Contact

Deel je zorg voor een naaste

  1. Deel je zorg voor een naaste

Zorgt u voor een familielid of naaste? U bent onmisbaar in de zorg voor een patiënt. Thuis, maar zeker ook in het ziekenhuis. U heeft veel kennis over uw naaste en neemt de zorg vaak grotendeels op u. Voor een ander zorgen roept allerlei vragen, zorgen en problemen op. Zorgen voor een ander is iets moois, maar kan ook zwaar zijn. Daarom heeft Isala steunpunt Deel je zorg voor een naaste.

Om u zo goed mogelijk te betrekken bij de zorg voor uw naaste. En u te ondersteunen, hebben wij op een rijtje gezet waar u terecht kunt voor ondersteuning, begeleiding en advies. U kunt voor hulp en advies ook terecht bij steunpunt Deel je zorg voor een naaste in Isala Meppel. Het steunpunt is open op werkdagen van 15:00 tot 18:00 uur.

Mantelzorg? Gaat dat over mij?

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Misschien herkent u zich niet in de naam mantelzorger. Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulp nodig heeft? Dan is deze informatie voor u. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor uw partner, kind of een zieke ouder.

Als mantelzorger is het belangrijk is het belangrijk om ook goed voor uzelf te zorgen. Door over uw zorgen te praten, uw grenzen aan te geven en op tijd hulp te zoeken.

Uw naaste in het ziekenhuis

Wordt uw naaste opgenomen in het ziekenhuis? Geef duidelijk aan wat uw rol is in de zorg voor uw naaste. Neemt u een deel van de zorg op u, of gaat u dat doen? Geef dit dan bij de behandelend arts of verpleegkundige aan. We leggen dit dan vast in het patiëntendossier. Als u vragen, wensen of zorgen heeft, mag u dit altijd bespreken met de arts of verpleegkundige. Zorgverleners mogen alleen met u over de medische situatie van uw naaste praten als hij of zij erbij is, of als hij of zij hiervoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering hierop is als een patiënt (tijdelijk) wilsonbekwaam is.

Zorg ervoor dat u de informatie krijgt die u nodig heeft om de zorg op u te kunnen nemen of daar mee door te gaan. In het ziekenhuis. Maar ook wanneer uw naaste weer naar huis gaat na een behandeling of opname. Bijvoorbeeld over (wond)verzorging en medicijnen. Bespreek dit met de arts of verpleegkundige tijdens de visite. Zij vragen u ook of u (tijdelijk) extra hulp nodig heeft bij de zorg voor uw naaste, bijvoorbeeld van de thuiszorg of wijkverpleegkundige. Lees meer tips over uw zich kan voorbereiden voor, tijdens en na de ziekenhuisopname van uw naaste. Ook in de folder Zorg na ziekenhuisopname staat veel informatie.

Steunpunt Deel je zorg voor een naaste

Steunpunt Deel je zorg voor een naaste is er om u te helpen voor uw naaste én voor uzelf te zorgen. Voor een ander zorgen roept allerlei vragen, zorgen en problemen op. Zorgen voor een ander is iets moois, maar kan ook zwaar zijn. Waar vindt u informatie of hulp? De vrijwilligers van het steunpunt bieden een luisterend oor, ondersteuning en advies. En helpen u door samen met u te kijken welke hulp u of uw naaste buiten het ziekenhuis kunt krijgen. Dat kan om van alles gaan, bijvoorbeeld hulp bij regeltaken, (tijdelijk) extra zorg voor uw naaste of emotionele steun.

Steunpunt Deel je zorg voor een naaste is op werkdagen tussen 15:00 en 18:00 geopend. U vindt het steunpunt in de Centrale hal van Isala Meppel. In Zwolle opent binnenkort ook een steunpunt.

Wat is er in Isala voor mantelzorgers?

Isala heeft verschillende mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers van Isala zijn er voor ondersteunende of begeleidende gesprekken over ziektebeleving, zingeving en levensbeschouwing. Ook voor familieleden.

Transferbureau

Het is mogelijk dat uw naaste na een bezoek aan de polikliniek of opname (tijdelijk) extra zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan kan de transferverpleegkundige helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In de folder Zorg na ziekenhuisopname leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Ronald McDonaldhuiskamer

Is uw kind opgenomen in Isala? Isala Vrouw-kindcentrum heeft voor ouder een Ronald McDonaldhuiskamer. Hier kunt u als ouder even de ziekenhuissfeer vergeten.

Handige informatie

Bij welke organisaties en instanties buiten Isala kunt u terecht voor advies, hulp en ondersteuning? We zetten er een aantal voor u op een rijtje. Meer informatie over alle mogelijke hulpinstanties heeft steunpunt Deel je zorg voor een naaste.

Tabel van folder Mantelzorgwijzer 
Bij wie Waarvoor
Huisarts Als de mantelzorgtaken (te) belastend voor u zijn, neem dan contact op met uw huisarts.
WMO-loket in uw gemeente/sociaal wijkteam Informatie en advies over zorg, wonen & welzijn, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke zorg.
​Mantelzorgorganisaties in uw regio ​Een overzicht met organisaties bij u in de buurt: www.mantelzorg.nl
​Wijkverpleging in uw gemeente ​Voor hulp bij persoonlijke en verpleegtechnische zorg (bijv. stomazorg) kunt u de thuiszorgorganisaties benaderen.
​MantelzorgNL, belangenorganisatie

​Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, www.mantelzorg.nl. Telefonisch bereikbaar via de Mantelzorglijn: (030) 760 60 55.

​Uw werkgever ​Er zijn diverse mogelijkheden om werkdruk te verminderen zoals minder werken, zorg- of calamiteitenverlof.
​Rijksoverheid / Regelhulp ​Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, www.regelhulp.nl.
​Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ​Bij het CIZ kunt u een aanvraag doen voor opname in een zorginstelling als 24 uur toezicht en/of zorg nodig hebt, www.ciz.nl.
​Patiëntenverenigingen ​Patiëntenverenigingen hebben vaak ook specifieke aandacht voor de mantelzorger. Kijk op de website van de relevante patiëntenvereniging.

Ervaringen