Contact

Ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf

  1. Ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf

Als het nodig is, doet de ergotherapeut enkele tests of observaties. Zo krijgt de ergotherapeut meer inzicht hoe u bepaalde activiteiten uitvoert. Hij let dan bijvoorbeeld op hoe u zich beweegt, in welke volgorde u de handelingen doet, hoe veilig uw handelwijze voor u is en hoe zelfstandig u het kunt.

Na overleg tussen uw behandelend arts, de ergotherapeut en andere bij u betrokken hulpverleners, stelt u samen de doelen van de ergotherapeutische behandeling vast. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Welke dit zijn, leest u in de folder 'Ergotherapie tijdens ziekenhuisverblijf'.

Ergotherapie heeft te maken met patiënten van verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Per specialisme kan de inhoud van de behandeling variëren.

 

Samenwerken

Uw ergotherapeut heeft direct contact met uw andere behandelaars, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Hierdoor kunnen wij u efficiënt en zorgvuldig helpen revalideren, zodat u zo snel mogelijk veilig en verantwoord naar huis kunt of elders kunt revalideren. De ergotherapeutische behandeling wordt zonodig door ons of collega-ergotherapeuten thuis voortgezet. Samen streven we ernaar om uw zelfredzaamheid te vergroten en daarmee uw kwaliteit van leven te verbeteren.​

Ervaringen