Contact

Logopedie in Isala Diaconessenhuis

 1. Logopedie in Isala Diaconessenhuis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De afdeling Logopedie behandelt problemen rond de primaire mondfuncties, taal, spraak, adem/stem en gehoor. U kunt tijdens uw opname in Isala Diaconessenhuis met de afdeling Logopedie te maken krijgen, maar ook op de polikliniek.

Tijdens uw opname

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kan logopedie een onderdeel zijn van uw behandeling. Uw behandelend arts vraagt dit voor u aan. De logopedist heeft direct contact met uw andere behandelaars, zoals artsen, verpleegkundig specialisten en de afdelingen Medisch maatschappelijk werk, Ergotherapie en Fysiotherapie. 

Polikliniek

Isala Diaconessenhuis heeft een polikliniek Logopedie. U kunt hier terecht voor zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen. In het Diaconessenhuis worden met name patiënten onderzocht en behandeld met:

 • Slik-, spraak- en taalproblemen
 • Adem-/stemproblemen
 • Eet- en/of drinkproblemen
 • Gehoorproblematiek
 • Afwijkend mondgedrag

Verwijzing en vergoeding

(Dag)opname

Als u logopedie krijgt tijdens uw (dag)opname, dan is dit altijd op aanvraag van uw behandeld arts. De kosten voor de therapie worden volledig vergoed.

Polikliniek

Gaat u na ontslag uit het ziekenhuis verder revalideren? Dan kunt zonder verwijzing u bij ons terecht op de polikliniek. U kunt zelf direct een afspraak maken met de logopedisten van Isala Diaconessenhuis. Een verwijsbrief van een huisarts of specialist is niet nodig.

Tijdens de eerste afspraak onderzoekt de logopedist of de klacht wel te maken heeft met een logopedisch probleem. Als dat het geval is, kan een behandeling afgesproken worden.

Aandoeningen/Ziektebeelden

Hieronder vindt u een overzicht met de meest voorkomende aandoeningen (ziektebeelden) en onderzoeken en behandelingen die in Isala Diaconessenhuis plaatsvinden. Bij het maken van een afspraak voor een onderzoek of behandeling krijgt u een folder mee met aanvullende informatie.

 • Ademhalingsproblemen
 • Afasie
 • Beroerte
 • Dysarthrie
 • Eet- en/of drinkproblemen
 • Gehoorproblemen
 • Kauwproblemen
 • Slikstoornissen
 • Spraakproblemen
 • Taalontwikkelingsproblemen
 • Verbale apraxie

Onderzoeken/Behandelingen

 • Kinderfysiotherapie
 • Longrevalidatie
 • Rugrevalidatie
 • Spraakafzien