Contact

Astmapolikliniek voor zwangere vrouwen

  1. Astmapolikliniek voor zwangere vrouwen

De Astmapoli voor zwangere vrouwen is speciaal bedoeld voor vrouwen die tijdens de zwangerschap hun astma beter onder controle willen hebben. Medicijngebruik op maat zorgt ervoor dat aanstaande moeders minder astmaklachten hebben, beter functioneren en dat hun ongeboren baby’s minder kans lopen op complicaties.

Gevolgen van astma tijdens de zwangerschap

Soms hebben vrouwen die zwanger zijn de neiging te stoppen met het gebruik van medicijnen, omdat zij hun ongeboren baby willen beschermen tegen onnatuurlijke stoffen. Maar daardoor kunnen de astmaklachten verergeren en de risico’s voor de baby toenemen.
Zwangere vrouwen met astma hebben meer kans op complicaties tijdens de zwangerschap. De ongeboren baby loopt het risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, groeivertraging, aangeboren afwijkingen of zelfs overlijden. Naast de invloed van astma op de zwangerschap heeft de zwangerschap ook gevolgen voor de astma zelf. Bij ongeveer een derde van de zwangere astmapatiënten treedt een toename van de klachten op.

Astma is een potentieel levensbedreigende aandoening. De kenmerkende symptomen zijn kortademigheid, piepen en hoesten, wisselende longfunctie, overgevoeligheid en ontsteking van luchtwegen. Ongeveer 8% van alle zwangeren heeft astma en is daarvoor doorgaans al onder behandeling van een longarts of huisarts. Daarmee is astma de meest voorkomende chronische aandoening bij zwangere vrouwen.

Betere controle

Betere astmacontrole tijdens de zwangerschap kan onnodige risico’s op complicaties juist voorkomen. Op de polikliniek controleert de longarts of een verpleegkundig specialist zwangere vrouwen met astma maandelijks. Cruciaal is de daarbij ingezette nieuwe onderzoeksmethode: de meting van NO in uitademinglucht. Onlangs is vastgesteld dat deze eenvoudige methode, die gebaseerd is op meting van luchtwegontsteking, het best voldoet.

De uitkomst is dat iedere zwangere op maat begeleid wordt en op haar afgestemde medicatie gebruikt.

Verwijzing

Voor een afspraak op de Astmapoli is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Voor u als patiënt, en voor de artsen, kan het een voordeel zijn wanneer de verwijsbrief al op de polikliniek aanwezig is voor uw komst. Dit kan als u uw huisarts vraagt de brief te faxen. ​

Ervaringen