Contact

Ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf

  1. Ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf

Als het nodig is, doet de ergotherapeut enkele tests of observaties. Zo krijgt de ergotherapeut meer inzicht hoe u bepaalde activiteiten uitvoert. Hij let dan bijvoorbeeld op hoe u zich beweegt, in welke volgorde u de handelingen doet, hoe veilig uw handelwijze voor u is en hoe zelfstandig u het kunt.

Na overleg tussen uw behandelend arts, de ergotherapeut en andere bij u betrokken hulpverleners, stelt u samen de doelen van de ergotherapeutische behandeling vast. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Welke dit zijn, leest u in de folder 'Ergotherapie tijdens ziekenhuisverblijf'.

Ergotherapie heeft te maken met patiënten van verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Per specialisme kan de inhoud van de behandeling variëren.

 

Samenwerken

Uw ergotherapeut werkt nauw samen met uw andere zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Dit helpt ons om u efficiënt en zorgvuldig te begeleiden bij uw herstel, zodat u snel en veilig naar huis kunt of ergens anders kunt revalideren. Tijdens uw ziekenhuisverblijf is de ergotherapeutische hulp gericht op het behouden en herstellen van functies. Als het nodig is, zetten wij of onze collega-ergotherapeuten de behandeling thuis voort. Samen streven we ernaar om uw zelfstandigheid te vergroten en daarmee uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Ervaringen