Contact

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Hoe kan ik een afspraak maken bij de Mammapolikliniek?

Voor een afspraak bij de Mammapolikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Zodra wij deze ontvangen hebben, maken wij een afspraak met u.

Bent u al onder behandeling of onder controle bij de Mammapolikliniek? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken door contact op te nemen met het secretariaat.

 

Hoe snel kan ik terecht voor een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek?

Elke maandag, dinsdag en donderdag is er spreekuur voor patiënten die een eerste afspraak hebben bij de Mammapolikliniek. Ons streven is dat u de eerste maandag, dinsdag of donderdag, nadat de verwijzing van uw huisarts is binnengekomen, bij ons terecht kunt.

 

Waarom is niet altijd na een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek een diagnose bekend?

Tijdens een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek kunnen de volgende onderzoeken op één dag plaatsvinden: lichamelijk onderzoek, mammografie, echografie en cytologische punctie en echogeleid mammabiopt. De cytologische punctie levert soms te weinig celmateriaal op, om dit goed te kunnen beoordelen. De uitslag van het echogeleid mammabiopt duurt langer, 5 werkdagen, en moet dan worden afgewacht.

 

Soms is het nodig aanvullend onderzoek te doen. Het kan gaan om een MRI van de borsten Dit onderzoek moet voor u ingepland worden. Enkele dagen na het onderzoek krijgt u de uitslag van de chirurg of verpleegkundig specialist. Ook kan het gaan om een stereotactisch mammabiopt. Dit onderzoek wordt toegepast wanneer een afwijking met echografie niet zichtbaar is. Bijvoorbeeld wanneer op de mammografie 'kalkspatjes' worden gezien die nader onderzocht moeten worden. Ook dit onderzoek moet ingepland worden. Ongeveer een week na het onderzoek krijgt u de uitslag van de chirurg of verpleegkundig specialist.

 

Waarom kan niet altijd dezelfde dag het behandelvoorstel bekend zijn?

Soms is het nodig aanvullend onderzoek te doen. Het kan gaan om een MRI van de borsten, dit onderzoek moet voor u ingepland worden. Wanneer een echogeleid mammabiopt heeft plaatsgevonden, dan moet de uitslag van dit onderzoek afgewacht worden. Een biopt kan informatie geven over bepaalde kenmerken van de kwaadaardige cellen. Soms is het noodzakelijk om deze te kennen, voordat het beste behandelplan kan worden vastgesteld.


Soms is aanvullend onderzoek naar eventuele uitzaaiingen noodzakelijk, dan kan een PET-CT scan aangevraagd worden. Dit gebeurt alleen wanneer hier een specifieke reden voor is. De uitslagen van aanvullende onderzoeken worden altijd opnieuw in het multidisciplinaire team besproken, voordat de uitslagen en het behandelvoorstel met u worden besproken.

 

Wanneer ik geopereerd moet worden, is de chirurg die ik op de polikliniek heb gesproken dan ook degene die mij opereert?

De chirurgen die op de Mammapolikliniek werken, hebben allemaal veel ervaring met de behandeling van borstkanker. Zij voldoen aan de landelijke normen die gesteld worden aan chirurg-oncologen en mammachirurgen. Door het omvangrijke takenpakket en de complexe planning van operaties lukt het nog niet altijd om binnen de gewenste termijn door de chirurg die u op de polikliniek ontmoet heeft geopereerd te worden. Wij streven dit wel na en proberen programma's hier zo veel mogelijk op af te stemmen.

 

Heeft u een specifieke voorkeur voor een chirurg, dan kunt u dit met de chirurg op de polikliniek of met uw regieverpleegkundige bespreken. U moet er wel rekening mee houden dat de wachttijd tot de operatie daardoor mogelijk langer wordt.

 

Overige vragen

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!