Contact
Kopbeeld

Klachtenbehandeling

  1. Klachtenbehandeling

Isala vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar u tijdens uw bezoek en/of uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen.

Toch kan het voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw behandeling of verblijf niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen zijn een belangrijk signaal om van te leren en te verbeteren.

Ontevredenheid bespreken

Wanneer u ontevreden bent en hierover een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dit het best eerst bespreken met de direct betrokkene(n). Dit geeft de medewerker ook de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten.

Klachtenfunctionaris

Als u een gesprek met een medewerker niet wenselijk vindt of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie over de behandelingen van klachten, vindt u in de folder Een klacht, en dan?.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

​Telefoon: ​(038) 424 47 27 op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur

Bezoekadres Isala Zwolle
Hoofdgebouw V3.2.077
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Bezoekadres ​​Isala Diaconessenhuis Meppel
Routenummer 77
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel

​Postadres Klachtenopvang, t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Een klacht indienen

​Een klacht indienen kan via het klachtenformulier. Na het versturen van het formulier ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigingsmail. Heeft u deze niet ontvangen, dan verzoeken wij u het opnieuw te proberen of telefonisch contact met ons op te nemen.

Let op
Vanuit privacyoverwegingen adviseren we u om niet uw BSN-nummer of medische informatie te noemen.

Klachtenformulier Isala

dd-mm-jjjj

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.