Contact

Vergoeding en verwijzing

 1. Vergoeding en verwijzing
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U bent doorverwezen voor handrevalidatie of handtherapie in het Isala Hand- en polscentrum. Hier leggen wij uit voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Handrevalidatie

 • U heeft uitgebreide klachten aan uw hand en/of de schade aan uw hand is complex.
 • Uw traject bestaat uit meerdere behandelingen.
 • Naast uw behandeling bij een handtherapeut krijgt u, in elk geval aan het begin van uw behandeltraject, ook een afspraak bij één van onze revalidatieartsen.
 • Er is regelmatig overleg tussen de (revalidatie)arts en de handtherapeuten over hoe uw behandeling verloopt.
 • Handrevalidatie is verzekerde ziekenhuiszorg; de zorgverzekeraar vergoedt alle behandelingen. Uw eigen risico kan wel worden aangesproken.

Handtherapie

 • Uw handprobleem of handletsel is door een gespecialiseerd handtherapeut met een aantal behandelingen te verhelpen.
 • U heeft bijvoorbeeld één van de volgende handproblemen:
  malletfinger (hamervinger);
  irritatie van één (of meerdere) pezen in de hand en/of pols;
  klachten van de zenuwen van onderarm of hand;
  fractuur in de hand;
  artrose van het duimgewricht.
 • Ook kan het voorkomen dat u een uitgebreid handprobleem heeft, maar dat het, bijvoorbeeld door reisafstand, voor u lastig is om regelmatig naar ons ziekenhuis te komen. U bezoekt dan de handtherapeut in Isala één of enkele keren en wordt daarna overgedragen aan een gespecialiseerde handtherapiepraktijk bij u in de buurt.
 • Het kan voorkomen dat u de ene keer door een handfysiotherapeut en de andere keer door een handergotherapeut wordt behandeld.
 • De vergoeding van handtherapie valt onder enkelvoudige (hand)-fysiotherapie of enkelvoudige (hand)-ergotherapie.
  Ergotherapie is onderdeel van de basisverzekering. Uw eigen risico kan wel worden aangesproken.
  Fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering.
 • Mochten zich in de loop van de behandeling complicaties voordoen, dan bespreken wij met de verwijzer of u alsnog in aanmerking komt voor handrevalidatie. Hiervoor geldt een andere financiering. Als dit van toepassing is bij u, dan bespreekt uw handtherapeut dit met u.

Check uw zorgverzekering

Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de kosten van de ziekenhuiszorg en uw zorgverzekering.

Meer informatie

Op de pagina ‘Prijzen, rekening en verzekering’ leest u meer over vergoedingen.