Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De medewerkers van het KCL zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klinische chemie. Daarnaast voeren wij voor Isala patiëntgebonden onderzoeken uit (zogenaamde trials).

Hiervoor komen alleen onderzoeken in aanmerking die door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van Isala zijn goedgekeurd.

Wilt u meedoen?

Het kan zijn dat uw behandelend arts u vraagt mee te doen aan een trialonderzoek. Hiervoor krijgt u vooraf mondelinge informatie van uw arts en aanvullende schriftelijke informatie over het hoe en waarom van het onderzoek. Om mee te doen, moet u schriftelijk toestemming verlenen. Wilt u weten of op dit moment voor u een relevant trialonderzoek loopt? Vraag uw behandelend arts ernaar.