Contact

Hoestpolikliniek

  1. Hoestpolikliniek

De Hoestpolikliniek is speciaal bedoeld voor mensen met chronische hoest. Onder chronische hoest wordt verstaan hoestklachten die langer dan acht weken duren.

Chronische hoest – zelfs al duidt het niet op een ernstige aandoening – kan uitputtend en invaliderend zijn, of leiden tot sociale isolatie. Daarom moeten deze klachten serieus onderzocht en behandeld worden.

Chronische hoest wordt meestal veroorzaakt door astma, neusbijholteproblematiek of een teveel aan maagzuur in de slokdarm: allemaal aandoeningen die goed behandelbaar zijn. Helaas hebben veel patiënten met chronische hoest teleurstellende ervaringen met verschillende behandelingen. Zij zijn daardoor geneigd hun aandoening als permanent en ongeneeslijk te beschouwen. Meestal is dit echter een misvatting. Wel is het zo dat het oplossen van het complexe hoestprobleem ervaring en geduld vereist, en dat een goede samenwerking tussen verschillende specialisten noodzakelijk is.

Onderzoek

Ons onderzoek, voornamelijk uitgevoerd door een longarts, omvat röntgenfoto’s van hart en longen, en van de neusbijholtes. Controles vinden plaats door een verpleegkundig specialist. Daarnaast vindt er bloedonderzoek plaats (onder meer op allergie) en longfunctieonderzoek. Als het nodig is, wordt een bronchoscopie verricht of een zuurmeting in de slokdarm. Op deze manier wordt in bijna alle gevallen een behandelbare oorzaak van de hoest gevonden.

Op de polikliniek wordt veel gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten, u vindt deze vragenlijst bij ons overzicht met patiëntenfolders.

Specialisten Hoestpolikliniek

Binnen de polikliniek Longziekten is een speciaal spreekuur ingericht voor mensen met chronische hoestklachten. Op de Hoestpolikliniek is de longarts de coördinator. Op indicatie kan de maag, darm- en leverarts en de KNO-arts geraadpleegd worden, vaak tijdens hetzelfde bezoek.

Verwijzing

Voor een afspraak op de Hoestpolikliniek is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voor u als patiënt, en voor de artsen, kan het een voordeel zijn wanneer de verwijsbrief al op de polikliniek aanwezig is voor uw komst. Dit kan als u uw huisarts vraagt de brief te faxen.

Ervaringen