Contact

Verbijzondering Fysiotherapie

  1. Verbijzondering Fysiotherapie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Een aantal van onze fysiotherapeuten beschikt over een verbijzondering fysiotherapie of zijn gespecialiseerd. Dit betekent dat ze extra deskundig zijn in de behandeling van een bepaalde groep patiënten.

Binnen Isala bestaan de volgende verbijzonderingen en specialisaties:

  • Bekkenfysiotherapie
  • Kinderfysiotherapie
  • Manuele therapie
  • Arbeidsfysiotherapie
  • Psychosomatische fysiotherapie
  • Hart-, vaat- en longfysiotherapeuten
  • Oncologiefysiotherapie

Gespecialiseerde therapeut zoeken

Fysiotherapeutische verbijzonderingen zijn erkend door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Zoekt u een verbijzonderd fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met het KNGF.

Meer informatie

Voor meer informatie over fysiotherapie en therapeuten zie www.fysiotherapie.nl.