Contact

Harthuis

  1. Harthuis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala Harthuis is onderdeel van Isala Hartcentrum. Kort gezegd wordt u in Isala Hartcentrum beter gemaakt en proberen we in Isala Harthuis er samen met u voor te zorgen dat u beter blijft. Hoe we dat doen bepalen we samen met u. Het ligt er maar net aan waar u behoefte aan heeft.

Het enthousiaste team van Isala Harthuis geeft zoveel mogelijk zorg op maat en helpt u graag om te werken aan een zo gezond mogelijke toekomst. In Isala Harthuis, maar ook via e-health bij u thuis. In Isala Harthuis en via het team van Chance@home kunt u ook ziekenhuiszorg thuis krijgen. Lees meer over Isala Harthuis.

 

contact

Neem contact op met het Harthuis

Voor een afspraak bij Isala Harthuis, de polikliniek Hartrevalidatie of Hartfalenpolikliniek is een verwijzing van uw medisch specialist nodig. Dit geldt ook om in aanmerking te komen voor Chance@home, de ziekenhuiszorg die thuis gegeven wordt door speciaal opgeleide verpleegkundigen.

Contact en locaties

Welkom in het Harthuis

Problemen met uw hart, longen of vaten hebben veel impact. Ze kunnen u onzeker maken. Vragen met zich meebrengen over wat u wel en wat u niet kunt doen. En u bewust maken van de noodzaak om gezonder te gaan leven. Juist daarom is er Isala Harthuis. Een plek waar u na problemen met uw hart, longen of vaten terecht kunt met vragen, voor advies én om uw gezondheid in eigen hand te nemen.

Thuisbehandeling team Chance@home

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, als uw cardioloog in overleg met u dit heeft besloten. Met de juiste begeleiding van speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. De verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode uw eerste aanspreekpunt.

Lees meer

Fotoboek Thuisbehandeling Chance@home bij hartfalen

U bent onder behandeling bij een cardioloog* in Isala Hartcentrum. Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Thuisbezoek door verpleegkundige

Observatie

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp of op een verpleegafdeling met benauwdheidsklachten. Na onderzoek van de longen en lichamelijke klachten, krijgt u medicatie (diuretica) toegediend via een infuus. De cardioloog heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld kunt worden om verder te herstellen.

Onderzoek op de rug van een patiënt

Contact verpleegkundige

Een cardioloog of een verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of verpleegafdeling belt met een gespecialiseerd verpleegkundige van het team Chance@home. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent onder andere dat u thuis moet blijven gedurende de behandeling.

Telefonisch contact met verpleegkundige

Bezoek verpleegkundige Chance@home

De verpleegkundige Chance@home bezoekt u terwijl u nog op de Eerste hartlonghulp ligt. Zij overlegt met u en familie of u het aan kunt de thuisbehandeling te starten. U krijgt een thuisbehandelmap mee, met o.a. het telefoonnummer Chance@home.

Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt

Medicijnen via infuus

Mocht u dat willen, dan geeft de verpleegkundige Chance@home u alvast medicijnen via het infuus. U krijgt een infuuspomp mee naar huis. De verpleegkundige geeft u instructies over gebruik van de infuuspomp.

Gegevens tonen monitor

Infuuspomp

De infuuspomp draagt u om uw nek en is nodig voor het geven van de medicatie in de juiste hoeveelheid en snelheid. U krijgt een behandelbak met materiaal mee die (alleen) de verpleegkundige kan gebruiken bij u thuis als dat nodig is.

Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt

Telefonisch contact

Als u weer thuis bent, neemt de verpleegkundige Chance@home aan het einde van die dag telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Zij geeft u nogmaals uitleg over de infuuspomp. Ook informeert de Chance@home verpleegkundige uw huisarts.

Vrouw is aan het bellen

Thuisbezoek

 

De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.

 

Thuisbezoek door een verpleegkundige

Eerste thuisbezoek

Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het eerste thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.

Kennismaken thuisbezoek

Controles

De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk, controle van uw medicatie en het infuuspompje, en het afnemen van bloed. Zo kan zij beoordelen of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.

Thuis onderzoek

Wegen

Het is van belang dat u uzelf iedere dag weegt. De verpleegkundige Chance@home brengt, indien nodig, ook medicijnen toe. Indien nodig kan de verpleegkundige tijdens het thuisbezoek contact opnemen met de cardioloog om te overleggen over uw behandeling.

