Contact

Tolken

  1. Tolken

Patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn en de boodschap van hun zorgverlener niet begrijpen, kunnen in Isala rekenen op de vertaalhulp van een professionele tolk.

Een zorgverlener heeft volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) de plicht om begrijpelijk te communiceren met de patiënt. Wanneer dit niet lukt, kan hij een tolk inschakelen. Daar is zowel de patiënt als de zorgverlener bij gebaat.

Voordelen professionele tolk

In het verleden gebeurde het vaak dat een patiënt een familielid meenam om te tolken. Het nadeel daarvan is dat de patiënt niet zeker weet of de woordelijke boodschap overgebracht wordt. Vooral bij taboe onderwerpen kan dit het geval zijn. Met een professionele tolk is dit risico uitgesloten. Patiënten hebben de zekerheid dat zij een objectieve vertaling krijgen. Bovendien heeft een tolk geheimhoudingsplicht.

Telefonisch of ter plekke

In de meeste gevallen is telefonische ondersteuning door een tolk voldoende. Deze service is snel en gemakkelijk te realiseren. Wanneer een zorgverlener merkt dat er een taalbarrière is, heeft hij binnen twee minuten een tolk aan de lijn. Soms kan het nodig zijn dat een tolk persoonlijk aanwezig is bij een gesprek. Ook dat kan op de korte termijn geregeld worden.

Aanvragen

Aanvragen voor de tolkenservice gaan via de medewerkers van de receptie. Aan de tolkenservice zijn geen kosten verbonden.

Ervaringen