Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Elk jaar worden er in Isala Hartcentrum wetenschappelijke onderzoeken opgezet en uitgevoerd. U als patiënt kunt gevraagd worden deel te nemen aan een onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om meer kennis en inzicht te krijgen in het ontstaan en het aantonen van hart- en vaatziekten.

Daarnaast zorgt dit onderzoek voor meer kennis over de resultaten van bepaalde nieuwe behandelmethoden, zowel op korte als lange termijn. Of u mee wilt werken aan een onderzoek is geheel uw eigen keuze. Ook wordt u voorafgaand aan een onderzoek altijd om toestemming gevraagd. In de folder Wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten leest u hier meer over.

Onderzoeken

Isala Meppel voert grote internationale studies uit naar nieuwe behandelingen met medicijnen, maar ook kleinschalige onderzoeken. De researchafdeling is verbonden aan de WCN (Werkgroep Cardiovascular research Nederland), die cardiologische onderzoeken landelijk coördineert. De volgende onderzoeken worden uitgevoerd in Isala Diaconessenhuis:

 

Garfield

Garfield is een observatieonderzoek bij patiënten bij wie atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) is geconstateerd. In dit onderzoek worden de klinische werkmethoden geobserveerd. Iedere drie maanden wordt er in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gekeken naar veranderingen in de behandeling. Ook wordt er gekeken naar welke medicijnen de patiënt gebruikt en of hierin gedurende de twee jaar van observatie iets aan wordt veranderd. Met name de bloedverdunnende medicatie en de waarden van de INR (stollingssnelheid van het bloed) wordt bekeken.

 

Commander

Commander is een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van het medicijn rivaroxaban (NOAC) bij patiënten met chronisch hartfalen. Het gaat hierbij om patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis vanwege verslechtering van hun conditie van hartfalen.

 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of het toedienen van de nieuwe bloedverdunner rivaroxaban (Xarelto®) in combinatie met de standaard behandeling voor hartfalen, de kans op een hartaanval of beroerte vermindert. Verder wordt er gekeken naar de effecten van rivaroxaban in vergelijking met een placebo (tablet zonder werkzame stof).

 

Patiënten die opgenomen worden met hartfalen kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

Compass

Het onderzoek 'Compass' wordt uitgevoerd bij patiënten met hart- of vaatziekten. Zij hebben namelijk een verhoogde kans op het krijgen van een hartaanval of een beroerte. In dit onderzoek wordt er gekeken of het bloedverdunnende medicijn rivaroxaban (Xarelto®) met of zonder aspirine deze hartaanvallen en beroertes kan voorkomen.

 

Patiënten die in aanmerking komen voor dit onderzoek kunnen op de polikliniek bij de cardioloog of via de Vaatrisico polikliniek van de internist worden gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

Odyssey

Verlagen van het cholesterol is een bekend fenomeen. Met veel voedingssupplementen wordt dit geprobeerd. Bij patiënten die kort geleden een hartinfarct hebben gehad, ontstaat vaak het gedachte om meer bewust te worden van de eetgewoontes. Medische wetenschappers zijn er van overtuigd dat het nog verder verlagen van het LDL-cholesterol (slechte cholesterol) het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten verlaagt.

 

Patiënten die recent een hartinfarct hebben gehad en een verhoogde waarde van het LDL hebben, kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Door eenmaal per twee weken met behulp van een insulinepen onderhuids Alurocumab (een soort eiwit) te spuiten, zal het LDL verder kunnen dalen. In dit onderzoek wordt u willekeurig verdeeld in een groep die een werkend middel krijgt toegediend of in een placebo-groep.

Ervaringen