Weegschaal

Vervolgafspraak

De verpleegkundige maakt een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is het team verpleegkundigen Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.

Informatie uit de map doornemen

Dagelijkse controles

Tot dat de doelen zijn bereikt die de cardioloog met u heeft afgesproken, komt de verpleegkundige Chance@home elke dag bij u thuis, tot maximaal twee weken. Zij kijkt hoe het met u gaat en voert de controles uit.

Infuus

Opnemen

Mocht blijken dat de behandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met de cardioloog besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Telefonisch contact

Stoppen thuisbehandeling

Gaat alles goed en zijn uw doelen bereikt? In overleg met de cardioloog kan de thuisbehandeling worden beëindigd. De verpleegkundige belt bij u thuis met de cardioloog, die aangeeft met welke medicijnen u stopt en met welke u eventueel doorgaat.

Gesprek met verpleegkundige

Medicatiewijzingen

De medicatiewijzigingen worden ook doorgegeven aan de huisapotheek van de patiënt. Ook verwijdert de verpleegkundige het infuus. Zij brengt de huisarts telefonisch op de hoogte en schrijft een ontslagbrief die de huisarts ontvangt.

Brief Isala

Laatste controle

Na een week komt de verpleegkundige Chance@home weer bij u langs voor controle en hoe u zich voelt. Ook checkt zij of eventuele andere controleafspraken voor u bij de Harfalenpolikliniek en/of cardioloog gemaakt zijn. U krijgt ook leefadviezen voor thuis.

Thuisbezoek door verpleegkundige
Thuisbezoek door verpleegkundige
Onderzoek op de rug van een patiënt
Telefonisch contact met verpleegkundige
Verpleegkundige geeft een map met informatie aan de patiënt
Gegevens tonen monitor
Verpleegkundige kijkt op de rug van een patiënt
Vrouw is aan het bellen
Thuisbezoek door een verpleegkundige
Kennismaken thuisbezoek
Thuis onderzoek
Weegschaal
Informatie uit de map doornemen
Infuus
Telefonisch contact
Gesprek met verpleegkundige
Brief Isala
Thuisbezoek door verpleegkundige

Meer informatie

Folders

Ervaringen

‘Precies de stok achter de deur die ik nodig had’

Na de plaatsing van een stent, krijgt mevrouw van der Geer (71) de mogelijkheid om deel te nemen aan hartrevalidatie in het Isala Harthuis. Vijf weken later is haar conditie weer op hetzelfde peil als voor de klachten begonnen.

Lees meer
Mevrouw van der Geer

'Wat kunnen ze mij nog leren?'

In januari 2014 is Hans de Haas geopereerd aan een lekkende aortaklep. Daarna volgde hij het hartrevalidatieprogramma bij het Isala Harthuis. ‘Ik dacht: Wat kunnen zij mij nog leren?’ ‘De problemen met mijn hart kwamen als donderslag bij heldere hemel.’ Ik was vooral bezig met de pijn aan mijn knie die steeds opspeelde, toen ik het op een middag bij een extreme inspanning enorm benauwd kreeg.

Lees meer
Foto hartpatiënt Hans de Haas

'Chance@home was voor mij cruciaal'

Al sinds zijn twaalfde weet Wilfred Meuleman (43) dat hij een ernstige hartafwijking heeft (hypertrofische cardiomyopathie). ‘Het is een verdikking van de hartwand aan de binnenkant. Dat kun je niet opereren. Inmiddels heb ik een ander hart. Dat de transplantatie zo goed ging, heb ik voor een groot deel te danken aan de verpleegkundigen van Chance@home en de cardiologen van Isala Hartcentrum.’

Lees meer
Wilfred Meuleman

'Zwolle of Meppel maakt mij niet uit'

Gerrit van der Kolk (75) uit Nieuwleusen kampt al langere tijd met hartklachten. Half september sloeg zijn hart opnieuw op hol waarna zijn Zwolse cardioloog een zogeheten cardioversie voorschreef. Een dag later kon hij terecht in Isala Meppel, waar zijn hart na één behandeling tot de rust kwam.

Lees meer
Gerrit van der Kolk op de motor.