Contact

Centrum voor ouderengeneeskunde

  1. Centrum voor ouderengeneeskunde

Het Centrum voor ouderengeneeskunde richt zich op de medische specialistische zorg voor ouderen (ook wel geriatrie genoemd). De combinatie van ouderdom, complexe zorg en de aanwezigheid van verschillende ziekten naast elkaar, maakt oudere patiënten extra kwetsbaar.

Ziekte verloopt op oudere leeftijd vaak anders dan bij jongere mensen. Standaard zorg en behandeling volstaan dan in de meeste gevallen niet. De specifieke kennis en ervaring die dan nodig is, heeft de internist Ouderengeneeskunde. Lees meer over Centrum voor ouderengeneeskunde.

Ervaringen