Contact

Onderzoek en opleiding

  1. Onderzoek en opleiding
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De afdeling Diëtetiek werkt mee aan diverse registraties voor landelijke statistieken en verstrekt soms informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt er zelf onderzoek geïnitieerd. Dit gaat in samenwerking met artsen, verpleegafdelingen en/of poliklinieken. 

De gegevens worden anoniem en onder zorgvuldige privacybeschermende maatregelen verwerkt. Uiteraard wordt u alleen bij een wetenschappelijk onderzoek betrokken wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

We geven voedingsonderwijs aan co-assistenten en arts-assistenten, verpleegkundigen, verzorgenden en service-assistenten. Ook leiden we als topklinische afdeling Diëtetiek studenten op. De afdeling vormt een kenniscentrum voor Isala. Daarnaast zetten de diëtisten hun kennis in ten behoeve van revalidatiecentrum De Vogellanden.