Contact

Harthuis

  1. Harthuis

Isala Harthuis is onderdeel van Isala Hartcentrum. Kort gezegd wordt u in Isala Hartcentrum beter gemaakt en proberen we in Isala Harthuis er samen met u voor te zorgen dat u beter blijft. Hoe we dat doen bepalen we samen met u. Het ligt er maar net aan waar u behoefte aan heeft.

Het enthousiaste team van Isala Harthuis geeft zoveel mogelijk zorg op maat en helpt u graag om te werken aan een zo gezond mogelijke toekomst. In Isala Harthuis, maar ook via e-health bij u thuis. In Isala Harthuis en via het team van Chance@home kunt u ook ziekenhuiszorg thuis krijgen. Lees meer over Isala Harthuis.

 

contact

Neem contact op met het Harthuis

Voor een afspraak bij Isala Harthuis, de polikliniek Hartrevalidatie of Hartfalenpolikliniek is een verwijzing van uw medisch specialist nodig. Dit geldt ook om in aanmerking te komen voor Chance@home, de ziekenhuiszorg die thuis gegeven wordt door speciaal opgeleide verpleegkundigen.

Contact en locaties

Welkom in het Harthuis

Problemen met uw hart, longen of vaten hebben veel impact. Ze kunnen u onzeker maken. Vragen met zich meebrengen over wat u wel en wat u niet kunt doen. En u bewust maken van de noodzaak om gezonder te gaan leven. Juist daarom is er Isala Harthuis. Een plek waar u na problemen met uw hart, longen of vaten terecht kunt met vragen, voor advies én om uw gezondheid in eigen hand te nemen.

Thuisbehandeling team Chance@home

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, als uw cardioloog in overleg met u dit heeft besloten. Met de juiste begeleiding van speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. De verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode uw eerste aanspreekpunt.

Lees meer

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij hartfalen

U bent onder behandeling bij een cardioloog* in Isala Hartcentrum. Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Thuisbezoek door verpleegkundige

Observatie

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp of op een verpleegafdeling met benauwdheidsklachten. Na onderzoek van de longen en uitvragen van lichamelijke klachten, krijgt u medicatie (diuretica) toegediend via een infuus. De cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld kunt worden om verder te herstellen.

Onderzoek op de rug van een patiënt

Aanmelden

Een cardioloog of een verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of verpleegafdeling belt met een gespecialiseerd verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u gedurende de eerste 5 dagen thuis moet blijven. Daarna mag u in overleg met de dienstdoende verpleegkundige naar buiten. 

Telefonisch contact met verpleegkundige

Bezoek verpleegkundige Chance@home

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de Eerste hartlonghulp of verpleegafdeling ligt. Zij overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor u tijdens de thuisbehandeling. 

Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt

Instructie infuuspomp

U krijgt een infuuspomp mee naar huis. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft u instructies over het gebruik van de infuuspomp en wat te doen als de pomp een alarm geeft.

Gegevens tonen monitor

De infuuspomp

De infuuspomp kunt u om de nek dragen en is nodig voor het geven van de medicatie in de juiste hoeveelheid en snelheid. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die door de gespecialiseerd verpleegkundige wordt gebruikt bij u thuis tijdens de thuisbehandeling. Aan het einde van de behandeling gaat de behandelbak terug naar het ziekenhuis. 

Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt

Telefonisch contact

Als u weer thuis bent, neemt de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft indien nodig nogmaals uitleg over de infuuspomp. Ook informeert de gespecialiseerd verpleegkundige uw huisarts. 

Vrouw is aan het bellen

Thuisbehandeling

De volgende morgen belt de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home met u om een tijdsindicatie met u af te spreken voor haar bezoek van die dag aan u. Dat kan al vanaf 8.30 uur in de ochtend. Het tijdstip waarop de verpleegkundige bij u thuis komt, hangt af van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt en de plaats waar zij wonen.

 

Thuisbezoek door een verpleegkundige

Verpleegkundige herkennen

De gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home belt bij u thuis aan en stelt zich voor. De verpleegkundige is te herkennen aan een wit Isala uniform (jas) en het pasje dat de verpleegkundige bij zich draagt. Het dagelijks bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Kennismaken thuisbezoek

Controles

De gespecialiseerd verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het infuuspompje, en het afnemen van bloed. Zo kan de verpleegkundige beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Thuis onderzoek

Wegen

Het is van belang dat u uzelf iedere dag weegt. De gespecialiseerd verpleegkundige draagt zorg voor de medicijnen die u krijgt toegediend. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling.

Weegschaal

Vervolgafspraak

Zolang het nodig is voor de behandeling, zal de gespecialiseerd verpleegkundige u dagelijks bezoeken. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de dienstdoende gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home altijd telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komt de verpleegkundige naar u toe.

Informatie uit de map doornemen

Dagelijkse controles

Tot de doelen zijn bereikt die de cardioloog met u heeft besproken, komt de gespecialiseerd verpleegkundige dagelijks bij u thuis. De verpleegkundige kijkt hoe het met u gaat en voert de controles uit. De duur van de behandeling gaat in overleg met de cardioloog.

Infuus

Opname in het ziekenhuis

Mocht blijken dat de behandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de gespecialiseerd verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Telefonisch contact

Einde thuisbehandeling

Gaat alles goed en zijn uw behandeldoelen bereikt?
In overleg met de cardioloog kan de thuisbehandeling worden dan beëindigd. Na overleg met de cardioloog neemt de gespecialiseerd verpleegkundige de vervolgstappen met u door. Bijvoorbeeld met welke medicijnen u kunt stoppen en met welke u eventueel moet doorgaan.

Gesprek met verpleegkundige

Medicatiewijzingen

De medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Ook verwijdert de gespecialiseerd verpleegkundige het infuus. De verpleegkundige brengt de huisarts telefonisch op de hoogte en schrijft een ontslagbrief die uw huisarts ontvangt.

Brief Isala

Vervolgafspraak

Na een week komt de gespecialiseerd verpleegkundige Chance@home weer bij u langs voor controle en hoe u zich voelt. Ook checkt de verpleegkundige of eventuele andere controle afspraken voor u bij de Harfalenpolikliniek en/of cardioloog gemaakt zijn. Verder geeft de verpleegkundige u leefadviezen voor thuis.

Thuisbezoek door verpleegkundige
Thuisbezoek door verpleegkundige
Onderzoek op de rug van een patiënt
Telefonisch contact met verpleegkundige
Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt
Gegevens tonen monitor
Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt
Vrouw is aan het bellen
Thuisbezoek door een verpleegkundige
Kennismaken thuisbezoek
Thuis onderzoek
Weegschaal
Informatie uit de map doornemen
Infuus
Telefonisch contact
Gesprek met verpleegkundige
Brief Isala
Thuisbezoek door verpleegkundige

Meer informatie

Folders

Ervaringen

'Zwolle of Meppel maakt mij niet uit'

Gerrit van der Kolk (75) uit Nieuwleusen kampt al langere tijd met hartklachten. Half september sloeg zijn hart opnieuw op hol waarna zijn Zwolse cardioloog een zogeheten cardioversie voorschreef. Een dag later kon hij terecht in Isala Meppel, waar zijn hart na één behandeling tot de rust kwam.

Lees meer
Gerrit van der Kolk op de motor.

Onze keurmerken