Contact

Ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf

  1. Ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Indien nodig zal de ergotherapeut enkele tests doen of u goed observeren om meer inzicht te krijgen in de manier waarop u bepaalde activiteiten uitvoert. Hij let dan bijvoorbeeld op hoe u zich beweegt, in welke volgorde u de handelingen verricht, hoe veilig uw handelwijze voor u is en hoe zelfstandig u het kunt.

Na overleg tussen uw behandelend arts, de ergotherapeut en andere bij u betrokken hulpverleners, stelt u samen de doelen van de ergotherapeutische behandeling vast. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Welke dit zijn, leest u in de folder Ergotherapie tijdens het ziekenhuisverblijf.

Ergotherapie heeft te maken met patiënten van verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Per specialisme kan de inhoud van de behandeling variëren.

Uw ergotherapeut heeft direct contact met uw andere behandelaars, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Hierdoor kunnen wij u efficiënt en zorgvuldig helpen revalideren, zodat u zo snel mogelijk veilig en verantwoord naar huis kunt of elders kunt revalideren. De ergotherapeutische behandeling wordt zonodig door ons of collega-ergotherapeuten thuis voortgezet. Samen streven we ernaar om uw zelfredzaamheid te vergroten en daarmee uw kwaliteit van leven te verbeteren.​

Ervaringen