Contact

  1. Ziekenhuiszorg thuis Chance@home
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Via Chance@home wordt u thuis begeleid door een team van speciaal opgeleide verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum. U krijgt dus ziekenhuiszorg thuis aangeboden. Isala biedt deze vorm van zorg aan steeds meer patiënten, waaronder patiënten:

  • met hartfalen
  • die een acuut hartinfarct hebben gehad
  • met endocarditis (ontsteking hartklep)
  • met een klaplong.

Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw cardioloog. Meer informatie kunt u vinden bij Isala Harthuis.

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij hartfalen

U bent onder behandeling bij een cardioloog* in Isala Hartcentrum. Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Thuisbezoek door verpleegkundige

Eerste hartlonghulp

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met benauwdheidsklachten. Een cardioloog onderzoekt u. Hij luistert onder andere naar uw longen. De cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld kunt worden om verder te herstellen.

Onderzoek op de rug van een patiënt

Contact verpleegkundige

Een cardioloog of een verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp belt met een verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent onder andere dat u thuis moet blijven gedurende de behandeling.

Telefonisch contact met verpleegkundige

Bezoek verpleegkundige Chance@home

De verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de Eerste hartlonghulp ligt. Zij overlegt met u en familie of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home.

Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt

Medicijnen via infuus

Mocht u dat willen, dan geeft de verpleegkundige Chance@home u alvast medicijnen via het infuus. U krijgt een infuuspomp mee naar huis. De verpleegkundige geeft u instructies over gebruik van de infuuspomp.

Gegevens tonen monitor

Infuuspomp

De infuuspomp draagt u om uw nek en is nodig voor het geven van de medicatie in de juiste hoeveelheid en snelheid. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die (alleen) de verpleegkundige kan gebruiken bij u thuis als dat nodig is.

Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt

Telefonisch contact

Als u weer thuis bent, neemt de verpleegkundige Chance@home aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft u nogmaals uitleg over de infuuspomp. Ook informeert de Chance@home verpleegkundige uw huisarts.

Vrouw is aan het bellen

Thuisbezoek

 

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

 

Thuisbezoek door een verpleegkundige

Eerste thuisbezoek

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het eerste thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Kennismaken thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het infuuspompje, en het afnemen van bloed. Zo kan zij beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Thuis onderzoek

Wegen

Het is van belang dat u uzelf iedere dag weegt. De verpleegkundige Chance@home brengt, indien nodig, ook medicijnen toe. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling.

Weegschaal

Vervolgafspraak

De verpleegkundige maakt een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is het team verpleegkundigen Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Informatie uit de map doornemen

Dagelijkse controles

Tot dat de doelen zijn bereikt die de cardioloog met u heeft afgesproken, komt de verpleegkundige Chance@home elke dag bij u thuis, tot maximaal twee weken. Zij kijkt hoe het met u gaat en voert de controles uit.

Infuus

Opnemen

Mocht blijken dat de behandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Telefonisch contact

Stoppen thuisbehandeling

Gaat alles goed en zijn uw doelen bereikt? In overleg met de cardioloog kan de thuisbehandeling worden beëindigd. De verpleegkundige belt bij u thuis met de cardioloog, die aangeeft met welke medicijnen u stopt en met welke u eventueel doorgaat.

Gesprek met verpleegkundige

Medicatiewijzingen

De medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Ook verwijdert de verpleegkundige het infuus. Zij brengt de huisarts telefonisch op de hoogte en schrijft een ontslagbrief die de huisarts ontvangt.

Brief Isala

Laatste controle

Na een week komt de verpleegkundige Chance@home weer bij u langs voor controle en hoe u zich voelt. Ook checkt zij of eventuele andere controleafspraken voor u bij de Harfalenpolikliniek en/of cardioloog gemaakt zijn. U krijgt ook leefadviezen voor thuis.

Thuisbezoek door verpleegkundige
Thuisbezoek door verpleegkundige
Onderzoek op de rug van een patiënt
Telefonisch contact met verpleegkundige
Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt
Gegevens tonen monitor
Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt
Vrouw is aan het bellen
Thuisbezoek door een verpleegkundige
Kennismaken thuisbezoek
Thuis onderzoek
Weegschaal
Informatie uit de map doornemen
Infuus
Telefonisch contact
Gesprek met verpleegkundige
Brief Isala
Thuisbezoek door verpleegkundige