DBC duurt maximaal 120 dagen na de opening.
 • In sommige gevallen wordt een DBC al eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie.
 • De eerste DBC binnen het zorgtraject duurt maximaal 90 dagen.
 • Wanneer u langere tijd in het ziekenhuis wordt behandeld, mag er na het sluiten van de vorige DBC een vervolg-DBC worden geopend.
 • Komt u na sluiting van een DBC binnen een jaar weer terug met dezelfde zorgvraag, dan kan er ook een vervolg-DBC geopend worden.
 • Ook een vervolg-DBC kan maximaal 120 dagen openstaan.

Een DBC is niet gebonden aan een kalenderjaar. Zorgverzekeringen zijn dat echter wel. Daarom is landelijk de afspraak gemaakt dat voor het eigen risico de begindatum van de DBC geldt. Dus als de begindatum van de DBC in 2019 valt, wordt uw eigen risico van 2019 aangesproken.

Wordt er een vervolg-DBC gevuld met een behandeling in een nieuw kalenderjaar, dan wordt uw eigen risico voor het nieuwe kalenderjaar aangesproken.

Als verzekerde heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico is ingevoerd, zodat mensen bewuster omgaan met zorg en niet onnodig naar de dokter gaan. Daarmee maken we samen de kosten voor zorg beheersbaar. De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid.

Voor bepaalde vormen van zorg hanteert de overheid een eigen bijdrage. In feite moet je, net als bij het eigen risico, eerst zelf een bedrag betalen voordat je voor een vergoeding in aanmerking komt. Zo kent men in Nederland bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en voor kraamzorg. De hoogte van de eigen bijdrage kan per jaar nogal verschillen en is bovendien sterk afhankelijk van de zorgsoort.

De zorg die u in één periode heeft gehad, wordt gebundeld in één pakketje. Alle kosten voor uw zorg zijn bij elkaar gebracht onder één code: het DBC-zorgproduct. Voor de DBC-zorgproducten worden prijsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. De prijs van een DBC-zorgproduct is bepaald op basis van een gemiddelde behandeling. Over het algemeen geldt: hoe meer zorg er in het pakketje zit, hoe duurder het DBC-zorgproduct.

Doordat de prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde behandeling, kan het voorkomen dat iemand voor één afspraak hetzelfde betaald als iemand met twee afspraken en een onderzoek.

Voor een deel van de zorg (het gereguleerde segment, voorheen A-segment) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximum prijzen vast.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken over het grootste deel van de zorg afspraken over prijs en kwaliteit. Dit wordt ook wel het vrije segment genoemd (voorheen B-segment).

 • Voor het A-segment gelden de landelijke NZa-prijzen. Landelijke prijzen van DBC-zorgproducten uit het A-segment kunt u opzoeken via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit
 • Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met Isala, gelden voor het B-segment de prijzen die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en Isala.
 • Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de behandeling niet volledig vergoed. Vraag daarom altijd eerst aan uw zorgverzekeraar of u verzekerd bent, voordat u een behandeling start.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Isala, dan geldt voor het vrije segment (B-segment) de passantenprijs. U vindt deze prijzen in de passantenprijslijst.

Op de rekening staan een aantal bijzondere begrippen. Hieronder vindt u de belangrijkste begrippen uitgelegd.

 • Begindatum: De datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling die weergegeven wordt in de DBC-zorgproductcode. De begindatum van een vervolg-DBC is de eerste datum na het sluiten van de voorgaande DBC.
 • Einddatum: De datum waarop het DBC-zorgproduct is beëindigd.
 • Uitvoerder: Deze code geeft aan welk specialist als hoofdbehandelaar is opgetreden.
 • Zorgproductcode: De code voor het pakketje zorg dat u heeft ontvangen.
 • Omschrijving/prestatie: Een beknopte omschrijving van de geleverde zorg.
 • Hashtotaal: Controlegetal waaruit blijkt dat de te declareren zorgproductcode op juiste wijze is bepaald aan de hand van vastgelegde diagnose en verrichtingen.
 • Bedrag: De kosten van het ziekenhuis en het honorarium van de specialist. Ziekenhuiskosten zijn onder andere kosten voor apparatuur, voor het gebruik van een kamer en voor de inzet van alle ondersteunende medewerkers.

Er zijn verschillende redenen waarom u de rekening thuis krijgt:

 • U bent niet verzekerd.
 • U moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling.
 • U bent poliklinisch bevallen.
 • Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met Isala.
 • De behandeling valt onder uw aanvullende verzekering.
 • Uw verzekeringsgegevens zijn onjuist of niet bekend bij Isala.

Het kan zijn dat u niet in het ziekenhuis bent geweest, maar op uw overzicht van de zorgverzekeraar wel een rekening van het ziekenhuis staat. Dat komt bijvoorbeeld voor als:

 • uw huisarts een onderzoek heeft aangevraagd bij het laboratorium van het ziekenhuis.
 • u bloed heeft geprikt bij een prikpost.

U kunt uw rekening altijd naar uw verzekeraar sturen. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van de voorwaarden die in uw polis staan. Ook moet uw verzekeraar een contract hebben met Isala. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Doe dit voordat u start met uw behandeling. Dan komt u niet onverwacht voor vervelende verrassingen te staan.

Op uw rekening is het verschil te zien tussen het totale bedrag van de kosten en het deel (voorschot) dat u al betaald heeft. U krijgt dus een rekening voor het deel van de kosten dat u nog moet betalen.

Om onze patiënten te ontlasten, vinden afspraken steeds vaker op afstand plaats. U hoeft niet meer naar het ziekenhuis te komen voor een herhaalafspraak op de polikliniek, maar u ontvangt schriftelijk (brief of mail) of telefonisch advies. In dit geval vervangt de afspraak op afstand het herhaalbezoek aan de polikliniek in het ziekenhuis. Het doel van de afspraak verandert dus niet.

Als u gebruik maakt van deze afspraken, kunt u hier een rekening voor ontvangen. Dat is het geval als:

 • u niet uitbehandeld bent en de arts met u een controle-afspraak heeft gemaakt die enkele maanden later plaatsvindt. Dit doet zich onder andere voor bij chronisch zieke patiënten.
 • u bent uitbehandeld (de DBC is gesloten) en u op een later moment de arts opnieuw om een advies vraagt.
 • er in een DBC-periode (90 of 120 dagen) naast de afspraak op afstand geen andere zorg geleverd is.
 • er nog geen volledige aanspraak is gedaan op uw eigen risico.

Isala stuurt alleen een rekening als deze afspraken op afstand voldoen aan de volgende criteria:

 • Tijdens de afspraak is er contact tussen patiënt en een arts, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde, physician assistent of arts-assistent.
 • De afspraak op afstand vervangt de zorg die ongeveer hetzelfde is als de inhoud en tijdsomvang van een poliklinisch herhaalbezoek.

Het gaat dus alleen om afspraken ter vervanging van een herhaalbezoek aan de polikliniek.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.