Contact

Ergotherapie in Isala Diaconessenhuis Meppel

 1. Ergotherapie in Isala Diaconessenhuis Meppel
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Kunt u alledaagse handelingen niet meer (naar wens) uitvoeren, zoals zitten, opstaan of aankleden? Of ondervindt u problemen bij (het organiseren van) (huishoudelijk) werk, studie en vervoer? Onze ergotherapeuten kunnen u daarbij helpen.

Veel mensen krijgen dergelijke klachten door een ziekte of handicap, na een ongeluk of door over- of onderbelasting van het lichaam. Wat de oorzaak bij ook is, samen met de ergotherapeut leert u weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

U kunt tijdens een opname in Isala Diaconessenhuis met de afdeling Ergotherapie te maken krijgen, maar ook op de polikliniek.

Tijdens uw opname

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kan Ergotherapie een onderdeel zijn van uw behandeling. Uw behandelend arts vraagt dit voor u aan.
De ergotherapeut heeft direct contact met uw andere behandelaars, zoals artsen, verpleegkundig specialisten en de afdelingen Medisch maatschappelijk werk, Logopedie en Fysiotherapie. 

Polikliniek

Isala Diaconessenhuis heeft een uitgebreide polikliniek Ergotherapie. Wij bieden behandelingen waarvoor kennis en/of faciliteiten nodig zijn die bij de ergotherapaut in uw wijk ontbreken. U kunt bij ons terecht voor zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen. Naast de algemene ergotherapie bieden wij hier ook:

 • Kinderbehandeling gericht op ontwikkelingsproblematiek, lichamelijke beperkingen, chronische ziekten en hersenletsel
 • Behandeling gericht op neuromusculaire aandoeningen, zoals Parkinson, Multiple Sclerose en ALS
 • Reuma
 • Whiplashprogramma
 • Chronische pijn programma's

Verwijzing en vergoeding

(Dag)opname

Als u ergotherapie krijgt tijdens uw (dag)opname, dan is dit altijd op aanvraag van uw behandeld arts. De kosten voor de therapie worden volledig vergoed.

Polikliniek

Gaat u na ontslag uit het ziekenhuis verder revalideren? Dan kunt u met verwijzing van uw behandelend arts of specialist bij ons terecht op de polikliniek. 

Heeft u ergotherapeutische klachten waarvoor u nog niet onder behandeling bent bij een arts of specialist? Dan kunt u bij ons terecht met een verwijzing van uw huisarts. Poliklinische ergotherapie wordt tot op heden voor tien uur per jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wilt u meer informatie, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een overzicht met de meestvoorkomende onderzoeken en behandelingen die in Isala Diaconessenhuis plaatsvinden en waar u met de afdeling Ergotherapie te maken kunt krijgen.

Bij het maken van een afspraak voor een onderzoek of behandeling krijgt u een folder mee met aanvullende informatie.

Aandoeningen/Ziektebeelden

 • ALS
 • Beroerte
 • COPD
 • Multiple Sclerose
 • Parkinson
 • Reuma

Onderzoeken/Behandelingen

 • Heupproject
 • Kinderfysiotherapie
 • Knieproject
 • Longrevalidatie
 • Rugrevalidatie

Ervaringen