Contact

Gespecialiseerde centra, poliklinieken en spreekuren

  1. Gespecialiseerde centra, poliklinieken en spreekuren

Om u zo goed en efficiënt mogelijk te helpen, zijn er naast de poliklinieken Algemene chirurgie, Buikchirurgie, Oncologische chirurgie, Traumachirurgie en Vaatchirurgie een aantal speciale spreekuren.

Fractuur- en osteoporosepolikliniek

Botontkalking (osteoporose) komt vooral bij oudere mensen voor. Deze aandoening geeft geen pijnklachten en is daarom lastig te herkennen. Vaak blijkt pas laat dat sprake is van osteoporose, bijvoorbeeld na onderzoek van een botbreuk. Bij deze polikliniek wordt u onderzocht op botontkalking. Als blijkt dat u broze botten hebt, krijgt u een behandeladvies.

Wond Expertise Centrum (WEC)

Heeft u een gecompliceerde wond die gecontroleerd en behandeld moet worden? Dan wordt u doorverwezen naar het Wond expertise centrum (WEC) van de afdeling Chirurgie. Uw huisarts of medisch specialist kan u naar dit spreekuur doorverwijzen. Meestal gaat het om chirurgische wonden, dus oncologische, traumatische, orthopedische, vaatchirurgische en plastisch-chirurgische wonden. Op het WEC ziet u een gespecialiseerde wondverpleegkundige. Hij of zij werkt vaak samen met een doktersassistent en/of een gipsverbandmeester. Medewerkers van het WEC hebben regelmatig contact met uw huisarts of medisch specialist.

Stomazorg

Het leven met een stoma vergt gewenning en aanpassing, van uzelf én uw partner en naasten. Op het stomaspreekuur kunt u terecht met al uw vragen en eventuele problemen waar u tegenaan loopt. Onze verpleegkundig consulenten stoma zijn gespecialiseerd in de stomazorg. Zij geven u en uw familie graag advies en ondersteuning.

Voetenpolikliniek

Diabetespatiënten kunnen terecht bij de Voetenpolikliniek. Tijdens het bezoek op deze polikliniek komen diverse specialisten bij elkaar: een internist, revalidatiearts, vaatchirurg, diabetesverpleegkundige, gipsverbandmeester en orthopedisch schoenmaker. Het gaat om diabetespatiënten met ingewikkelder problemen. Door de samenwerking kan de patiënt snel en deskundig behandeld worden. Ook onze podotherapeuten hebben hierin een belangrijke plaats.

Hoofd-/halschirurgie

Samen met de internist-endocrinoloog wordt bekeken welke patiënten met een vergrote en/of te snel werkende schildklier of bijschildklier(en) operatief behandeld moeten worden. Bij operaties gebruiken wij de modernste apparatuur, om de zenuw van de stembanden niet te beschadigen. De kans op heesheid wordt hierdoor veel kleiner.

Ervaringen