Contact

Klinische farmacie

  1. Klinische farmacie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis verzorgt Klinische farmacie de zorg rond uw medicijnen. Dit houdt in dat we uw medicijnen in kaart brengen en de medicijnen leveren die u nodig heeft.

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zo controleren we of de combinatie van uw medicijnen veilig gebruikt kan worden en houden we in de gaten of de voorgeschreven dosering bij u past.

Klaarmaken van medicijnen

Op maat

De meeste medicijnen worden kant-en-klaar ingekocht. Maar in het ziekenhuis worden ook medicijnen gebruikt die niet kant-en-klaar te koop zijn. Deze medicijnen maken we voor u op maat klaar. Dit kan in de vorm van een drankje, als capsule, injectiespuit of als zalf of crème. Vooral injecties maken wij op grote schaal. Dit is te zien in onderstaande film, opgenomen in ons laboratorium.

Klaarmaken van medicijnen

We maken veel medicijnen klaar voor gebruik. Dit doen we op grote schaal voor bijvoorbeeld chemotherapie. Deze medicijnen maken we veilig en met grote zorg klaar in een speciale ruimte, in speciale afzuigkasten.

Begeleiding

Pre-operatief spreekuur

Als u naar het ziekenhuis moet voor een operatie, gaat u eerst naar het preoperatief spreekuur. U spreekt daar de anesthesist en een apothekersassistent. De apothekersassistent brengt samen met u uw medicijnen in kaart. nadat we precies weten welke medicijnen u gebruikt, geeft de anesthesist aan welke medicijnen u voorafgaand aan uw operatie moet stoppen.

Opnamegesprek en ontslag

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis komt op de dag van opname een apothekersassistent van het Apotheek Servicepunt (ASP) bij u aan bed. Hij brengt uw medicijnen in kaart. Hij neemt alle medicijnen met u door en legt dit vast in uw dossier zodat uw arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Uw arts bepaalt vervolgens welke medicijnen u in het ziekenhuis door kunt blijven gebruiken of met welke u (misschien tijdelijk) moet stoppen. Bij ontslag zorgen we voor een actueel medicatie-overzicht. U kunt met dit medicatie-overzicht gelijk na ontslag uw medicijnen ophalen bij de poliklinische apotheek in de hal van het ziekenhuis of bij uw eigen apotheek.

Laboratoriumonderzoek

Voor sommige medicijnen is het nodig om uw bloed te controleren. Dan zien we hoeveel medicijn er echt in uw lichaam terecht komt. We noemen dit ‘bloedspiegelbepaling’. Dit is bijvoorbeeld nodig voor sommige antibiotica, middelen tegen depressie, psychosen en epilepsie. Als er teveel medicijn in uw bloed zit, kan dit een verhoogd risico op bijwerkingen geven. Onze ziekenhuisapotheker geeft dan een seintje aan uw arts, zodat die de dosering kan aanpassen. Andersom kan natuurlijk ook: dat er te weinig medicijn in uw bloed zit, waardoor het medicijn niet goed werkt. Ook dan neemt de ziekenhuisapotheker contact op met de behandelend arts en wordt de dosering verhoogd.

Ervaringen