Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling

Het specialisme Longgeneeskunde richt zich op onderzoek, behandeling en preventie van longziekten. Een aantal ziektebeelden en symptomen komen longartsen zo vaak tegen dat er geen verdere specialisatie voor nodig is.

Tot deze ziektebeelden behoren onder meer astma, COPD (longemfyseem en bronchitis), long- en luchtwegontstekingen, longembolie en ook sommige vormen van longkanker.

Poliklinieken

De verschillende longartsen van Isala hebben een aantal specifieke aandachtsgebieden waarop ze zich verder gespecialiseerd hebben, zoals allergologie, chronische hoest, longkanker, revalidatie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, longfibrose en pulmonale hypertensie. Rondom deze ziektebeelden zijn speciale poliklinieken ingericht. Vaak betrekken zij daarbij ook andere zorgverleners uit het ziekenhuis.

Longpolikliniek

De longartsen komen een aantal ziektebeelden en symptomen zo vaak tegen dat er geen verdere specialisatie voor nodig is. Tot deze ziektebeelden behoren onder meer astma, COPD (longemfyseem en bronchitis), long- en luchtwegontstekingen, longembolie en ook sommige vormen van longkanker.

Verwijzing

Voor een afspraak op de Longpoli is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Voor u als patiënt, en voor de artsen, kan het een voordeel zijn wanneer de verwijsbrief al op de polikliniek aanwezig is voor uw komst. Dit kan als u uw huisarts vraagt de brief te faxen.

Spreekuur endo-echografie voor mediastinale afwijkingen

Dit spreekuur is speciaal bedoeld voor patiënten uit omliggende ziekenhuizen die in aanmerking komen voor onderzoek (interventionele endo-echografie) ter beoordeling van de lymfeklieren in het mediastinum (de ruimte in de borstkas tussen de beide longen). Het betreft veelal patiënten met een (long)tumor bij wie de vraag gesteld wordt of er uitzaaiingen zijn in de klieren tussen de longen (stadieringsonderzoek), dan wel patiënten met afwijkingen in het mediastinum bij wie nog geen diagnose bekend is (primair diagnostiek). Het onderzoek zelf, waarbij de lymfeklieren met behulp van geluidsgolven vanuit de slokdarm worden aangeprikt, vindt plaats in dagbehandeling. De coördinatoren van dit spreekuur zijn J. Stigt en C. Kloosterziel.

Verwijzing

Voor een afspraak tijdens het spreekuur endo-echografie voor mediastinale afwijkingen is een verwijzing van de longarts noodzakelijk.

Dagverpleging

Wanneer patiënten een relatief korte behandeling ondergaan, verblijven zij op de afdelingen Dagverpleging. Op onze afdeling komen:

  • patiënten die uitslapen na een onderzoek, bijvoorbeeld een gastroscopie of colonscopie
  • patiënten die verschillende infusie of transfusies ondergaan
  • en patiënten die voor chemokuren en/of immunotherapie komen
  • in Isala Diaconessenhuis Meppel verblijven daarnaast ook patiënten die geopereerd zijn op de afdeling Dagverpleging.

Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Bekijk de voorlichtingsfilm

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat. Op de Dagverpleging van Isala Diaconessenhuis is de werkwijze vergelijkbaar.

Ervaringen