Contact

Onderzoek naar duimbasisslijtage

  1. Onderzoek naar duimbasisslijtage
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In het Isala Hand-polscentrum wordt op dit moment onderzoek gedaan naar verschillende operatieve behandelingen voor duimbasisslijtage (artrose). Dit onderzoek is nodig, omdat we tot op heden niet weten wat de beste behandeling is.

Artrose duim

Wie kunnen deelnemen?
Vrouwen ouder dan 40 met duimbasisslijtage. 

Wat houdt het onderzoek in?
De standaardoperatie voor duimbasisslijtage is het verwijderen van het versleten duimbotje. In het onderzoek wordt bij vrouwen met matig tot ernstige artrose een kunstgewrichtje vergeleken met de standaardoperatie. Bij vrouwen met vergevorderde artrose kan geen prothese worden geplaatst. Bij hen wordt onderzocht of een peesversteviging van toegevoegde waarde is bij de standaardoperatie. 

Hoe kunt u deelnemen?
Als u last heeft van duimbasisslijtage en u bezoekt de polikliniek Plastische chirurgie wordt u gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. U krijgt hierover uitleg en een envelop met uitgebreide informatie die u thuis rustig kunt nalezen.

Meer informatie
Vraag uw plastisch chirurg of stuur een e-mail naar r.p.de.wildt@isala.nl.

Wij hopen dat u mee wilt doen!