Contact

Vergoeding en verwijzing

 1. Vergoeding en verwijzing
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U bent doorverwezen voor handrevalidatie of handtherapie. Hier leggen wij uit voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Handrevalidatie

 • U heeft uitgebreide klachten aan uw hand en/of de schade aan uw hand is complex.
 • Uw traject bestaat uit meerdere behandelingen.
 • Naast uw behandeling bij een handtherapeut krijgt u, in elk geval aan het begin van uw behandeltraject, ook een afspraak bij één van onze revalidatieartsen.
 • Er is regelmatig overleg tussen de (revalidatie)arts en de handtherapeuten over hoe uw behandeling verloopt.
 • Handrevalidatie is verzekerde ziekenhuiszorg; de zorgverzekeraar vergoedt alle behandelingen. Uw eigen risico kan wel worden aangesproken.

Handtherapie

 • U ontvangt een aantal behandelingen door een gespecialiseerd handtherapeut.
 • U heeft bijvoorbeeld één van de volgende handproblemen:
  malletfinger (hamervinger);
  irritatie van één (of meerdere) pezen in de hand en/of pols;
  klachten van de zenuwen van onderarm of hand;
  fractuur in de hand;
  artrose van het duimgewricht.
 • Ook kan het voorkomen dat u een uitgebreid handprobleem heeft, maar dat het, bijvoorbeeld door reisafstand, voor u lastig is om regelmatig naar ons ziekenhuis te komen. U bezoekt dan de handtherapeut in Isala één of enkele keren en wordt daarna overgedragen aan een gespecialiseerde handtherapiepraktijk bij u in de buurt.
 • Het kan voorkomen dat u de ene keer door een handfysiotherapeut en de andere keer door een handergotherapeut wordt behandeld.
 • De behandelingen worden gegeven door gespecialiseerde (hand)fysiotherapeuten en (hand)ergotherapeuten.
  Ergotherapie is onderdeel van de basisverzekering. Uw eigen risico kan wel worden aangesproken.
  Fysiotherapie wordt voor een beperkt aantal behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 • Het kan vóórkomen dat wij u zien op een gezamenlijk spreekuur in het behandelcentrum van Isala, in combinatie met een bezoek aan de plastische chirurg. U ontvangt dan voor de behandeling van de handtherapeut een aparte factuur.
 • Mochten zich in de loop van de behandeling complicaties voordoen, dan bespreken wij met de verwijzer of u alsnog in aanmerking komt voor handrevalidatie. Hiervoor geldt een andere financiering. Als dit van toepassing is bij u, dan bespreekt uw handtherapeut dit met u.

Check uw zorgverzekering

Zorg dat u goed geïnformeerd bent over de kosten van de ziekenhuiszorg en uw zorgverzekering.

Meer informatie

Op de pagina ‘Prijzen, rekening en verzekering’ leest u meer over vergoedingen.

Ervaringen