Contact

Wetenschap en innovatie

  1. Wetenschap en innovatie

Ons toegewijde team zorgt voor uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Verder doen wij mee aan de meeste landelijke, belangrijke wetenschappelijke onderzoeken en onze patiënten kunnen daaraan deelnemen.

Kwaadaardige ziekten binnen de hematologie, zoals leukemie, lymfklierkanker en multipel myeloom zijn zeldzame ziekten. Daarom is medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de behandeling van patiënten met een hematologische kwaadaardige ziekte verder te optimaliseren.

Binnen de hematologie wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek in studieverband uitgevoerd binnen de HOVON: stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals leukemie en lymfklierkanker. In een studie wordt meestal een nieuw behandelplan vergeleken met een bestaand behandelplan.

Patiënten die behandeld worden voor een hematologische kwaadaardige ziekte in Isala kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kan een HOVON-studie zijn, maar ook een studie buiten HOVON verband. Indien van toepassing zult u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door uw hematoloog. Vervolgens maakt u uw persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.​ Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.

Ervaringen