Contact

Partner en familie

  1. Partner en familie

Een gezondheidsprobleem heeft u niet alleen. Ook voor uw partner en naaste familie verandert er veel. Daarom is Isala Harthuis er ook voor hen. Voor een aantal bijeenkomsten zowel tijdens het beweegprogramma als de leefstijl workshops ontvangen zij de uitnodiging om ook te komen. Daarnaast kan uw partner alleen en samen met u terecht bij de medisch maatschappelijk werker.

Voor partner en familie

Als partner van iemand met een (plotseling) gezondheidsprobleem bent u eveneens bezig met overleven. Vooral de eerste tijd. U moet er zijn voor uw partner en tegelijkertijd het dagelijks leven draaiende houden. Als het eerste gevaar geweken is, komen vaak vragen, angst en onzekerheden om de hoek kijken. Hoe ziet onze toekomst er samen uit? Waarom gedraagt mijn partner zich zo? Misschien gaat u ook anders om met deze emoties dan uw partner. Voor uw relatie is het belangrijk om hier samen over te blijven praten. Het Isala Harthuis in Zwolle en Meppel is er ook voor u.

Partner en familie

Binnen het team van Isala Harthuis is er een medisch maatschappelijk werker werkzaam. Een betrokken deskundige bij wie u alleen of samen met uw partner terecht kunt. De medisch maatschappelijk werker kan u helpen bij:

  • De verwerking en acceptatie van ziek zijn en/of een behandeling ondergaan.
  • Vragen over de praktische gevolgen van ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, werksituatie, financiën, veranderende wet- en regelgeving.
  • Het leggen van contacten en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.
  • Het in gang zetten van het nazorgtraject.
  • Het ondersteuning bieden aan kinderen.
  • Het leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.
  • Het omgaan met slecht nieuws.

Samen revalideren

Soms kunt u als partner ook onbedoeld de rem zijn op het goed revalideren van uw partner. Bijvoorbeeld omdat u bang bent dat uw partner zich te veel inspant. Ook daarom is het belangrijk dat u weet wat uw partner wel en niet aankan. In Isala Harthuis kunt u daarom ook als partner terecht met al uw vragen.

Ervaringen