Contact

Verblijf op de afdeling

  1. Verblijf op de afdeling

Op de afdeling Kindergeneeskunde proberen wij het verblijf zo prettig mogelijk te maken voor uw kind. Daarbij gaan wij als volgt te werk:

  • Uw kind ligt – zo mogelijk – alleen of samen met leeftijdgenoten op een kamer.
  • Eten en drinken wordt verzorgd door de voedingsassistente en de verpleegkundige van de afdeling.
  • Uw kind kan spelen en ontspannen. Zo zijn er voldoende voorzieningen op de verpleegafdeling. Ook komen er wekelijks CliniClowns op bezoek. Lees voor meer informatie: Wat kan je er doen?

Uw kind kan om verschillende redenen verblijven op de verpleegafdeling. Afhankelijk van de opnamereden ziet u de arts voor, tijdens, of na het onderzoek en/of bij de nacontrole.

Als een specialist van de afdeling Kindergeneeskunde uw kind behandelt, valt uw zoon of dochter voor de dagelijkse zorg onder de verantwoordelijkheid van de kinderarts, geholpen door de zaalarts. Indien nodig vindt er overleg met andere behandelende specialisten plaats. Bij dagopname komt de arts niet altijd langs. U kunt deze dan spreken op de polikliniek, bij de nacontrole na de behandeling. 

Als uw kind door een andere specialist wordt behandeld, bijvoorbeeld een chirurg of een KNO-arts, dan valt de zorg voor uw kind onder dit specialisme. Er komt een specialist of arts-assistent bij uw kind voor de visite. Zij bespreken de behandeling die uw kind gaat krijgen. Het tijdstip van de visite hangt af van het programma van de arts.

Moeder en kind met dapperheidsdiploma

Ervaringen