Contact

Samen werken aan oncologische topzorg

  1. Samen werken aan oncologische topzorg

Het expertteam Maag-, darm- en leveroncologie, onderdeel van Isala Oncologisch centrum, biedt zorg in ketens die rondom de aandoening van de patiënt zijn georganiseerd. Zo concentreren wij multidisciplinaire zorg rondom de patiënt en verbetert de samenwerking in (bovenregionaal) teamverband het zorgresultaat. Voor de patiënten levert deze onderscheidende en patiëntvriendelijke aanpak grote meerwaarde op; zij kunnen op één herkenbare en vertrouwde plek binnen het ziekenhuis terecht voor hun totale behandeling.

Wij werken samen met Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zupthen, UMCG in Groningen, Managed Clinical Network HPB Noordoost-Nederland en een aantal andere ziekenhuizen en (buitenlandse) centra.

Hepato-Pancreato-Biliair (HPB) Centrum

Wanneer u een tumor heeft in uw lever, alvleesklier, galwegen of galblaas, wordt u behandeld in het Hepato-Pancreato-Biliair (HPB) Centrum. Isala is het regionale HPB verwijscentrum voor een aantal ziekenhuizen in Noordoost-Nederland. Isala werkt ook nauw samen met het HPB- en levertransplantatiecentrum in het UMCG in Groningen en met het Managed Clinical Network HPB Noordoost-Nederland. In dit netwerk proberen het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Medisch Spectrum Twente in Enschede, het UMCG in Groningen en Isala de chirurgische zorg rondom de lever, de alvleesklier en de galweg samen zo goed mogelijk te organiseren. Daarnaast zijn er contacten met een aantal vooraanstaande buitenlandse centra.

Het HPB-centrum van Isala is een door de STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) erkend expertisecentrum.

Isala en Gelre ziekenhuizen werken samen aan oncologische topzorg

Dit betekent dat alle slokdarm- en maagoperaties plaatsvinden in Gelre Oncologisch centrum in Apeldoorn. En de alvleesklier-, galweg- en leveroperaties in Isala Oncologisch centrum in Zwolle. Door deze samenwerking concentreren wij specifieke operaties in een beperkt aantal ziekenhuizen. Chirurgen en andere betrokken zorgverleners die regelmatig dit soort tumoren verwijderen, zijn meer vertrouwd met de ingreep en beschikken daardoor over meer ervaring en specialistische kennis.

U kan terecht in uw eigen ziekenhuis voor onderzoeken, diagnose en de voor- en nabehandelingen. De zorg wordt tussen de ziekenhuizen afgestemd en vastgelegd in gezamenlijke zorgtrajecten. Ook de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen (MDO) vinden gezamenlijk tussen de ziekenhuizen plaats via videoconferencing. Zo krijgt u de best mogelijke zorg.

Benieuwd hoe het voor de chirurgen van beide ziekenhuizen is om samen te werken? Lees dan het interview met Gijs Patijn, Peter van Duijvendijk en Vincent Nieuwenhuijs.
Of lees het verhaal van patiënt Tonnie Brugman: 'Rond de kerstdagen kreeg ik last van een gele gelaatskleur en gele ogen. In overleg met de huisarts liet ik mijn bloed onderzoeken en naar aanleiding van die uitslagen werd ik gelijk doorgestuurd. Uiteindelijk bleek de geelheid te worden veroorzaakt door een tumor in de kop van de alvleesklier.'

Grote kwaliteitssprong

Het aantal complicaties dat na een alvleesklieroperatie optreedt, ligt in Isala Oncologisch centrum ver onder het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit openbare cijfers (2018) van het Zorginstituut Nederland. Deze cijfers komen uit de verplichte landelijke dataregistratie, waarin de kwaliteit van (oncologische) operaties en zorg wordt vastgelegd.

Postoperatieve complicaties die bijvoorbeeld kunnen optreden zijn lekkages of infecties, waardoor de patiënt langer in het ziekenhuis moet blijven. Waar het landelijke gemiddelde over de laatste twee jaar op 27 procent uitkomt, is dat van Isala slechts 15 procent. Hoe is dit te verklaren? Lees het nieuwsbericht Grote kwaliteitssprong dankzij regionale oncologische samenwerking.

Expertteam

Op de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie werken chirurgen, maag-, darm- en leverartsen, internist-oncologen en radiotherapeuten op een unieke wijze met elkaar samen. Nadat u onderzoek heeft gehad, bespreken de betrokken specialisten tijdens een multidisciplinaire bespreking welke behandeling voor u nodig is. U ziet uw hoofdbehandelaar dezelfde dag voor de onderzoeksuitslagen en behandelplan. Zo zit u zo kort mogelijk in onzekerheid.

Ervaringen