Contact

Ervaren in herstellen van hartritme

  1. Ervaren in herstellen van hartritme
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Cardioloog Peter Paul Delnoy: ‘In geen enkel ander ziekenhuis in Nederland worden zoveel pacemakers en ICD’s geplaatst. Wij hebben dus veel ervaring en kennis.’

Peter Paul Delnoy, cardioloog Peter Paul Delnoy, cardioloog

Pacemakers worden geplaatst bij patiënten die een te laag hartritme hebben. Delnoy: ‘Het kan zijn dat je kortdurende pauzes van ongeveer 5 seconden of langer hebt in het hartritme. Hierdoor kun je flauwvallen. Dit probleem kun je met een pacemaker ondervangen. Het kan ook gebeuren dat het hartritme chronisch te traag is, hierbij passen klachten van vermoeidheid en kortademigheid. Ook deze klachten kunnen wij verhelpen door het plaatsen van een pacemaker.’ De ICD kan hetzelfde als de pacemaker, maar geeft daarbij een schok van 800 volt bij een hartstilstand. Delnoy: ‘De eigenlijke term is hartkamerfibrillatie. Maar iedereen zegt altijd “hartstilstand”. Terwijl eigenlijk het hart niet stilstaat, maar juist heel snel klopt; wel 400 tot 600 slagen per minuut. Op zo’n moment voel je geen pols bij een patiënt, waardoor het hart zijn functie verliest. Ook de bloeddruk valt weg en daardoor raakt iemand buiten bewustzijn. Pas dan geeft de ICD een schok. Dat kunnen wij precies instellen. Het is namelijk niet prettig om een schok van 800 volt te krijgen als je nog bij bent.’ 

Internationaal onderzoek

Chirurgisch gezien is het plaatsen van een ICD of pacemaker niet lastig. ‘De beide apparaatjes zitten vlak onder de huid’, legt de cardioloog uit. ‘Het lastigste is het plaatsen van de draden oftewel de electroden. Deze moeten op de juiste plek in het hart worden gezet. En hoe meer draden (maximaal drie) des te ingewikkelder het is.’ Omdat de draden kwetsbaar zijn, is er momenteel veel internationaal onderzoek naar ICD’s en pacemakers zonder draden. Delnoy: ‘Doordat wij zo’n groot centrum zijn en veel ervaring hebben, doen wij mee aan deze onderzoeken. Daar profiteren onze patiënten van.’ Waar patiënten van Isala ook van profiteren is de specifieke kennis die het team inmiddels heeft opgebouwd in het oplossen van problemen. Delnoy: ‘Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van electroden bij een draadbreuk of infecties. Eigenlijk is dit een “vak apart” geworden.’ 

Niet ieder ziekenhuis mag ICD’s of sommige bijzondere pacemakers plaatsen. Delnoy: ‘Isala heeft dus een belangrijke regiofunctie. Onze cardiologen plaatsen de ICD, en samen met het verwijzend ziekenhuis doen we controle hiervan. De algemene cardiologische controle is gewoon in het eigen ziekenhuis. Wij werken goed samen met de cardiologen in de omgeving.’ 

Meer informatie