Contact
Kopbeeld

Privacyverklaring

 1. Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Isala is verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens waaronder het verwerken van uw medische gegevens

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
Isala verwerkt persoonsgegevens op meerdere momenten:

 • bij het identificeren van de patiënt;
 • bij de zorgverlening;
 • bij het verstrekken van persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders;
 • bij het verwerken van persoonsgegevens in verband met het factureren van de zorg;
 • bij het afhandelen van vragen en klachten van patiënten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bij het identificeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • burgerservicenummer
 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum

Bij de zorgverlening en het verstrekken van persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders wordende volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • burgerservicenummer
 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • medische gegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens in verband met het factureren van zorg worden de volgende persoonsgegevens verwerkt

 • burgerservicenummer
 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • declaratiecode

Bij het afhandelen van vragen en klachten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • burgerservicenummer
 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum
 • na toestemming: medische gegevens

Cookies
Om gebruik te kunnen maken van www.Isala.nl worden zogenaamde sessiecookies aangemaakt zodra de gebruiker inlogt. Het gebruik van de sessiecookie is noodzakelijk voor het gebruik van de website van Isala. De sessiecookie verdwijnt zodra de gebruiker uitlogt of wanneer de sessie na een bepaalde tijd automatisch verloopt.

Statistische informatie en wetenschappelijk onderzoek
Isala maakt gebruik van medische gegevens om statistische gegevens te verzamelen voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg binnen Isala. De statistische gegevens zijn anoniem. Isala maakt ook gebruik van gepseudonimiseerde medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek in algemeen belang. Dit onderzoek wordt gedaan om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.Voor onderzoek waarbij u in persoon betrokken wordt, vraagt Isala u om uw toestemming.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De gegevens die ten behoeve van de zorgverlening verwerkt worden, moeten bewaard worden volgens de geldende wettelijke bewaartermijnen. De voorgeschreven bewaartermijn kan per persoonsgegeven verschillen, omdat hier andere wettelijke termijnen voor gelden. De bewaartermijn voor medische gegevens is 30 jaar na einde behandeling.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?
Aan de zorgverzekeraar verstrekt Isala het burgerservicenummer en de facturatie. Het burgerservicenummer wordt verstrekt zodat de zorgverzekeraar de identiteit van de verzekerde vast kan stellen. De facturatie wordt verstrekt zodat deze direct door de verzekeraar kan worden voldaan. Er bestaat ook een wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken (zoals de wettelijke plicht om op verzoek gegevens te verstrekken aan toezichthouders in de zorg zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en De Nederlandse Zorgautoriteit).

Wat zijn de rechten van de gebruiker?
Aan elke patiënt wordt op zijn of haar verzoek inzage gegeven in de persoonsgegevens die worden verwerkt door Isala. Op verzoek van de patiënt kunnen zijn of haar persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling.

De gebruiker kan een verzoek om afschrift van het medisch dossierindienen door een e-mail te sturen aan privacy.functionaris@isala.nl of via het digitaal aanvraagformulier. Om te kunnen voldoen aan het verzoek om een afschrift zal de patiënt gevraagd worden om zich te identificeren.

Een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens kan op dezelfde wijze als een verzoek om een afschrift gedaan worden. U kunt het telefoonnummer, burgerservicenummer, e-mailadres en gebruiksgeschiedenis inzien door in te loggen via DigiD op het patiëntportaal. Het telefoonnummer en e-mailadres kunnen door de patiënt zelf worden gewijzigd.

Zwolle, maart 2018

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.