Contact

Liesbreukcentrum

  1. Liesbreukcentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Jaarlijks behandelt Isala ongeveer achthonderd patiënten met een liesbreuk. Vrijwel alle patiënten* met een liesbreuk worden behandeld in het Liesbreukcentrum in Isala Diaconessenhuis Meppel. Door onze liesbreukzorg op één locatie uit te voeren, zijn lange wachtlijsten voor een groot deel verleden tijd en bent u verzekerd van de best mogelijke zorg.

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling in de liesstreek. Oorzaken ervan kunnen verschillend zijn. Het kan aangeboren zijn maar ook ontstaan door uitrekking van de buikwand, bijvoorbeeld door persen, veel hoesten en vaak zwaar tillen. De breuk komt het meest voor bij mannen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar.

Verwijzing door uw huisarts

De huisarts constateert de liesbreuk en verwijst de patiënt door naar de specialist. Wilt u bij ons geopereerd worden? Vraag uw huisarts u te verwijzen naar Isala. Wij regelen dat u zo spoedig mogelijk wordt ingepland bij het Liesbreukcentrum.

Meest gebruikte techniek

Op dit moment is de kijkoperatie de meest gebruikte techniek bij een liesbreuk. De kans op chronische pijnklachten is hierbij het laagst en het herstel na de operatie is relatief kort. Ook in het Liesbreukcentrum in Meppel is deze methode op dit moment de meest gebruikte.

Keuze in behandeling

Patiënten die verder gezond zijn, kunnen bij het Liesbreukcentrum kiezen voor behandeling op één dag of behandeling aan de hand van twee bezoeken. Single visit betekent dat de gehele behandeling op één dag plaatsvindt. Op deze dag vinden gesprekken plaats met een verpleegkundige, de chirurg en een anesthesioloog, waarna de operatie volgt. Aan het eind van de dag kan de patiënt weer naar huis. Liever de behandeling in een rustiger tempo? Ook dat kan. U heeft dan eerst een gesprek op de polikliniek, gecombineerd met een afspraak bij het Preoperatief bureau. Binnen een week na uw bezoek wordt u gebeld om een datum voor de operatie af te spreken.

Team van chirurgen

De liesbreukchirurgie wordt uitgevoerd door vier ervaren chirurgen. Het team liesbreukchirurgen, bestaat uit R. Nijveldt, R. Spanjersberg en M. Bouwmeester.

*kinderen tot 2 jaar en patiënten die naast de liesbreuk andere aandoeningen hebben, behandelen wij in Isala Zwolle.