Contact

Hartfalenpolikliniek

  1. Hartfalenpolikliniek

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Helaas is hartfalen niet te genezen, maar met de juiste controle en begeleiding kan uw kwaliteit van leven wel verbeteren. Voor patiënten met hartfalen biedt Isala Hartcentrum diverse vormen van controle: de Hartfalenpolikliniek in Isala Meppel, het hartfalenrevalidatieprogramma in Isala Meppel en in het Harthuis te Zwolle, en thuisbehandeling via Chance@home.

Hartfalenpolikliniek

In de Hartfalenpolikliniek is uw cardioloog de hoofdbehandelaar. Hij bepaalt samen met u het behandelplan. De basis van de behandeling van hartfalen bestaat uit medicijnen en aanpassing van uw eet- en drinkpatroon en uw leefgewoonten. Tijdens de controles op de Hartfalenpolikliniek komt u bij de specialistisch verpleegkundige cardiologie (VS), of een physician assistant (PA). Deze VS of PA begeleidt u persoonlijk, geeft u voorlichting en leert u met hartfalen omgaan. De VS of PA is ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen en overleg.

Hartfalenrevalidatieprogramma

Het hartfalenrevalidatieprogramma in Isala Meppel, of in het Harthuis in Zwolle, is een revalidatieprogramma van elf weken, bedoeld voor mensen met hartfalen die door deze ziekte ernstig worden belemmerd in hun dagelijkse leven. Naast de afdeling fysiotherapie werken ook andere specialismen mee aan dit programma.

Als deelnemer leert u waar uw werkelijke grenzen liggen. Door het trainen wordt u lichamelijk sterker. U traint in een groep van maximaal vijf personen twee keer per week bij twee fysiotherapeuten. Daarnaast krijgt u individueel of per groep adviezen en begeleiding van verschillende andere deskundigen, zoals de hartfalenverpleegkundige, cardioloog, sportarts, maatschappelijk werker, psycholoog en diëtist.

Chance@home

Bij Chance@home wordt u thuis begeleid door een team van speciaal opgeleide verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw cardioloog.

Afhankelijk van uw behandelplan kunt u door de gespecialiseerde verpleegkundige van Chance@home gedurende enkele dagen tot maximaal twee weken zorg krijgen. Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken:

  • beoordeelt de verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.
  • controleert de verpleegkundige onder andere uw bloeddruk, pols en gewicht en dient, indien nodig, ook medicijnen (diuretica) direct in de bloedbaan toe.
  • neemt de verpleegkundige bloed af voor laboratoriumonderzoek om te controleren of de behandeling geen schadelijke bijwerkingen heeft.
  • maakt de verpleegkundige een hartfilmpje/ECG.

Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige de behandeling bij, bijvoorbeeld door extra thuisbezoeken in te plannen of extra medicijnen te geven. De verpleegkundige werkt nauw samen met uw cardioloog en kan te allen tijde overleggen over uw behandeling.

Zorg op maat

U krijgt persoonlijke zorg van cardiologen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Deze zorgprofessionals hebben passie voor wat zij doen en gaan door tot zij samen met u de best passende oplossing gevonden hebben. Zij begrijpen de impact van een hartprobleem op uw leven en uw omgeving en doen er alles aan om uw zorgen weg te nemen.

Meer informatie

Speciaal voor patiënten met hartfalen heeft Isala:

 

Ervaringen

Hartfalenpolikliniek

​Uw cardioloog* heeft u aangemeld voor de hartfalenpolikliniek van Isala Hartcentrum, of na opname door een arts-assistent of physician assistant (PA). Tijdens de controles op de hartfalenpolikliniek komt u bij de verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA).

Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van wat u kunt verwachten tijdens en na een opname in het ziekenhuis bij hartfalen. 

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

Uitleg behandelingen

Met de ambulance

De ambulance brengt u met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis: de Eerste hartlonghulp in Isala Hartcentrum in Zwolle of Eerste harthulp in Isala in Meppel.

Ambulance rijdt voor het ziekenhuis

Onderzoek

U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met klachten als heftige benauwdheid, plotselinge gewichtstoename, het vasthouden van vocht in benen, enkels of buik of kortademigheid. Een cardioloog, een arts-assistent of physician assistant onderzoekt u.

Onderzoek

Verder onderzoek

N.a.v. de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de ernst van de klachten, besluit de cardioloog of u verder onderzocht moet worden en of dat in het ziekenhuis of op de polikliniek gebeurt.

Patiënt leest een folder over verder onderzoek

Uitleg behandeling

Er zijn diverse onderzoeken om hartfalen vast te stellen en de oorzaak te achterhalen. De onderzoeken gebeuren tijdens een opname in het ziekenhuis of op de polikliniek. De arts/cardioloog bespreekt de uitslag met u en legt de mogelijkheden voor behandeling uit.

Uitleg behandelingen

Mogelijke onderzoeken

Onderzoeken zijn: een hartlongfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek, hartkatheterisatie en een echo. De hartkatheterisatie geeft een beeld van de kransslagaderen en eventuele vernauwingen daarin.

Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer

De uitslag

Met de uitslag van de verschillende onderzoeken heeft de cardioloog de ernst van uw hartfalen kunnen vaststellen. De behandeling van hartfalen gebeurt grotendeels met medicijnen en richt zich zoveel mogelijk op het voorkomen en verminderen van klachten.

Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige

Extra ingreep

Soms is het nodig om bij de behandeling van hartfalen naast de medicatie een ingreep te verrichten. Dit kan een dotterbehandeling, een hartoperatie en/of het implanteren van een pacemaker dan wel ICD zijn. Dit kan tijdens de opname nodig zijn. Vaak wordt dit tijdens een spreekuur op de polikliniek bepaald nadat de medicatie is ingesteld. 

Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling

Weer naar huis

Als u gedurende uw verblijf in de kliniek geen vocht meer vasthoudt, mag u naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u na een week thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home (alleen in en 30 km rondom Zwolle).

Patiënt mag weer naar huis

Het thuisbezoek

De verpleegkundige Chance@home informeert tijdens het thuisbezoek naar uw gezondheid, medicatie, maakt een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt bloed af. In overleg met de cardioloog kan de behandeling worden aangepast of bijgesteld.

Het thuisbezoek

Controle(s)

Een paar weken na ontslag heeft u een afspraak op de hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist of physician assistant. Vaak vinden er nog een aantal vervolgconsulten plaats. In veel gevallen zijn de vervolgconsulten telefonisch. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek wordt vaak gevraagd of u bloed wilt laten afnemen.

Controles

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

Op het spreekuur hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA). Deze doet lichamelijk onderzoek bij u. De VS of PA stelt uw medicatie tegen hartfalen in en stelt (eventueel in overleg met de cardioloog) uw medicijnen bij.

Spreekuur Hartfalenpolikliniek

De verpleegkundig specialist (VS)/ physician assistant (PA)

De VS of PA werkt op de hartfalenpolikliniek en ziet u daar op afspraak. De VS of PA  bespreekt met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. U krijgt ook adviezen over zout- en vochtbeperking.

De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt

De hartfalenpolikliniek

Gemiddeld heeft u 3-4 controles bij de hartfalenpolikliniek, gedurende een aantal maanden. De controles zijn een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komen hier niet voor in de plaats. De hartfalenpolikliniek is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt zolang u hier onder behandeling bent.

Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen

Lichamelijk onderzoek

De VS of PA van de hartfalenpolikliniek doet bij het polibezoek lichamelijk onderzoek, zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen (i.v.m. vocht vasthouden).

Lichamelijk onderzoek

Stabiel

Dit alles gebeurt om vast te stellen of u goed bent ingesteld op de medicatie en stabiel bent (dus geen vocht vasthoudt). De resultaten hiervan worden indien nodig teruggekoppeld aan uw behandelend cardioloog.

Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige

Dagelijks leven

Hartfalen is een chronische aandoening en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, gedrag en uw toekomstverwachting, maar ook van de partner. De VS of PA bespreekt ook hoe het met hén gaat, zodat ondersteuning geen belasting wordt.

Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts

Tijdstip innemen medicatie

De medicijnen dient u op vaste tijdstippen in te nemen en is voor een langdurige periode. De medicatie dient onder andere om het vocht af te drijven, het hart te ontlasten en het hartritme te beheersen.

Patiënt kijkt naar een klok

Leefstijl adviezen

Een zeer belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn de leefstijl adviezen over conditieverbetering en vocht- en zoutbeperking. U krijgt een beweeg-, vocht- en voedingsadvies. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.

Leefstijl adviezen

Ontslag hartfalenpolikliniek

Nadat de medicatie goed is ingesteld, verwijst de VS of PA u weer naar uw eigen cardioloog. Bij het ontslag wordt eventuele deelname aan hartfalenrevalidatie met u besproken. 

* de foto is ter illustratie. De medicijnen op de afbeelding zijn niet de medicijnen hartfalen. 

Ontslag hartfalenpolikliniek - medicijnen

Hartfalenrevalidatie

Hartfalenrevalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om lichamelijke activiteiten te blijven verrichten. Zo zorgt u ervoor dat uw uithoudingsvermogen niet verder afneemt.

Hartfalenrevalidatie

Contact

Heeft u vragen of krijgt u toch klachten zoals toename van kortademigheid of van uw gewicht, als u ’s nachts vaker moet plassen of als u buikgriep heeft? U kunt dan op werkdagen contact opnemen met de hartfalenpolikliniek, zolang u daar onder behandeling bent. Na ontslag van de hartfalenpolikliniek kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie, of met uw huisarts.

Patiënt leest een folder
Uitleg behandelingen
Ambulance rijdt voor het ziekenhuis
Onderzoek
Patiënt leest een folder over verder onderzoek
Uitleg behandelingen
Mogelijke onderzoeken op de operatiekamer
Patiënt hoort de uitslag van een verpleegkundige
Patiënt geeft vrouw een knuffel in de gang voor behandeling
Patiënt mag weer naar huis
Het thuisbezoek
Controles
Spreekuur Hartfalenpolikliniek
De verpleegkundig specialist geeft uitleg aan de patiënt
Patiënt loopt de Hartfalenpoli binnen
Lichamelijk onderzoek
Arts bespreekt uitslag met verpleegkundige
Patiënt en vrouw krijgen uitleg van een arts
Patiënt kijkt naar een klok
Leefstijl adviezen
Ontslag hartfalenpolikliniek - medicijnen
Hartfalenrevalidatie
Patiënt leest een folder