Contact

Seksuologische hulpverlening

 1. Seksuologische hulpverlening

In ons fertiliteitscentrum is ook een arts-seksuoloog, tevens fertiliteitsarts, werkzaam ter ondersteuning van eventuele seksuologische problemen. Deze problematiek kan een reden zijn voor een uitblijvende zwangerschap, dan wel het gevolg zijn van de onvervulde kinderwens.

Verwijzing hiervoor kan gebeuren door uw behandelend arts, maar het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken. Er is een apart spreekuur voor seksuologische problematiek.

De hulpverlening is ondersteunend bij uw fertiliteitsbehandeling, waarbij in principe de kinderwens prioriteit blijft hebben. De hulpverlening is mogelijk voor zowel vrouwelijke, manlijke en/of relationele seksuologische problematiek.
Voorkomende problematiek:

 • pijn bij het vrijen
 • vaginisme
 • afwezigheid van verlangen, verminderd verlangen of verschil in verlangen
 • hyperseksualiteit
 • orgasmestoornissen
 • erectiestoornissen
 • ejaculatiestoornissen
 • seksuele problematiek door ziekte en/of handicap

De hulpverlening gaat uit van het biopsychosiaal model en bestaat uit gesprekken met, indien aan de orde, uitsluiting van medische oorzaken of het in kaart brengen van medische beïnvloedende factoren.

Dit houdt in:

 • Het bespreken van de seksuele relatie en de daarbij aanwezige problematiek.
 • Het geven van informatie en zo nodig adviezen ten aanzien van seksualiteit en intimiteit, met daarbij tevens aandacht voor de aanwezige kinderwens.
 • Begeleiding tijdens het fertiliteitbehandelingstraject met aandacht voor de seksuele problematiek.
 • Het doen van educatief seksuologisch lichamelijk onderzoek, waarbij naast het geven van informatie en uitleg eventueel gekeken wordt naar onderliggende medische factoren.

Wij werken in multidisciplinair verband met onder andere de afdeling gynaecologie, maatschappelijk werk, bekkenbodemfysiotherapie en psychologie.

Ervaringen