Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het Klinisch chemisch laboratorium (KCL) onderzoekt in opdracht van uw behandelaar (bijvoorbeeld huisarts, medisch specialist of verloskundige) uw bloed, beenmerg, urine, ontlasting, hersenvocht en overige lichaamsvloeistoffen.

Zo helpt de laboratoriumspecialist uw behandelaar om vast te stellen welke aandoening of ziekte u heeft, in hoeverre uw behandeling aanslaat of dat u (erfelijke) aanleg heeft voor bepaalde aandoeningen. Het KCL doet zo’n 4 miljoen onderzoeken per jaar. Ook kunt u bij het KCL terecht voor uw Trombosezorg.

Behalve het doen van laboratoriumonderzoek geven we ook bloed uit voor bloedtransfusies. Dit transfusiebloed is afkomstig van bloeddonoren die zijn geregistreerd bij de Sanquin bloedbank Nederland. Ook doen we wetenschappelijk onderzoek en leiden we nieuwe specialisten op.

Wat moet u meenemen?

Om de uitslagen van het onderzoek dat we doen te kunnen terugkoppelen aan uw arts en te kunnen registreren in uw dossier, moet u als patiënt zijn ingeschreven in ons ziekenhuis. Dit kunt u zelf regelen bij de receptie van Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel of door één van onze medewerkers voor u laten regelen indien u zich meldt op één van onze prikposten. Hiervoor dient u mee te nemen:

  • een origineel en geldig identiteitsbewijs (toegestaan zijn: Nederlands paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, ID-kaart of paspoort uit een EER-land of een Nederlands vreemdelingendocument)
  • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)
  • het aan u door uw arts verstrekte papieren patiëntenbericht of aanvraagformulier

Bloedprikken alleen op afspraak

Naast de poliklinieken bloedafname in Isala Zwolle, Diagnosepunt Zwolle en Isala Meppel heeft het KCL diverse prikposten in de regio waar u bloed kunt laten prikken. Moet u voor onderzoek bloed laten afnemen bij één van onze priklocaties? Bloedprikken kan alleen op afspraak. Via MijnIsala of per telefoon kunt u een afspraak maken. U kiest zelf het geschikte moment. 

Bloedprikken bij kinderen

Bloedprikken kan voor jonge kinderen een vervelende ervaring zijn. Daarom hebben we in Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis Meppel prikkamers ingericht speciaal voor kinderen. Met extra aandacht proberen wij de bloedafname zo kindvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Het is ook mogelijk om de huid van een kind voor het bloedprikken te laten verdoven met een speciale zalf. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in onze patiëntenfolder Bloedprikken bij kinderen.

Fundusfoto

Voor fundusfoto’s moet u vooraf een afspraak maken, dat gaat via mijnisala.nl. Inloggen kan met behulp van het Digi-D of ZD-nummer.

Inleveren van door uzelf verzamelde materialen

Voor sommige onderzoeken kunt u zelf bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal verzamelen. Hiervoor dient u een afspraak te maken via mijnisala.nl. Inloggen kan met behulp van het Digi-D of ZD-nummer. De openingstijden van onze inleverlocaties kunt u vinden via de locatiekaart van de prikposten.

Kosten laboratoriumonderzoek

De kosten die het KCL in rekening brengt voor laboratoriumonderzoek worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico. Wij adviseren u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar om na te gaan of dat voor u ook het geval is.

Informatieverstrekking aan apothekers

Bij bloedonderzoek wordt vaak ook de nierfunctie onderzocht. Die kan normaal of verminderd zijn. Deze informatie is soms ook van belang bij de keuze of dosering van bepaalde medicijnen. Wij willen daarom informatie over de nierfunctie toegankelijk maken voor apothekers waar Isala een zorgrelatie mee heeft.

In de praktijk betekent dit dat de apotheker informatie over uw nierfunctie kan opvragen als u bepaalde geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Als het nodig is overlegt de apotheker hier ook over met uw behandeld arts. Zo dragen we bij aan medicatieveiligheid.

Wij hopen u met deze service van dienst te zijn. Als u bezwaar heeft tegen deze werkwijze kunt u bij de bloedafname de invulstrook van de informatiefolder invullen en aangeven bij het KCL. Bij bloedafname tijdens uw ziekenhuisopname, kunt u uw bezwaar doorgeven aan de laboratoriummedewerker die bloed bij uw afneemt. Het laboratorium zorgt er dan voor dat apothekers uw nierfunctie-uitslagen niet krijgt.

Opleiding

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Naast zorg verlenen is het overdragen van kennis een belangrijk element. Het KCL leidt toekomstige laboratoriumspecialisten en -medewerkers op. Daarom kunt u bij uw bezoek aan het laboratorium geholpen worden door arts-assistenten, klinisch chemici, analisten en doktersassistenten in opleiding.

Ervaringen